WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Державно-громадське управління освітою - Реферат

Державно-громадське управління освітою - Реферат

Як показало вивчення літературних джерел з питань державного управління освітою, у більшості з них висвітлено різні аспекти управління освітою.

Методологічне значення розуміння й усвідомлення проблем державного управління в нових соціально-економічних умовах мають положення, викладені у працях В. Андрущенка, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, С. Крисюка, В. Лугового, Т. Лукіної та інших.

До окремих теоретичних і практичних аспектів діяльності регіональних органів управління звертаються Д. Дейкун, Г. Єльнікова, О. Зайченко, Л. Калініна, М. Кондаков, Г. Сурміло, П. Худомінський та інші.

Проблеми вдосконалення системи управління загальноосвітньою школою розкриті в наукових працях В. Алфімова, Є. Хрикова, В. Маслова, Л. Даниленко, Н. Островерхової, Ю. Конаржевського.

Аналіз науково-теоретичних праць зарубіжних дослідників Л. Барсукової, Б. Вульфсона, Т. Давиденко, Г. Єгорова, Н. Капустіна, З. Малькової, Ш. Третьякова, Т. Шамової, Є. Ямбурга (Росія); Л. де Калуве, Е. Маркса, М. Петрі (Голландія); Б. Саймона, В. Сандера (Велика Британія) та інших і вивчення зарубіжного досвіду гуманізації та демократизації управлінських процесів у галузі освіти підтверджує, що зусилля вчених і практиків спрямовані на пошуки оптимального співвідношення централізації й децентралізації управління освітою через вироблення проміжних моделей на основі створення механізмів поєднання функцій управління, подолання міжвідомчої роз'єднаності, надання юридичної самостійності закладам освіти тощо.

Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність значної кількості праць вітчизняних і зарубіжних авторів, що стосуються державної освітньої політики й управління освітою. Але ще не знайшли достатньої розробки питання управління на державно-громадських засадах.

Результати аналізу теоретичних основ та існуючої практики державного управління освітою в нашій країні та за кордоном підтвердили необхідність демократичних перетворень управлінської системи в Україні. Для цього визначені такі подальші дії:

виокремлення науково-теоретичної основи державного управління взагалі та загальної середньої освіти зокрема;

розробка базової моделі державно-громадського управління загальною середньою освітою на регіональному рівні;

визначення механізмів управління системою освіти в регіоні на державно-громадських засадах і розробка технології його здійснення.

Таким чином, буде доцільним приведення системи управління будь-якою освітньою організацією, у тому числі закладами та установами загальної середньої освіти, у відповідність з оточуючим середовищем. Управління має стати гнучким, мобільним, при цьому не втрачати орієнтації на мету й ураховувати особливості організаційної структури.

Список рекомендованої літератури з державно-громадського управління освітою:

Аксіологічний потенціал державного управління освітою. Навч. посібник / Крижко В. В., Мамаєва І. О. - К.: Освіта України, 2005. - 224 с.

Бегей В. М. Демократизація управління загальноосвітньою школою. - Тернопіль: ЛДУ, 1994. - 195 с.

Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект. Научное издание. Под общей редакцией профессора Рубина Ю. Д.- М: ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004 (Академическая серия).

Законодавство України про освіту: 36 законів.- К.: Парламентське вид-во, 2002. - 159 с.

Закон України "Про вищу освіту" // Освіта України.- Від 26 лютого 2002 р. - № 17 (313).

Закон України "Про освіту".- К.: Генеза, 1996.- 36 с.

Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта України: Нормативно-правові документи МОН України, 2001. - С. 7-38.

Закон України "Про дошкільну освіту" // Освіта України: Нормативно-правові документи МОН України, 2001. - С. 63-89.

Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту.- К., 1994. - 463 с.

Згага П. Освітня політика і питання якості // Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти. - 2001. - № 1 (березень-квітень). - С. 28-34.

Концепції громадянської освіти в школах України / Шлях освіти, № 1. - 2001. - С. 26.

Конституція України.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 337 від 28.04.2006 р. "Про проведення Першого Всеукраїнського Форуму батьківської громадськості".

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-189 від 20.04.2005 р. "Щодо подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою".

Модернізація освіти в Україні. Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р. - К.: 2004.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 55 від 20.01.2005 р. "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України № 440 від 02.06.2004 р. "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу".

Лист Міністерства освіти і науки України № 2/3-2-392 від 27.10.2003 р. "Щодо проекту Типового положення про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах".

Наказ Міністерства освіти і науки України № 159 від 27.03.2001 р. "Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу".

Наказ Міністерства освіти і науки України № 45 від 05.02.2001 р. "Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу".

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта. - 2002. - № 26 (4984). - Від 24 квітня. - С. 2-4.

Освіта України: Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001. - 472 с.

Панійко Ю. Теоретичні основи самоврядування. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. - 2000 р. - № 6 (72) (червень).

Раймерз Фернандо та Ноел Мак-Ґінн. Компетентний діалог: використання досліджень для формування світової освітньої політики. - Львів: Літопис, 2004. - 219 с.

Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика. - Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 180 с.

Серджіованні Т. Керування освітою і шкільне врядування / Пер. з англ. О. Щур. - Львів: Вид. "Літопис", 2002. - 440 с.

Стратегія реформування освіти в Україні (рекомендації з освітньої політики). - К.: "К.І.С.", 2003. - 296 с.

Учнівське самоврядування: досвід, тенденції, пропозиції. - Тернопіль: Вид. "Астон", 2001. - 96 с.

Фуллан М. Сили змін: Вимірювання глибини освітніх реформ / Пер. з англ. Г. Шиян, Р. Шиян. - Львів: Вид. "Літопис", 2002. - С. 269.

Фуллан М. Сили змін: продовження / Пер. з англ. І. Савчак. - Львів: Вид. "Літопис", 2002.


 
 

Цікаве

Загрузка...