WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Діагностика праці вчителя - Реферат

Діагностика праці вчителя - Реферат

1. Знання вчителем теоретичних основ свого предмета.

2. Чи володіє вчитель методикою викладання предмета:

а) організація особистої праці на уроці;

б) організація праці учнів;

в) доцільність постановки мети та завдань на уроці;

г) відповідність змісту та прийомів навчання за метою уроку;

д) логічна стрункість уроку;

е) організація самостійної роботи учнів на уроці?

3. Чи використовує вчитель і наскільки ефективно використовує активні форми навчання?

4. Уміння активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів.

Виховання свідомої дисципліни учнів та їхньої громадської активності на основі розвитку класного самоврядування

1. Стан дисципліни на уроці.

2. Яким стилем керування діяльності учнів учитель домагається необхідної дисципліни? Як до цього ставляться учні?

3. Реакція учнів на зауваження вчителя при порушенні дисципліни учнями класу.

4. Чи ведеться вчителем на уроці та по його закінченні індивідуальна робота з учнями - порушниками дисципліни в ході уроку?

5. Прийоми стимулювання та формування свідомої дисципліни учнів на уроці та поза ним.

Єдність вимог працюючих у класах учителів. Наявність наступності в НВР з учнями

1. Організація праці учнів:

а) перевірка готовності до уроку й виконання домашнього завдання;

б) постановка мети та завдань на урок;

в) темп роботи учнів і його відповідність їхньому віку;

г) раціональність використання часу на уроці;

д) підбиття підсумків уроку, оцінка праці учнів;

е) коментування домашнього завдання;

ж) форми організації праці учнів та їх доцільність.

2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці:

а) постановка проблеми;

б) наявність порівнянь, аналізу й узагальнень;

в) наявність і результативність індивідуальної роботи учнів;

г) характер самостійних умінь учнів;

д) результативність використання ТЗН як наочності засобів активізації учнів;

е) прийоми стимулювання активності учнів.

3. Виховна спрямованість уроку:

а) які громадянські якості формуються;

б) виховна роль учителя на уроці;

в) єдність виховних вимог і впливів (наступність).

Виявлення та вивчення досвіду роботи вчителів із реалізації методичної теми школи

1. Виховна роль у формуванні громадянських якостей особистості школярів відповідно до їх віку.

2. Постановка мети на урок, її мобілізуюча роль в активізації розумової діяльності учнів при:

а) перевірці домашнього завдання;

б) поясненні навчального матеріалу;

в) закріпленні навчального матеріалу.

3. Наявність активних чи інтерактивних методів і форм навчання.

4. Використання досвіду вчителів-новаторів і ППД.

5. Ефективність індивідуального підходу до навчання та виховання учнів на уроці при:

опитуванні;

повідомленні нового матеріалу;

організації самостійної роботи.

Програма виявлення рівня педагогічної майстерності

I. Створення загальних умов ефективності навчально-виховного процесу

1. Забезпечення загальних умов ефективності уроку:

(1) а) попередні вказівки за планом уроку (мета, задачі, основні етапи, лаконічність, ясність тощо);

(1) б) навчальні посібники, ТЗН, що сприяють швидкому включенню учнів у роботу;

(1) в) немає непотрібних затримок і відсутності на уроці.

2. Адаптація навчання до учнів:

(1) а) навчання відповідає віковим особливостям учнів;

(1) б) у необхідних випадках учитель ураховує індивідуальні здібності школярів;

(2) в) для учнів з різним рівнем навченості даються групові завдання відповідної складності. Групова діяльність - зв'язок, відносини, загальна задача, рішення задачі спільно.

II. Викладацька компетентність

1. Володіння навчальним предметом і методами навчання:

(1) а) інформація та демонстрація відповідають темі, точні, сучасні;

(1) б) без утруднення використовуються принаймні дві форми та методи навчання;

(2) в) застосовуються оригінальні методи та прийоми навчання.

2. Організація навчальної діяльності, послідовність, досягнення мети уроку, закріплення вивченого матеріалу, інтеграція:

(2) а) урок починається зі стимулюючого введення - залучення уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації;

(1) б) новий матеріал представляється як питання-відповідь на запитання, поставлені на попередньому занятті у введенні;

(2) в) підсумки уроку підбиваються як співвідношення досягнутих результатів із пройденими раніше іншими предметами, з життям (нову ідею пов'язати зі старою).

III. Техніка пояснення

1. Усні й письмові пояснення:

(1) а) ключові моменти уроку відбиті на дошці (опора для розумової діяльності учнів);

(1) б) записи на дошці акуратні та розбірливі;

(1) в) вимова й побудова усного мовлення правильна та професійна.

2. Роз'яснення при нерозумінні матеріалу учнями:

(1) а) виявляються незрозумілі слова чи фрази та заміняються загальнодоступними описовими вираженнями;

(1) б) пояснення даються за допомогою аналогій і прикладів;

(2) в) неявна навчальна інформація вводиться з аналізу наявних знань.

IV. Навчальна взаємодія

1. Оцінювання та корекція діяльності учнів:

(1) а) оцінка дій школяра виробляється незалежно від особистого ставлення до нього педагога;

(1) б) учитель уникає прямих указівок і корекції діяльності учнів;

(2) в) учні мотивуються до самооцінки та самокорекції, а також до оцінювання та корекції один одного.

2. Використання запропонованих ініціатив і запитань учнів на уроці:

(1) а) запитання та пропозиції школярів приймаються з вдячністю;

(1) б) тактовно відзначаються слабкі місця у прикладах і пропозиціях школярів;

(2) в) ідеї учнів розробляються та використовуються на уроці.

V. Створення продуктивної атмосфери на уроці

1. Стимулювання інтересу учнів:

(1) а) використовуються цікаві, незвичайні аспекти теми, парадокси, гумору тощо;

(2) б) пропонуються проблемні та творчі завдання;

(2) в) на уроках використовується життєвий досвід учнів.

2. Допомога учнів у виробленні позитивної самооцінки:

(1) а) у мові педагогів відсутні сарказм, глузування, докори тощо;

(1) б) конкретні учні заохочуються за конкретну роботу;

(1) в) педагог підтримує, схвалює школярів, які зіштовхуються з ускладненнями.

VI. Підтримка належної дисципліни у класі

1. Підтримка ділової включеності учнів на уроці:

(1) а) використання прийомів активізації уваги учнів;

(2) б) застосування активних методів навчання (дискусія, ділова гра, діалог і т. п.);

(2) в) використання спеціальних способів організації роботи активних і пасивних учнів.

2. Вплив при порушенні дисципліни:

(1) а) педагог не зауважує дрібних ненавмисних порушень;

(1) б) негайно, але виважено реагує на серйозні порушення дисципліни;

(2) в) педагог по можливості не бореться з порушниками дисципліни, а використовує їх для організації особливих форм навчальної роботи.

Визначення рівня професіоналізму

Набрана кількість балів поділяється на кількість критеріїв (36).

1,1 + 0,31 - учитель володіє сучасними методами навчання та професійною майстерністю;

0,8 + 0,51 - норма;

менш 0,51 - учитель не володіє ані сучасними, ані класичними методами навчання.

Кількість балів проставлена в дужках перед буквами.


 
 

Цікаве

Загрузка...