WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Диспут як практична риторика - Реферат

Диспут як практична риторика - Реферат

Диспут як практична риторика

Ні в кого не викликає сумніву, що освіта має відповідати вимогам життя. Нажаль, за стрімкими змінами сучасного світу традиційно функціонуюча система освіти не встигає

Прив'язана до норм і стандартів класно-урочна система не готує учнів діяти в непередбачених ситуаціях, самостійно приймати відповідальні рішення, проектувати власну діяльність і продуктивно брати участь у командних формах організації діяльності.

Олена Вікторівна Добротвор з Київського ліцею бізнесу запрошує читачів до дискусії про знаходження способів формування нового змісту освіти.

Педагогічне співтовариство реагує на очевидну ситуацію, обговорюючи принципово нові підходи, орієнтації освіти не на передачу системи знань, а на формування практично необхідних компетентностей, здібностей проектувати власну діяльність, успішно діяти, використовуючи знання з власного багажу.

Існуюча система освіти не піддається різким змінам її установок і структур. Альтернативою є розвиток за рахунок інновацій, ретельно спроектованих експериментів із чітким визначенням нових нормативних рекомендацій. Відповідно виникає необхідність у проведенні педагогічних досліджень з наступним вивченням можливості поширення досвіду (від локального до регіонального).

Як такий рід інноваційної системи діє Київський ліцей бізнесу. Сформована 15 років тому та реалізована концептуальна установка на виховання управлінців (із пріоритетом методик, що забезпечують розвиток мислення, розуміння, діяльнісного підходу) деякою мірою передбачила сьогоднішню постановку питання про перспективи освіти.

Організатори та методисти навчальної управлінської підготовки розуміють, що формування нового профілю освіти не може здійснюватися поза взаємодією із традиційними шкільними предметами. Питання полягає в тому, як продуктивно поєднати різнорідне, різного напрямку навчання.

На наш погляд, перевести цю задачу у простір практики можна за рахунок розробки (проектування) методів і методик, в однаковій мірі привабливих як для прихильників інноваційної, так і для традиційної педагогічної діяльності.

Продуктивною навчальною ситуацією такого характеру в ліцеї є введена у практику ліцейського стандарту методика проведення диспутів - різновиду цілеспрямованої організованої комунікації, або практичної методики.

Загальноприйняте визначення риторики як мистецтва мови (мови красивої та грамотної) не відповідає сучасній ситуації та практиці спілкування (особливо ділового). Вимоги, які можна пред'явити до сучасної мови, включають обов'язково високий рівень інформативності та впливу. Викликана така необхідність швидкістю сучасного життя, кризовими ситуаціями, що примушують до швидкого вирішення.

Риторична дія сьогодні - це вчинок, відповідальність, активний рух по відношенню до іншого. Значить, усякий вислів має життєвість і сенс тільки в діалозі. І діалогічність підпорядковує всі зусилля промовця, тримає його в постійній "бойовій готовності". Наявність іншого (опонента, точки зору і т. д.) і визначає специфіку навчання сучасній риториці. "Виступ, промова, розрахована на визначену аудиторію, ніколи не розгортається в "порожнині", вона - частина цілеспрямованого спілкування, що передбачає позитивний прагматичний ефект."

Кожний учинок людини включає:

механічні дії (без роздумів, усвідомлення, "на автоматі"; від фізичних до знакових, включаючи мовні дії);

принципово осмислені, особливі, не спонтанні дії.

Навчання риториці - виховання людини, яка володіє словом, тобто яка усвідомлено говорить залежно від ситуації. Учіння риторики включає принципи та навички мовної поведінки.

Виховується та розвивається здатність точно говорити тільки в ситуаціях спілкування, обговорення, в екстремальних умовах "швидкого реагування". Риторика - передумова продуктивної дії.

Нетримання мови або її затримку визначимо як некомпетентність

Тоді перше правило риторики - неспонтанність (або проектування). Основна увага зосереджена на внутрішній підготовці (не забуваючи про зовнішній результативний рівень мовної дії). У тренованих внутрішньо відбувається модуляція "зовнішніх ситуацій спілкування".

