WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До нових перемог радянської школи - Реферат

До нових перемог радянської школи - Реферат

Організація обміну та висвітлення кращого досвіду роботи вчителів.

Проведення лекцій, семінарів для зав. РВНО, інспекторів, учителів.

Опрацювання інструктивно-методичних листів та методрозробок.

Кращі методичні кабінети вже розгорнули роботу по вивченню стану викладання й успішності учнів у школах.

Київський облметодкабінет протягом року вивчив успішність та стан викладання в 173 школах області, проаналізував 57000 учнівських робіт. Ці матеріали оброблені й у формі методичних листів надіслані школам.

Цей досвід мусить бути введений у систему роботи всіх обласних, міських і районних методичних кабінетів. У цій роботі потрібне не лише опрацювання на матеріалах обслідування методичних листів та надсилка їх до школи, а й ґрунтовна робота з учителями кожної окремої обслідуваної школи. Кожен учитель обслідуваної школи мусить одержати вичерпний аналіз своєї роботи.

Наради і семінари вчителів при київському облметодкабінеті були спрямовані на піднесення спеціальної та методичної кваліфікації - семінари істориків, викладачів Конституції, російської мови, української мови, фізики, інспекторів-методистів.

Чернігівський облметодкабінет організував ряд теоретичних лекцій з питань педагогіки, методики, викладання мови, літератури, математики.

Київський, Харківський, Вінницький і Сталінський облметодкабінети провели велику роботу по організації семінарів, нарад безпосередньо в районах.

Керівництво методичною роботою в школі покладається на директора (завідувача) школи, який несе персональну відповідальність за методичне керівництво.

Основні форми методичної роботи в школі мають бути такі:

Індивідуальна робота директора (завідувача), завуча з кожним учителем.

Педагогічна рада.

Методичні наради вчителів 1-4-х класів, наради викладачів певного предмета в 5-10-х класах там, де є два або більше вчителів з певного предмета.

Обмін досвідом через взаємне відвідування.

Методичний кабінет.

Одне з основних завдань роботи директора (завідувача) і завуча школи є відвідування уроків учителів.

Для того щоб забезпечити найкращу постановку навчально-виховної роботи на уроках, директор, завуч школи, зобов'язані завжди знати, в якій мірі якість уроків учителів відповідає проставленим вимогам, своєчасно виявляти й усувати недоліки в роботі й подавати вчителям необхідну допомогу.

Директор, завуч повинні відвідувати уроки організовано, за певним планом. Крім того, самому відвідуванню уроків повинна передувати деяка підготовка до цього директора, завуча (знайомство з планом уроку, складеним учителем, встановлення його місця в вивченні певного розділу програми, перегляд матеріалу поточного обліку успішності учнів і т. ін.).

Директор (завідувач) і завуч школи повинні використовувати також інші форми вивчення роботи вчителів: систематична перевірка виконання програм за затвердженим календарним планом, періодичний перегляд учнівських зошитів для виявлення набутих учнями навичок і встановлення прийомів роботи вчителя, перегляд щоденників учнів, класних журналів і робочих проланів учителів, індивідуальні бесіди з окремими вчителями по питаннях навчальної й виховної роботи й т. ін. На підставі систематичного вивчення роботи вчителів директором (завідувачем), завучем подаються конкретні вказівки й організується потрібна методична допомога їм з питань методів опрацювання окремих тем або розділів програм, у складанні планів уроків і ін. Допомога ця здійснюється в різноманітних формах: як індивідуальні або групові бесіди наради й ін.

Педагогічна рада скликається директором школи не менше одного разу на місяць. На педраді можуть заслуховуватись різні питання, а саме:

Обговорення планів роботи школи.

Звіти окремих учителів про виконання навчальної програми, методи роботи й успішність учнів з даного предмета.

Звіти класних керівників про навчальну й виховну роботу в класі.

Обгорнення підсумків навчальної й виховної роботи школи за чверть, за рік. Підготовка до перевірних іспитів, підсумки цих іспитів, випуск і перевід учнів, нагородження учнів і ін.

Обговорення вказівок, інструкцій, розпоряджень НКО УРСР і його місцевих органів.

