WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти - Реферат

Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти - Реферат

Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти

В статті наведено приклади взаємодії науково-методичного центру та закладів освіти району

Розв'язання проблеми якості освіти науково-методичним центром управління освіти Святошинського району м. Києва відбувається за такими напрямами:

реорганізація структури науково-методичного центру - створення відділів моніторингу якості освіти, організаційно-методичного, практичної психології та соціальної роботи;

проведення педагогічного моніторингу якості освітньої діяльності;

упровадження інноваційних технологій навчання;

розвиток творчих здібностей і природних нахилів учнів.

Моніторингові дослідження, які вже декілька років проводить науково-методичний центр, виконують інформаційну, діагностичну, коригувальну й управлінську функції.

Одним із пріоритетних напрямів дослідження якості освітньої діяльності є проведення моніторингових вивчень рівня навчальних досягнень та якості загальноосвітньої підготовки учнів району з базових предметів, що здійснюється шляхом комплексного відстеження результатів діяльності навчальних закладів. Спроектована система роботи НМЦ випробовується таким чином:

у процесі атестації загальноосвітнього закладу;

вивчення рівня засвоєння учнями всіх загальноосвітніх навчальних закладів району програмного матеріалу (проведення комплексних контрольних робіт, тестів, підготовлених ТМЦ тощо);

аналіз результативності участі учнів району у всеукраїнських олімпіадах, міських і районних конкурсах, змаганнях, інтелектуальних турнірах тощо.

Моніторингові дослідження сприяють збору й аналізу не випадкових, а цілком визначених результатів освітньої діяльності учнів і вчителів району.

Під час проведення атестації закладу загальної середньої освіти, що є основною формою державного контролю та визнання рівня надання навчальним закладом освітніх послуг, одним із головних завдань є встановлення відповідності рівня освітньої підготовки школярів державним вимогам і стандартам.

Ефективність моніторингу якості освітньої діяльності багато в чому визначається змістом і повнотою інформації, що адекватно відбиває найбільш значущі характеристики навчально-виховного процесу. Тому в колі параметрів моніторингових досліджень, які проводить НМЦ під час атестації закладу, мотиви навчання школярів, виявлення задоволеності учнів освітнім процесом, характер взаємодії учня та вчителя на уроках, потреби в новій навчальної інформації, форми організації вільного часу у школі, потреби в оновлених видах дозвілля, а також моніторинг професійної педагогічної майстерності, готовності вчителів до інноваційної діяльності.

Дані, отримані в ході проведення моніторингових досліджень, аналізуються, узагальнюються в акті атестаційної експертизи задля надання конструктивних рекомендацій членам адміністрації та педагогічним колективам. Частіше за все з метою візуалізації підсумкових даних використовуються різноманітні діаграми, схеми, порівняльні таблиці тощо.

Навчальні заклади

Результати моніторингових досліджень якості освіти за предметами в межах усіх загальноосвітніх навчальних закладів району свідчать, що досягнення учнів із природничих і суспільно-гуманітарних дисциплін в основному відповідають достатньому рівню та відзначаються стабільністю. Це підтверджує фахову майстерність учителів-предметників, ефективну діяльність шкільних і районних методичних об'єднань у напрямі забезпечення якісної освіти. Характерно, що саме з цих предметів щороку маємо велику частку переможців всеукраїнських учнівських олімпіад усіх рівнів.

Педагогічні колективи вже усвідомили, що не може бути якісної освіти, якщо вона не дає знання ще 1-2-х найпоширеніших у світі мов, окрім державної та рідної мови. Ось чому в ході модернізації освіти району створено відповідні матеріальні, кадрові, психологічні умови вивчення іноземної мови в усіх школах із першого класу, а в 68 % навчальних закладів - вивчення другої іноземної мови з 5-го класу.

Інноваційні технології та експериментальна діяльність

Ще одним критерієм якості освіти є ступінь адекватності освіти природним здібностям кожної дитини, особистісно зорієнтований характер освіти. Він набуває все більшого значення сьогодні, коли розвиток особистості стає основним важелем подальшого розвитку України.

Тому зусилля адміністрацій навчальних закладів, педагогічних колективів району спрямовані на те, щоби зробити освіту максимально різноманітною, особистісно зорієнтованою. Дослідження, проведені в навчальних закладах, свідчать про надання переваги особистісно зорієнтованому навчанню: СЗШ № 297 - 100 %, "Апогей" - 95 %, "Академія" - 82 %, гімназія східних мов - 25 %. Учителі СЗШ № 197, 287, СЗШ № 297, ліцею "Еко" № 198 успішно впроваджують у навчальний процес перспективні освітні технології в системі особистісно зорієнтованого навчання.

Поняття "якісна освіта" передбачає оцінку ступеня залучення до педагогічного процесу не тільки таких традиційних засобів, як підручники, а й нових сучасних методів і засобів пізнання.

Із-поміж запропонованої сьогодні великої кількості інноваційних технологій багато вчителів визнають переваги роботи в режимі інтерактивного навчання, який найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні та безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, виховує особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення, яка вміє використовувати одержані знання для творчого розв'язання проблем, критично мислити, прагне реалізувати себе.

Широкі можливості щодо модернізації та підвищення ефективності навчання надає використання комп'ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням. З метою успішного опанування комп'ютерної грамоти в більшості шкіл району окрім базового введено факультативне вивчення курсу інформатики.

Педагогічні колективи 27-ти навчальних закладів району працюють над упровадженням одинадцяти експериментальних педагогічних програм у навчально-виховний процес, що складає 62 % від загальної кількості навчальних закладів району.

Найбільш успішно працюють навчальні заклади за такими педагогічними експериментами:

"Підвищення якості освіти шляхом розвитку творчих здібностей та обдарованості учнів" (в умовах навчання за програмою "Росток") - СЗШ № 185;

"Росток" - СЗШ № 72, СЗШ № 131, 287, ліцей "Еко" № 198;

"Перспективна освіта" - СЗШ № 140, СЗШ № 200;

"Орієнтир" - СЗШ № 96, 197, СЗШ № 206, НВК "Перші сходинки", ДНЗ № 71, 277;

"Культура і час" - СЗШ № 187, 317, Святошинська гімназія;

"Комп'ютерна азбука", "Сходинки до інформатики" - СЗШ № 76, 83, 205, 206, 215, 222, 235, СЗШ № 254, 304, 317, НВК "Лісова казка", "Євроленд", гімназія № 154;

"Формування та реалізація соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії" - СЗШ № 297, СЗШ № 304;

"Використання системи М. Монтессорі в умовах сучасної дошкільної освіти" (Святошинська гімназія);

"Європейський вибір" - С3Ш № 197;

"Школа повного дня" - СЗШ № 254.

Порівняно з попереднім навчальним роком задіяність педагогічних колективів у дослідницькій діяльності зросла на 27 %. До експериментальної роботи залучено 782 педагогічні працівники, учені, керівники експериментальних майданчиків.


 
 

Цікаве

Загрузка...