Риторична операція втрачає сенс без наявності іншого (опонента). Очевидна виражена соціальна спрямованість. Реакція та відповідь і дають можливість оцінити ефективність (адекватність) дії. Так у реальних життєвих ситуаціях відбуваються випробування й оцінка знань і розуміння людини.

Таким чином, для формування та розвитку риторичної майстерності ідеально підходять урочні та позаурочні тренажери, що мають діалогічний характер, вимагають граничної напруги та відповідальності за слово (командні обговорення, дискусії, дебати тощо).

Ще ефективніше гра, що провокує творче ставлення, допускає особисте тлумачення понять. Саме такою навчально-ігровою ситуацією в ліцеї є диспути.

Методика організації диспуту

Призначення диспутів - тренування розуміння й уміння обговорювати та будувати поняття. Диспути пропонують обговорення змісту культурних текстів. За формою проведення мають командний характер і діалогічність (наявність опонента). Зіткнення двох позицій під час диспуту вимагає освоєння технік ефективної чіткої промови та організації комунікації.

Диспут (від лат. disputare - міркувати, сперечатися) - публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему. Його учасники прагнуть, зіставляючи суперечливі судження, або прийти до загального рішення, установити істину, або зафіксувати явну перевагу однієї з позицій. Така форма організації формування й передачі понять здавна існує та використовується досвідченими педагогами та організаторами. Диспути (і родинні види: дебати, дискусії, полеміки, конференції тощо) є історичною практикою вибудовування розумових процесів, розвитку мислення та мови. Удосконалювання цих здібностей дозволяє в мінливій ситуації формувати адекватну мовну поведінку, самостійно мислити, виробляти оригінальні та відповідальні рішення проблем, точно та зрозуміло для всіх формулювати судження, коректно робити інших своїми опонентами й однодумцями.

Диспут у навчальній практиці КЛБ - модифікований з урахуванням підпорядкування ключовим задачам управлінської підготовки. Основне призначення диспутів у КЛБ - освоєння (розуміння) культурного тексту, а також презентація свого розуміння у групі й у ході комунікативного зіткнення команд. У диспутах беруть участь дві команди (стверджуюча тезу - опонент). Тези складаються за текстом, що включає ряд ключових понять (наприклад, влада, зарплата, управління, адміністрування, політика тощо). Базовий текст чи обрані фрагменти є приводом для побудови, конструювання й обговорення власного змісту цих понять і представлення їх як інтерпретації в авторському трактуванні. Управління ходом цих інтелектуальних робіт здійснює тренер-викладач, який очолює групу експертів з-поміж ліцеїстів. Крім того, експерти забезпечують також практичну підготовку та супровід диспутів.

Протягом навчального року було проведено декілька турнірів та запропоновані для обговорення такі тексти: М. Маккіавеллі "Государ" (глави XV-XIII), Г. Форд "Моє життя, мої досягнення" (гл. 8 "Заробітна платня"), Ф. Тейлор "Принципи наукового менеджменту" (гл. 2 "Основи наукового управління"), А. Файоль "Загальне і промислове управління" ("Навчання про адміністрування"), О. Зінченко "Хто учить - учиться", Т. Веблен "Теория праздного класса", Сократ "О справедливости", М. Петров "В первом классе европейской школы мысли", Ч. Сэвэдж "Менеджмент "пятого поколения": предприятие как сеть людей", "Лібералізм, принципи комунізму, консерватизм", "Хрематистика", "Власність", Б. Гейтс "Життя несправедливе". А в наступному навчальному році запропоновані для роботи тексти Платона "Горгій", "Протагор". У ході диспутів позначаються фіналісти й абсолютні переможці, прийняті рішення про стратифікацію колективу учнів.

Диспути включені в число ігрових методик, використовуваних у ході НУП. Основний принцип цих робіт: навчитися робити що-небудь можна, тільки роблячи це. Спосіб ігрової організації навчальної діяльності має ряд переваг:


 
 

Цікаве

Загрузка...