Організація виховної роботи в школі зокрема:

а) порядок і дисципліна в школі;

б) антирелігійна робота в школі.

Заходи боротьби з неуспішністю.

Висновки про роботу вчителів за матеріалами відвідування уроків директором, завучем школи і ін.

Стан викладання і успішності окремих предметів.

Окремі методичні питання.

Крім роботи педагогічної ради, в якій беруть участь усі працівники школи й на якій обговорюються питання організаційного й загально методичного характеру, доцільно систематично провадити методичні наради окремих груп учителів:

наради вчителів паралельних 1-4-х класів;

учителів одного предмета: математики, мови фізики і ін.;

наради вчителів одного класу.

На предметних методичних нарадах потрібно обговорювати:

питання викладання окремих тем і розділів;

встановлення єдиних вимог до учнів;

підготовку дидактичного матеріалу;

методичну розробку планів, конспектів наступних уроків;

матеріали проведених уроків в порядку обміну досвідом кращих учителів.

Методичні наради потрібно передбачити планом роботи школи й провадити їх систематично (1-2 рази на місяць). Тематика їх намічається, виходячи з актуальних питань роботи школи в даній чверті. Крім того, на методичних нарадах треба ставити доповіді на теоретичні педагогічні питання й провадити обговорення окремих статтей педагогічної преси.

Методичне керівництво роботою вчителя повинно включати не лише роз'яснюючи роботу й чіткі вказівки, а й живий показ зразків педагогічної майстерності на основі обміну досвідом. З цією метою потрібно організувати відкриті уроки й взаємне відвідування вчителями уроків. Аналіз таких уроків провадиться на методичних нарадах, де дається оцінка даного уроку, намічаються пропозиції для дальшої методичної роботи педагогічного колективу й окремих учителів.

Центром методичної роботи в школі мусить бути методичний кабінет, у цьому концентруються й відповідно оформляються всі матеріали методичної роботи школи: план роботи школи, плани вчителів, класних керівників, піонервожатого, конспекти й плани уроків, те одичні розробки окремих тем, наочні приладдя, учнівські роботи, зошити й ін.

Методичний кабінет забезпечується педагогічною й методичною літературою - монографічною й періодичною.

Через методичний кабінет провадиться вся методична робота, організовуються педагогічні консультації для вчителів і т. ін.

До методичної роботи в школі потрібно залучити найбільш досвідчених учителів, консультантів-методистів.

Зазначеними формами не вичерпується вся робота директора (завідувача), завуча з учителем. Директор (завідувач), завуч школи зобов'язані систематично турбуватись про підвищення політичної й спеціальної кваліфікації вчителів, про заочну освіту вчителя та допомогу йому в цьому.

Для подання систематичної допомоги вчителям району відділи народної освіти мусять організувати через районний методичний кабінет семінари, науково-методичні доповіді, лекції, наради директорів, завучів, учителів.

Семінари організовуються окремо для вчителів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класів і для вчителів 5-10-х класів за предметами (учителів мови, математики, природознавства й ін.).

У великих районах для проведення цієї роботи слід організувати кущові об'єднання вчителі декількох шкіл (4-8).

Семінари організовуються з метою поповнення знань учителів і обміну досвідом. Зокрема доцільно організувати:

семінар історії для вчителів 3-4-х класів;

семінар з стародавньої й середньої історії для вчителів 5-7-х класів;

семінар з російської мови;

семінар завідувачів початкових шкіл, директорів і завучів неповних середніх і середніх шкіл і ін.

Завдання цих семінарів поповнити знання вчителів з даного предмета та методики його викладання.

Керівництво семінарами доручається знання кращим найбільш досвідченим учителям району.

Потрібно також організувати періодично науково-методичні доповіді, лекції на певні теми за спеціальністю вчителів, а також на політичні теми (з питань міжнародного та внутрішнього стану). Такі доповіді можуть організовуватися для всіх учителів.

Для проведення доповідей, лекцій використовуються консультанти-методисти обласних методичних кабінетів, наукові робітники інститутів, кращі вчителі району.


 
 

Цікаве

Загрузка...