WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Групова дискусія в діловій нараді - Реферат

Групова дискусія в діловій нараді - Реферат

як підсилити дію факторів, що сприяють здійсненню методичної роботи.

Четвертий етап: групова дискусія з теми "Самоосвітня методична робота вчителя - повинність, професійний обов'язок чи педагогічна творчість для обраних?".

Дискусія проходить успішно, якщо попередньо проходила робота з пошуку варіантів активізації методичної роботи. У ході дискусії вчителі торкаються такої проблеми, як можливість учителя чому-небудь навчити інших, якщо він сам не учиться й не розвивається методично.

Завершальний етап: підбиття підсумків

Говорячи про групову дискусію, нам хотілося б зупинитись на одному явищі, з яким ми зненацька зіштовхнулись у своїй практиці. Може статись так, що блискуче підготовлена дискусія не відбудеться.

Те, що вважає дискусійним ведучий, усіма іншими буде сприйматись однозначно. Щоб зберегти своє обличчя та провести запланований захід у призначений час, ведучий може піддатися спокусі організувати "барикадну війну" з тими, хто зібрався. Чи варто пояснювати, що ця справа заздалегідь безнадійна? І що можна зробити в цьому випадку?

При сформованих обставинах керівнику зборів варто виявити гнучкість і вчасно перешикуватись. У попередніх номерах журналу було розглянуто чотири види ділової наради. Крім групової дискусії (якщо дискутувати нема про що) є й інші форми її проведення.

Одного разу автору довелось вести групові заняття з фахівцями з проблем спілкування. Вивчення теми "Міжособистісна маніпуляція у спілкуванні" планувалось провести у формі групової дискусії. Передбачалось, що аудиторія розділиться на три приблизно рівні частини в залежності від ставлення до припустимості маніпулювання людьми. Для трьох підгруп були розроблені завдання, на результатах виконання яких будувалась подальша робота. Однак, коли ведучий попросив подати умовний знак усіх тих, хто вважав маніпулювання людьми можливим і навіть необхідним, усі без винятку присутні підтвердили таку думку - пересунули робочі зошити вправо. Це означало, що погляди аудиторії на це питання в корені розходилися з думкою ведучих. Більше того, для всіх, крім нього, маніпулювання вважалось нормою професійного спілкування та не підлягало обговоренню.

Вибір інших форм роботи (в основному групового інтерв'ю й аналізу реальних ситуацій взаємодії) дозволив ведучому зібрати безцінний матеріал, включений їм у подальшому в систему занять із питань організації взаємодії людей. Крім того, що точка зору ведучого на це питання перестала бути категоричною, недискусійні форми роботи дозволили йому "розмістити" інше ставлення до проблеми маніпулювання людьми в системі поглядів учителів. Цьому сприяли елементи публічного виступу всіх присутніх, уточнюючі запитання, що їх супроводжували, та встановлення зворотного зв'язку.

Під час обговорення питань підготовки ділових нарад варто звернути увагу на такий, здавалося б, несуттєвий момент, як розташування меблів у приміщенні. У залежності від форми проведення наради по-різному можуть бути розташовані столи та стільці. Для проведення публічного виступу цілком придатне "фронтальне" розташування меблів, для групового інтерв'ю - "круглий стіл", для "мозкової атаки" - "трикутник". При проведенні групової дискусії найкращим є відсутність столів. Нехай учасники обговорення сидять так, щоби бачити один одного в обличчя. У соціально-психологічній науці виявлені закономірності ухвалення рішення в залежності від розташування меблів у приміщенні та розсаджування учасників. Приміщення для проведення наради повинно бути зручним, але не розкішним (інакше знижується результативність роботи). Важливим є наявність дошки, що виступає концентруючим фактором. Її з успіхом може замінити великий аркуш паперу.

Для відстеження ефективності ведення групових нарад пропонуємо керівникам та організаторам освіти застосовувати карту спостереження за комунікативною поведінкою. Вона може заповнюватися за підсумками кожних зборів (наради, семінару тощо) самим керівником чи запрошеними експертами.

Представлений нижче варіант карти спостереження було вперше запропоновано Х. Джоханнотом та описано у спільній роботі М.-А. Робера та Ф. Тільмана "Психологія індивіда та групи".

Застосування даного засобу з метою навчання керівників може проходити як групова оцінка учасниками комунікативної поведінки окремої людини, котра проводить нараду. У цьому випадку можна одержати значущу інформацію подвійного роду. З одного боку, об'єктивність буде досягатись виведенням середнього бала від загальних показників усіх присутніх. З іншого боку, цікаву інформацію можна одержати про себе на підставі даних про розкид оцінок.

