WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дебати як педагогічна технологія - Реферат

Дебати як педагогічна технологія - Реферат

єдності виховних упливів. Практична реализація даного принципа вимогає створення єдиної педагогічної системи як у навчальному процесі так і позаурочний час;

орієнтованості на позитивне в людині. Принцип вимогає виявляти в кажому учні позитивних якостей, спираючись на які можна добиватися успехів у формуванні всіх інших, заданих метою освіти якостей;

облік вікових і індивідуальних особливостей старшокласників. Принцип вимогає, чтоби зміст, форми та методи організації їх діятельності відповідали індивідуальним особливостям і віку старших школярів.

У сучасній педагогічній літературі стало досить традиційним виділення різних етапів дебатного процесу, основними з них є такі три: підготовка до дебатів, власно дебати та післядебатний аналіз.

Ми переконані в тому, що формування громадянської особистості можливо тільки в активній діяльності, що має соціальну спрямованість, і вважаємо, що рефлексія, аналіз не є кінцевим етапом дебатів. Для нас важливий етап наступної діяльності, у якій виражається громадянська позиція школяра.

У нашому дослідженні алгоритм дебатної технології становить п'ять основних послідовних етапів: орієнтація, підготовка до проведення дебатів, власно дебати, обговорення дебатів, післядія.

Співвідношення та значення етапів визначається цілями та завданнями навчально-виховного процесу, особливостями теми, проблеми, індивідуальними та віковими особливостями, рівнем розвитку школярів. Так, етап орієнтації в залнжності від рівня развитку школярів або від складності теми может охоплювати цілий урок чи декілька хвилин. Етап підготовки до проведення дебатів при достатній освіченості учнів може займати декілька хвилин уроку, хоча зазвичай займає досить багото позакласного часу.

Тенденція тісної взаємодії між формами навчання та позакласної роботи в навчальному процесі відтворюється й у дебатах, де в результаті спільної діяльності вчителя й учнів обов'язковий програмний матеріал доповнюється інформацією, що добуває вільно, а форми навчання замикаються з формами організації вільного часу.

Кожен етап дебатів, у свою чергу, складається з певних кроків. Дебати починаються з орієнтації школярів на дослідження теми. Перед ними ставиться проблема, формулюєтся мета дебатів. Далі учні, актуалізуючі знання, які мають із теми, визначають ключові слова, аналізують тему та з'ясовують сутність проблем. Значущість цього этапу в тому, що він є першим у формуванні понять, знань. Наступним кроком цього этапу є складання плану досліджування теми.

Далі, відповідно до складеного плану, збирається необхідна інформація. За необхідністю учні звертаються до вчителя або однокласників за консультацією. Аналіз інформації, творче її осмислення з метою складання ліній твердження та заперечності, складання тверджуючого та заперечущого кейсів може проводитися з усіма у класі обо ж у заздалегідь визначених командах (на розсуд учителя, учнів). Промови спікерів, у залежності від рівня подготовленості учня, складаються дебатерами самостійно або ж усією командою. Припустимою є консультація вчителя.

Підготовка до дебатів вимагає опрацювання великого обсягу інформації, і він набагато більший того мінімуму, що пропонує навчальна програма. Дебати сприяють не тільки накопиченню обсягу знань, а й переводу його в конкретний результат деяльності - розумінню глибини та складності материалу, який вивчається.

Навчальний результат самостійного пошуку на етапі підготовки до дебатів проявляється не тільки в нарощувані нової інформації, а й у взаємонавчанні за рахунок добування кожним додаткової інформації, у оволодінні учнами первинними дослідницькими навичками. Розвивальний ефект етапу підготовки виявляється в активній допитливості, пізнавальному інтересі дітей, у овлодінні дослідницикими методами мислення. Його велике діагностичне значення полягає в тому, що чітким і незаперечним показником глибокого засвоєння знань і творчого розвитку особистості стає позитивний результат самостійного творчого пошуку.

