WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ділова нарада у школі - Реферат

Ділова нарада у школі - Реферат

Запитання на розвиток повідомлення: "Не могли б ви повідомити додатково...","Не могли б ви роз'яснити ... ?".

Запитання на виявлення ставлення: "Як ви ставитесь до ... ?","Що ви думаєте про ... ?", "Як ви вважаєте ... ?", "Яка ваша думка з цього приводу?".

Інша група запитань є індикатором сприйняття виступаючого, проявом ступеня довіри до нього, його своєрідною "перевіркою на міцність". Це запитання-тести й запитання-пастки.

Запитання-тест застосовується при необхідності перевірити інформованість партнера з того чи іншого питання, наприклад: "Чи знає колега, що про це пишуть у закордонній літературі?".

Запитання-пастка - це провокаційне, трюкове запитання. Воно також є різновидом тесту. Воно побудовано так, що партнеру пропонується відповісти про неіснуюче (скажімо, дати оцінку книзі вигаданого автора з вигаданою назвою). Найчастіше ці запитання використовуються при перевірці професійної компетентності виступаючого.

Таким чином, ділова нарада, проведена у формі публічних виступів, буває успішною при налагодженій системі подачі та прийняття зворотного зв'язку. Завдяки їй удається зрозуміти, що інформація дійшла до слухачів саме в тому вигляді, в якому й передбачалось.

Завдання для самоосвіти:

Наведений наприкінці методичних рекомендацій список літератури допоможе вам як при виконанні даного завдання, так і при самоосвіті з цього питання в цілому.

Складіть фрази, за допомогою яких керівник може звернутись до підлеглих, щоб одержати точний зворотний зв'язок про себе як директора, завуча, методиста.

Використовуючи категорії автодескриптивного зворотного зв'язку, складіть зразковий текст підсумкового повідомлення керівника про те, як він оцінює минулу нараду.

Використовуючи матеріали доступної вам із запропонованого списку літератури, складіть текст буклету для педагогічного колективу та старшокласників на тему "Як успішно виступати перед незнайомою аудиторією".

Групове інтерв'ю: організація та порядок проведення

Групове інтерв'ю - процедура вивчення думки педагогічного колективу із приводу певного питання, проведена шляхом підсумовування, класифікації й аналізу індивідуальних точок зору на загальну для колективу проблему. Тема групового інтерв'ю повинна бути пов'язана з існуванням людей у шкільному колективі та з досвідом участі кожного в накопиченні знань з обраного для обговорення питання.

Групове інтерв'ю застосовується у випадках, коли необхідно:

зібрати інформацію (думки, подання) та сказати, що буде відбуватися з цією інформацією далі;

досліджувати потреби колективу, його настрій (громадська думка), мотивацію на виконання якої-небудь діяльності;

провести попереднє дослідження перед початком проведення основного (наприклад, готовності колективу до інноваційної діяльності з отриманням статусу експериментальної площадки - уже в ході попереднього дослідження може виявитися, що колектив настроєний більше на одержання матеріальних вигод, а директор - на зміну системи роботи).

Процедура проведення групового інтерв'ю вимагає попередньої підготовки. Вона містить у собі:

підготовку письмового запрошення;

оголошення про перелік питань для обговорення;

указівки на місце та час проведення, передбачувану тривалість зустрічі;

інформування заздалегідь про те, де і як буде застосовуватися зібрана інформація.

Основним результатом підготовчої роботи повинна стати сформована установка на співробітництво організаторів і майбутніх учасників ділової наради.

З метою забезпечення успішності проведення групового інтерв'ю доцільно дотримуватись легко здійснюваних вимог:

фокусування на темі інтерв'ю;

дотримання регламенту;

організація черговості висловлень із наданням слова всім бажаючим;

однозначність трактування термінів і понять;

неприпустимість домінування точки зору ведучого;

відсутність оцінки висловлених учасниками думкам.