Ділова нарада із застосуванням активних форм організованої групової взаємодії в даний час визнається в якості одного з найефективніших видів ухвалення групового рішення. Від керівника, який проводить ділові зустрічі в колективі в інтерактивному режимі, потрібні спеціальні вміння: володіння методом групового інтерв'ю, експрес-опитування, висока контактність, доброзичливість, відкритість тощо.

Активні групові форми прийняття колективних рішень дозволяють знайти оптимальні виходи з проблемних ситуацій, що створились, виробити загальну стратегію практичної реалізації, домогтись особистісного ухвалення рішення більшістю колег по роботі. Навіть включення окремих елементів групової опитувальної та дискусійної роботи у збори, раду, нараду, ділову планерку сприяє значному підвищенню ефективності їх проведення, результативності впровадження колективно прийнятих рішень.

Завдання для самостійної підготовки:

1. Підготуйте для обговорення з іншими слухачами план проведення ділової наради, підготовлений за такою схемою:

ситуація шкільного життя, що вимагає проведення наради;

тема та мета;

порядок проведення;

очікуваний результат;

прогноз розвитку ситуації після проведення наради.

2. Складіть для себе перелік основних принципів колективного аналізу та рішення управлінської проблеми.

ВИСНОВОК

Одним із напрямів модернізації освіти є науково-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів і керівників шкіл. Запропонований увазі читача спецкурс являє собою розробку, виконану в цьому напрямі.

Технології організації ділового спілкування та колективного прийняття управлінських рішень завжди викликали інтерес у працівників освіти. У школах, що заявили про свою інноваційну спрямованість, проводиться велика кількість групових зборів і консультацій. Іде пошук таких форм їх проведення, які б активізували роботу всього педагогічного колективу.

Як показують спостереження, ділова нарада може мати одну з чотирьох розглянутих форм (публічний виступ, групове інтерв'ю, "мозковий штурм", групова дискусія - див. у попередніх числах нашого журналу - Ред.) або їх різні сполучення. Нарада може бути організована за типом ділової гри. У цьому випадку її етапи будуть містити різні завдання та процедури, близькі одному з розглянутих видів ділової наради.

На жаль, обсяг видання не дозволяє в досить повній мірі розглянути всі сторони ділового спілкування педагогів. Список запропонованої літератури допоможе зорієнтуватись у сучасних вимогах до ділового спілкування в організації. Навіть швидкий огляд назв дозволяє помітити, що кожне з трьох минулих десятиліть відбивало пріоритетні для свого часу проблеми педагогічної взаємодії. Століття, що настало, внесло свої корективи в систему внутрішньошкільного спілкування. Зокрема, педагогам корисно буде вивчити питання про те, як зміст і засоби ділового спілкування впливають на зміну психологічної атмосфери школи та всієї її організаційної культури. Проблеми соціальної й етнічної агресії, накладені на специфіку шкільного життя, вимагають формування в педагогів і вихованців культури толерантності - керованої енергії спілкування у школі та з приводу школи. Це також може стати предметом самоосвітньої роботи.

Будемо раді, якщо розробки придадуться читачам у практичній роботі, і з вдячністю приймемо всі їхні зауваження та побажання.

Словник основних понять

Групова дискусія - метод колективного обговорення, що дозволяє виявити повний діапазон думок учасників і знайти загальне групове рішення проблеми.

Групове інтерв'ю - процедура вивчення думки педагогічного колективу з приводу визначеного питання, проведена шляхом підсумовування, класифікації й аналізу індивідуальних точок зору на загальну для колективу проблему.

Ділове спілкування - налагоджена система внутрішньоорганізаційної взаємодії з приводу загальної для колективу справи. Ділове спілкування засноване на рівноправній участі у взаємному інформуванні з перевіркою розуміння змісту інформації. Для ділового спілкування характерні: спільність цілей, ділова продуктивність, спільний пошук істини або виходу зі скрутного становища.

Ділова нарада - ухвалення єдиного рішення з важливого для життєдіяльності колективу питання, вирішення персональної для кожного члена педагогічного колективу загальношкільної задачі.

Зворотний зв'язок - навмисне вербальне повідомлення іншій особі про те, як її поведінка й наслідки цієї поведінки сприйняті або пережиті.

Публічний виступ - це процес передачі інформації педагогічному колективу з метою зміни думки, ставлення, поведінки (ступеня активності) його членів.

"Мозковий штурм" ("мозкова атака", "брейн-стормінг") - метод колективного продукування великої кількості нових ідей і варіантів рішення за короткий проміжок часу. Висока продуктивність роботи досягається за рахунок відсутності критики в період висловлення пропозицій. Саме за рахунок цього процедуру "мозкового штурму" називають методом віднесеної оцінки.

Мотив комунікативної поведінки в публічному виступі - реальний, іноді прихований і, можливо, соціально несхвалюваний намір.

Мета комунікативної поведінки в публічному виступі - чіткий, свідомий і найчастіше раціональний намір.


 
 

Цікаве

Загрузка...