WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До нових перемог радянської школи - Реферат

До нових перемог радянської школи - Реферат

Центром всієї методичної роботи в районі повинен бути методичний кабінет, який організовується при районних і міських відділах народної освіти.

При районних методичних кабінетах потрібно утворити педагогічну бібліотеку.

В бібліотеці влаштовуються виставки книжкових новинок. Бібліотека повинна просувати відповідну літературу в учительські маси, надсилаючи списки нових книжок у кожну школу.

Методичний кабінет організовує вивчення й збирання кращого досвіду й просуває його до масових шкіл. З цією метою в методичному кабінеті збираються і відповідно оформляються плани роботи шкіл, кращі зразки роботи вчителів (конспекти уроків, доповіді, наочні приладдя, кращі плани виховної роботи й т. ін.), кращі зразки роботи учнів (зошити, альбоми, макет малюнки, колекції, стінгазети, контрольні роботи й т. ін.).

Потрібно організувати видання літератури на допомогу вчителів в порядку висвітлення досвіду роботі майстрів педагогічної справи та видати методрозробки до окремих програмних тем. Зразки такої тематики бачимо в роботах Київського і Харківського облметодкабінетів (методрозробка "Слово о полку Ігореве", "Доцентрова і відцентрова сила", "З досвіду роботи над розвитком усної мови", "Досвід унаочнення викладання географії в 5-му кл.", "Робота з контурною картою" та ін.).

Розгортаючи методичну роботу в цьому навчальному році, ми повинні зосередити особливу увагу на роботі шкільних і кущових методичних нарад, як основної ланки методичної роботи. Роботу методичних об'єднань потрібно скерувати на опрацювання окремих програмних тем, на практичний показ роботи безпосередньо на уроках кращих майстрів педагогічної праці, опрацювання окремих фахових і методичних теоретичних питань.

Треба зробити все, щоб методична робота в школі, районі, області була значною допомогою школі і вчителеві. Навчально-методичному відділові НКО та Науково-дослідному інститутові педагогіки потрібно забезпечити дійове керівництво методроботою, координувати роботу методичних кабінетів, широко розгорнути показ роботи кращих учителів.

Однією з важливих умов гарної організації навчально-виховної роботи в школі є вдумливе, методично обґрунтоване планування.

Чітке планування та облік роботи школи наперед визначає належну організацію навчального процесу, забезпечує своєчасне й повне виконання програм, основних завдань школи, дає змогу контролювати й своєчасно виправляти помилки в окремих учителів, дає змогу систематично підносити якість роботи школи в цілому. Між тим, справа планування роботи школи була занедбана і не було встановлено відповідної системи планування. Роками школи не мали вичерпних вказівок про планування роботи. Кожна школа планувала роботу по-своєму.

Щоб впорядкувати справу планування роботи в школах, НКО розробив методичні вказівки і встановив систему планування:

Річний план роботи школи.

Календарний план роботи школи на чверть (складається на основі річного плану роботи школи).

Календарний план роботи на місяць: а) директора школи, б) завідувача навчальної частини.

Навчальні плани вчителів: а) календарний план на чверть, б) щоденник (плани уроків на чергову тему або підтему).

Плани робіт класних керівників на чверть.

Основою плану роботи школи, вчителів є державний навчальний план і програма. Керуючись навчальним планом і програмами, а також директивними положеннями про школу (конкретний стан успішності й виховної роботи даної школи) кожна школа складає свої плани роботи на установлені періоди.

Річний план роботи школи має на меті організувати й спрямувати роботу всього колектив вчителів, співробітників школи на виконання основних завдань школи: забезпечення високого рівня знань учнів, виховання відданого соціалістичній батьківщині покоління і забезпечити необхідні умови для успішної роботи вчителів та учнів. При складанні плану враховуються конкретні умови даної школи і наслідки роботи минулого навчального року.