Дуже важливий і такий момент, коли спочатку в учнів переважає мотивація процесу пізнання, то в міру вдосконалювання навичок дебатування на перший план вийшла мотивація змісту пізнання.

Таким чином, у процесі перших двох етапів дебатів вирішуються такі завдання:

засвоєння старшокласниками термінологічних знань (вільна орієнтація в термінах і поняттях, що мають громадянське актуальне наповнення);

знайомство з джереловою базою (з навчальною літературою та першоджерелами - соціальними, правовими, науково-теоретичними, так чи інакше утримуючі відомості по сутнісному характеру та типових ознаках громадянського суспільства, а також по усвідомленню себе суб'єктом такого суспільства).

Етап проведення - процес властиво дебатів. Дебати проводятся строго за правилами, що забезпечують зіткнення протилежних точек зору. Спочатку участниками жеребування (або за згодою) виявляють позиції: твердження чи заперечення. Далі дебати проводяться за затвердженим регламентом. Спікери кожної команди (твердження та спростування) роблять спробу переконати нейтрального суддю в тому, що їх точка зору - наибільш правильна. Для цього вони не просто виступають із промовами, а й парирують аргументи іншого боку, порівнюють свої позиції з позицїєю опонентів. Посля кожного конструктивного раунду дебатів проводиться перехресне опитування спікерів, які виступають. Перехрестні запитання можуть задаватися з метою внесення ясності в аргументи оппонентів, виявлення вади в їх кейсі, підготувати спростування своєю командою тощо. Завершується етап власно дебатів аналізом гри та винесенням судійського рішення - виявлення команди-переможця.

Етап рефлексії дебатів проводиться відповідно схемі розробленої О. С. Анісімовим, що адаптована до дебатів О. М. Франковською. Рефлексія включает в себя такі процедури: опис відбувшихся дебатов, анализ і конструктивная критика деятельности, фиксация особистісних змін школярів, рекомендації учням із урахуванням їх виявлених особистісних змін. Цей етап уключає в себе й рефлексію школярами позиції щодо обговорюємої теми, що сприяє формуванню в них власної думки.

Ми солідарні з О. М. Франковською в тім, що етап рефлексії є надзвичайно важливим у аспекті формування активної життєвої позиції, але, на відміну від даного автора, ми не замикаємо дебати кордонами рефлексії як заключного етапу. Ми впевнені в тому, що, доки людина не включена в ту чи іншу діяльність практично, у якості реального суб'єта життєдіятельності, його особистісна позиція залишається нереалізованою. Образно кажучи, неможливо навіяти людині, що "дорогу осилит идущий", не дозволяючи йому ходити. Активна громадянська позиція знаходить своє адекватне віддзеркалення тільки у відповідній діяльності.

Таким чином, ми вважаємо, що найважливішою умовою формування громадянської позиції школярів є застосування засвоєного у практичній діяльності. Реалізацію цієї умови й переслідуе останній етап дебатної технології - післядія. Мотивом здійснення "післядії" має стати бажання, попит самих учнів.

На підставі вищевикладеного ми робимо такі висновки:

дебати є інноваційною педагогічною технологією, що має своєю метою розвиток громадянськості особистості. В основу эцьго висновку покладено данні наукових досліджень і методичних розробок учених і практиків освіти, а також результати, які ми одержали у відповідності з загальновизначеними в педагогіці критеріями аналізу педагогічних технологій;

дебати створюють умови формування громадянськості старшокласників у цілісному педагогічному процесі, забезпечуючи діалогічний характер навчання, придбання учнями в навчально-пізнавальній діяльності не тільки наукових знань, способів дії, але й суспільно корисного досвіду.

Дебатам як педагогічної технології властиві не тільки такі критерії як технологічність, відтворюваність, але й що найважливіше - гарантована ефективність. Таким чином, дебатна технологія дозволяє вирішити главне завданя системи освіти правового государства - подготувати інтелектуальний потенціал демократичного суспільства: ерудованих, із високою культурою, із гнучким мисленням, цілеспрямованих, упевнених, вільних від стереотипів громанян.


 
 

Цікаве

Загрузка...