Успішності проведення групового інтерв'ю можуть сприяти технічні прийоми, які буде використовувати ведучий, задаючи форми та зразки викладу інформації:

повторення того, що сказав виступаючий, своїми словами (парафраз), підвищуючи тим самим значущість участі кожного, стимулюючи інших висловитись ("Інакше кажучи, це означає, що ...", "Якщо я правильно зрозумів, ви кажете про ...");

відкриті запитання, на які не можна дати відповіді "Так", "Ні", "Не знаю" ("Що це?", "Як це зробити?", "Чому це так важливо?" і т. п.);

переадресування запитання всього колективу, зверненого до ведучого ("А що ви думаєте про це, колеги?", "Хто спробує дати на це відповідь?");

резюмування - підбиття проміжних підсумків, фіксація повторюваних і протилежних точок зору, підведення риси, позначення переходу до іншого етапу роботи ("Таким чином, основними нашими ідеями є ...", "Якщо тепер підсумувати сказане, то ...").

Головним результатом групового інтерв'ю є внесення ясності в питання про те, як сприймається співробітниками установи та чи інша проблема. Це можуть бути як кількісні підрахунки "за" і "проти", так і якісний аналіз точок зору учасників. Він може стосуватись діапазону думок, розрізу та їхньої помірної полярності, ступеня й модальності емоційного ставлення та іншого.

Приклади організації наради за типом групового інтерв'ю

Приклад 1. Нарада присвячена попередженню безробіття серед її випускників (неповна середня школа, строк навчання в 9-х класах).

План проведення ділової наради "Працевлаштування випускників спеціальної корекційної школи"

Проводить: заступник директора.

Причина проведення наради: чергова планова нарада з проблеми працевлаштування, необхідна для педагогів, які працюють у класах останнього року навчання. Збір інформації про можливості кожного випускника, про їхній стан справ стосовно подальшого навчання та працевлаштування відбувається кілька разів протягом року.

Мета: збір інформації про хід і попередні результати роботи із професійної орієнтації учнів випускного класу.

Порядок проведення наради:

1. Виступ керівника з інформацією про хід трудової адаптації випускників минулого року: про позитивний вплив профорієнтаційої роботи стосовно конкретних учнів, про виявлені недопрацювання у профорієнтації.

2. Повідомлення класних керівників про стан трудових навичок кожного учня (контингент школи невеликий), про вилку на можливість успішного працевлаштування.

3. Додавання й обмін інформацією інших членів колективу (соціального педагога, психолога, вихователів) про випускників, а також про знову відкриті професійні училища та спеціальності, про встановлені контакти з навчальними закладами та потенційними роботодавцями.

4. Повідомлення керівником свого бачення динаміки профорієнтаційної роботи у випускному класі.

Приклад 2. Нарада присвячена проведенню секції учасників Російсько-Британського проекту - керівників шкіл. Робота спрямована на аналіз та активізацію ресурсного забезпечення шкільного розвитку. Матеріали оцінки якості діяльності освітніх установ показали, що ресурсне забезпечення роботи шкіл є найбільш слабко розробленим напрямом професійної активності керівників.

План і результати проведення ділової наради. "Ресурси школи та їх урахування при розробці програми розвитку"

Проводить ___.

Причина проведення наради: необхідність перегляду ресурсної бази школи в період розробки програми її розвитку на п'ять років.

Мета: складання переліку видів ресурсного забезпечення розвитку школи.

Порядок проведення наради: групове інтерв'ю проводиться у процесі ділової наради двічі.

На першому етапі відбувається опитування присутніх про те, які види ресурсів повинна враховувати адміністрація школи при створенні програми розвитку. Основним результатом цього етапу наради стає розуміння того, що кожна школа потенційно має для свого розвитку шість видів ресурсів: 1. Фінансові. 2. Матеріально-технічні. 3. Кадрові. 4. Організаційні. 5. Адміністративно-управлінські. 6. Інформаційні.

На другому етапі проведення групового інтерв'ю шість видів виявлених ресурсів отримують змістовне наповнення з урахуванням джерел їх поповнення - внутрішніх і зовнішніх*. Результати опитування керівників дозволяють одержати зведені дані про реальні та потенційні ресурси школи.

Результатом проведення наради є розширення уявлень керівників шкіл про можливості використання ресурсного забезпечення, що є в наявності, та напрями його розвитку.


 
 

Цікаве

Загрузка...