Календарний план на чверть учитель теж складає на основі державного навчального року і програм. Він планує свою роботу так, щоб на кінець року цілком виконати навчальний план і програму з даного предмета, враховуючи конкретні особливості даного класу. Перед тим, як складати календарні плани на чверть, учителеві потрібно орієнтовно розробити весь навчальний матеріал по чвертях. У вступній частині плану визначити завдання вивчення даного розділу, виходячи з особливостей класу і засвоєння учнями попередніх розділів, визначити виховні і методичні завдання, пов'язані з вивченням даного розділу програми: унаочнення викладання, письмові і контрольні роботи, повторення.

На основі календарного плану роботи на чверть, учитель планує уроки на чергову тему або підтему в щоденнику. Добре підготуватися до уроку не можна, коли немає чіткого плану роботи. Щоденний план уроку є основний оперативний документ учителя У плані уроку визначається тема, зміст і способи опрацювання даного уроку. Готуючись до уроку, вчителеві потрібно опрацювати і підготувати відповідний матеріал: літературу, задачі, письмові вправи, наочне приладдя та ін. визначити в певній методичній послідовності хід уроку, включаючи заходи щодо закріплення нового матеріалу та подання домашніх завдань учням. Крім того, кожний учитель повинен скласти конспект, в якому зафіксувати весь фактичний матеріал уроку.

До цього часу мали місце випадки, коли плани класних керівників втілювали в собі лише елементи виховної роботи. Цим самим виховна робота часто відривалась від навчальної. Надалі цього не повинно бути. Класний керівник є організатор всієї навчально-виховної роботи даного класу і відповідно до цього він мусить будувати свій план. План класного керівника мусить охоплювати всю систему міроприємств навчально-виховного процесу.

Облік і документація роботи в школах надзвичайно запущена. НКО опрацьовує ряд міроприємств для впорядкування цієї справи. Основним документом для обліку роботи в школі є класний журнал. Але в журналі минулого навчального року робота вчителя і учня знеосіблювалась, і директорові школи вказано було контролювати щоденну роботу учня і вчителя. Для ліквідації знеосібки в облікові роботи школи в цьому навчальному році для 5-10-х класів введено новий предметний класний журнал, який дає можливість учителеві і директорові школи вести систематичний облік роботи кожного учня з кожного предмета. Для покращення обліку навчання кожного учня протягом усього періоду перебування його в школі запроваджено особові справи учнів. Введено в цьому році також шкільний журнал. Треба тільки забезпечити правильне введення цих документів школами. Треба, щоб ці документи стали дійовим засобом дальшого піднесення успішності і дисципліни учнів.

Не було й єдиних форм звітності вчителя і школи в цілому. найбільшою хибою в цьому було те, що звітність про виконання навчальних планів, програм та успішність учнів НКО одержував лише раз на рік, в кінці навчального року. На протязі навчального року НКО і обласні відділи народної освіти мали лише дані вибіркового обстеження шкіл. А це, зрозуміло, дуже ускладнювало справу оперативного керівництва школами.

На 1938/39 рік встановлено єдині форми звітності вчителя, класного керівника, школи в цілому за кожну чверть. Маючи це, треба забезпечити у всіх відділах народної освіти глибокий аналіз звітності про наслідки навчання за кожну чверть і цим самим забезпечити оперативність керівництва навчання кожної школи, кожного класу.

Радянська школа оточена щоденною увагою і піклуванням партії й уряду. В нашій країні створені всі умови для того, щоб широкі народні маси і їх діти змогли якнайкраще використати своє право на освіту, записане в Сталінській Конституції. Школам і вчителям створені прекрасні умови для роботи.

По всій Україні проведено наради по підготовці до нового навчального року та районні наради вчителів. Ці наради допомогли вчительству краще розібратися в навчальних програмах, широко обговорити всі питання організації навчального процесу. Все це сприяло мобілізації радянського вчительства на успішну роботу в новому навчальному році. Радянське вчительство, учні, батьки з великим піднесенням розпочали новий навчальний рік. Потрібно закріпити ці досягнення, з перших же днів розгорнути настирливу боротьбу за дальше піднесення успішності і свідомої дисципліни, за остаточну ліквідацію другорічництва в школах, за виховання з наших дітей відданих патріотів соціалістичної батьківщини.


 
 

Цікаве

Загрузка...