WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Діагностика праці вчителя - Реферат

Діагностика праці вчителя - Реферат

Діагностика праці вчителя

Ріст педагогічної майстерності вчителя - необхідний показник якості навчальної роботи. Навчальний процес змінює в найбільшій мірі самого вчителя, якщо він позитивно впливає на учнів, забезпечує єдність освіти, виховання й розвитку школярів

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ефективність навчальної діяльності із засвоєння провідних ідей та їх застосування на практиці оцінюється на основі таких проявів, як: вільне орієнтування в навчальному матеріалі, знання істотного, головного й уміння відокремлювати його від другорядного; уміння аналізувати реальні явища за допомогою провідних ідей науки, основної інформації, отриманої у процесі навчання; урахування своїх можливостей, реальних сил і здібностей при плануванні практичних дій; точність і дієвість використання інформації при рішенні практичної задачі; оцінка якості своєї зробленої роботи.

Пізнавальна активність учнів визначається на основі стійкої працездатності, уміння переборювати труднощі та вносити корективи до процесу навчання. Вона фіксується за рядом ознак:

збереження стійкості уваги протягом усього уроку (кількість і час відволікань, час зосередженої роботи);

види пізнавальних труднощів, що спроможний перебороти школяр (складності в засвоєнні теорії та баченні міжпредметних зв'язків, труднощі використання теорії, відстоювання своєї точки зору, складності в засвоєнні одночасно великого обсягу інформації);

реакція на невдачі в навчанні (завзятість, самовиправдання своїх дій, небажання учитись, потреби в самоосвіті);

здатність визнавати свої помилки;

здатність змусити себе переробляти неякісно виконану роботу.

Відповідальне ставлення до навчання врешті-решт характеризує моральну та вольову сторони розвитку школярів у процесі навчання. Відповідальність учня виявляється рядом ознак:

сумлінне виконання своїх навчальних обов'язків, вимог учителів;

розуміння соціальної значущості й особистої необхідності сумлінного навчання;

пред'явлення вимог до високої якості своєї навчальної роботи;

уміння об'єктивно оцінювати якість своїх навчальних досягнень;

вимогливе ставлення до знань і навчання своїх товаришів;

самомобілізація своїх сил і здібностей для подолання пізнавальних труднощів;

здатність чергувати працю та відпочинок, відновлювати свою працездатність;

самоаналіз своєї роботи та внесення до неї необхідного коректування.

Ріст педагогічної майстерності вчителя - необхідний показник якості навчальної роботи. Навчальний процес змінює в найбільшій мірі самого вчителя, якщо він позитивно впливає на учнів, забезпечує єдність освіти, виховання й розвитку школярів. Ознаками росту педагогічної майстерності вчителя на уроці є:

чіткість визначення та диференціація задач уроку;

забезпечення наступності в засвоєнні змісту освіти;

творчий характер методів навчання з урахуванням особливостей навчального матеріалу та навченості дітей;

допомога дітям у подоланні труднощів у навчанні;

забезпечення високої працездатності учнів на уроці за рахунок застосування знань дидактики, методики навчання,

гігієни, урахування здатності до навчання школярів;

уміння займатися психологічною самоосвітою та постійно збагачувати навчальний процес на основі наукових досягнень.

ДІАГНОСТИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

Науково обґрунтований аналіз діяльності вчителя є основою удосконалювання навчального процесу. Аналізуючи практику вчителів, ставиться головна задача - виявляти зв'язок між діяльністю вчителя та результатами його праці, вираженими в розумовому розвитку учнів, їхній культурі, ерудиції, умінні застосовувати теорію на практиці. При цьому не можна розривати єдність змісту діяльності вчителя та її результати. Нерідко, однак, упор робиться на нові методи та прийоми, модернізацію минулого досвіду, педагогічні знахідки вчителя не враховують їх можливого впливу на учнів. Однак як при цьому змінилась працездатність учнів, що вони запам'ятали та яким чином використовували знання - усе це результат нововведень, котрі треба фіксувати в першу чергу. Варто також аналізувати дієвість старих методів навчання, традиційних методик, що теж можуть поліпшувати показники навченості або негативно впливати на ставлення дітей до навчання.

Діагностика покликана визначити розумне сполучення нового та старого в роботі вчителя. Далі виявляється знання вчителем типових рис та індивідуальних особливостей школярів. Це дозволяє активно використовувати колективні, групові й індивідуальні форми роботи з дітьми на уроці, спиратись на їхні сили та здібності, здійснювати корекцію загальної роботи, залучати сильних учнів до роботи зі слабкими.

Варто чітко виділити вимоги до аналізу роботи вчителя. По-перше, усякі факти, отримані при аналізі його роботи, повинні бути осмислені, приведені до визначеної ідеї, з якої потім випливають рекомендації. По-друге, завжди важливо виявити співвідношення між витраченими педагогічними зусиллями та результатом роботи вчителя. Іноді педагог домагається високих результатів за рахунок додаткових занять, перевантажень домашніми завданнями, тобто успіх приходить у результаті перенапруги сил учителів та учнів. Високі результати в цьому випадку не можуть бути оцінені позитивно, оскільки досягаються за рахунок зниження якості навчання з інших предметів, вносять дисгармонію в навчальний процес. По-третє, вивчається виховний вплив учителя, зрілість його майстерності.

Нарешті, важливо виявити здатності вчителя до самоаналізу й самооцінки спільної діяльності, оскільки від цього залежить ріст його педагогічної майстерності, ставлення до критики на свою адресу, вимогливість у своїй роботі.

Виявляються чотири основних напрями діагностики роботи вчителя: раціональне використання досвіду, традиційних методик, оволодіння новими методами та прийомами навчальної діяльності, їх розумне сполучення при розкритті конкретного змісту матеріалу та здійснення зворотного зв'язку в самоаналізі, самооцінці викладання свого предмета.

Якість роботи вчителя визначається його авторитетом, майстерністю. У процесі навчання основним критерієм ефективності педагогічної праці є засвоєння й застосування учнями провідних ідей науки на базі розвитку творчого мислення. Удосконалювання навчального процесу, підвищення вихованості дітей і майстерності вчителя прийнято вважати основними показниками ефективності уроку.

Перший важливий показник результативності навчального процесу - обсяг і якість навчальних компетентностей. Знання складають основний фундамент людської культури, на базі якого реалізується будь-яка діяльність людей.

Практичні вміння та навички - це другий важливий показник ефективності уроку, оскільки академічні знання набувають реальне втілення через практичні вміння та навички діяльності.

Інтелектуальний розвиток дитини - третій показник ефективності уроку. Опановуючи навчальні компетентності, підростаюче покоління одночасно навчається систематизувати, узагальнювати, використовувати їх для різноманітних практичних цілей.

В усьому цьому процесі розвиваються пам'ять, мова, мислення, увага, тобто вдосконалюються всі пізнавальні сили та здібності учнів.

Уміння застосовувати теорію на практиці - четвертий показник ефективності уроку. Самі по собі знання й уміння не мають цінності, якщо в різноманітній практичній діяльності учні не здатні їх використовувати. Застосування знань одночасно характеризує і якість їх засвоєння, і рівень розвитку інтелекту школяра, і його практичний досвід, і сформованість навчальних компетентностей.

Виявлення ускладнень у педагогічній практиці та їх попередження в подальшій роботі


 
 

Цікаве

Загрузка...