WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Готовність педагогічних кадрів до інновацій - Реферат

Готовність педагогічних кадрів до інновацій - Реферат

Проект "Шкільна програма підвищення якості освіти" передбачає поетапну підготовку педагогів до здійснення завдань модернізації освіти. Етапність проекту полягає як у побудові технології здійснення інноваційної діяльності в логіці завдань модернізації освіти, так і в поступовому освоєнні інноваційного досвіду спочатку стратегічними командами шкіл, потім педагогічними колективами, які вони представляють.

Проект заснований на таких принципах підготовки педагогів:

організації аналітико-проектувальної діяльності, заснованої на виявленні зв'язків "мета - результати - об'єкти педагогічної оцінки - зміст - суспільна оцінка освітніх результатів";

поступовому розширенні складу учасників аналітико-проектувальної діяльності (керівництво школи - стратегічна команда - педагогічний колектив - батьки);

орієнтації аналітико-проектувальної діяльності на розробку та реалізацію шкільної програми модернізації освітнього процесу;

використанні навичок аналітико-проектувальної діяльності для виявлення можливостей школи з удосконалення освітнього процесу (коректування навчального плану, пошуки нових видів освітніх програм, створення надпредметних програм, освоєння нових освітніх технологій, зміни в системі оцінювання учнів).

Навчання в рамках проекту будується на системі організації проблемних семінарів, результатами проведення яких є розробка програмних (управлінських, методичних тощо) продуктів, використання яких у практиці буде сприяти рішенню завдань підвищення якості освіти.

У рамках представленого проекту виділено чотири теми проблемних семінарів, кожний з яких зорієнтований на власний продукт діяльності:

Аналіз реальних освітніх результатів;

Атестація учнів як фактор модернізації освітнього процесу (аналіз проблем і можливих шляхів їхнього рішення);

Модернізація змісту загальної освіти: можливості школи;

Спільна робота з батьками як фактор реалізації педагогічних можливостей школи.

Варто розуміти, що список запропонованих тем є орієнтовним, він може бути змінений, розширений, а вся запропонована тематика об'єднана в рамках одного програмного курсу. Сам же зміст семінарів, включених у проект, розробляється головною групою ініціаторів проекту, в якості яких можуть виступити представники ради директорів муніципального округу, регіону, представники органів управління освіти, установ підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Так, наприклад, в умовах Санкт-Петербурга проект був реалізований за участю 30-ти шкіл з різних районів міста з досвідом участі в інноваційних проектах, у тому числі в загальноміському проекті "Школа рівних можливостей".

У Санкт-Петербурзі реалізація проекту "Шкільна програма підвищення якості освіти" зайняла три роки та включила в себе:

Навчання стратегічних команд школи навичок аналізу освітніх результатів, навичок проектування педагогічних програм (освітніх, навчальних, програм взаємодії з педагогічними партнерами).

Розробку стратегічними командами шкіл підвищення якості освіти як програм упровадження інноваційного досвіду в умовах конкретної освітньої установи.

Взаємоекспертизу варіантів шкільних програм підвищення якості освіти.

Підготовку методичного супроводу програм навчання педагогів з рішення завдань підвищення якості освіти (методик аналізу освітніх результатів, методик проектування навчальних і робочих програм).

У ході реалізації проекту його учасники засвоїли:

навички міжшкільної та міжмережевої взаємодії (школа - установа дошкільної освіти; школа - установа додаткової освіти, школа - установа культури);

методи аналізу освітніх результатів і проектування на їхній основі різних видів педагогічних програм;

способи розробки шкільної програми підвищення якості освіти в умовах її модернізації.

При розробці аналогічного проекту навчання кадрів, орієнтованого на рішення завдань підвищення якості освіти, може бути використаний зміст програми додаткової професійної освіти "Управління якістю освіти в умовах її модернізації". Дана програма призначена для реалізації в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і заснована на аналогічних теоретичних і методичних підходах проекту "Шкільна програма модернізації освіти".

Крім залежності від тематичного наповнення програм навчання кадрів на другому етапі підготовки педагогів до рішення інноваційних завдань можна виділити низку інваріантних умінь і навичок, які є пріоритетними в розвитку готовності до інноваційної діяльності й на формування яких повинні бути спрямовані програми підготовки. Перелік цих навичок обумовлений самою програмою модернізації освіти та містить у собі:

навички аналізу надпредметних, інтегративних освітніх результатів (соціальних, педагогічних, функціональних тощо);

навички міжшкільної, міжмережевої соціальної взаємодії для рішення завдань проектування та моделювання програм підвищення якості (у тому числі проектування освітніх, навчальних програм, програм позанавчальної діяльності, програм педагогічного партнерства);

навички продуктивної практичної діяльності, що включає освоєння досвіду участі у спільних цільових проектах і програмах, у тому числі програмах педагогічного партнерства вчителів і батьків, учителів і представників громадських організацій, установ культури.

На етапі формування навичок у процесі навчання вони опрацьовуються засобами моделювання ситуацій, освоєння технологічних прийомів і методик діяльності, на етапі практичного впровадження через особисту участь у реалізації програми підвищення якості освіти.

Третій етап рішення завдання підготовки педагогів до рішення завдань підвищення якості освіти, таким чином, передбачає організацію практичної діяльності педагогів із проектування та реалізації програм модернізації освітнього процесу, укладу шкільного життя, освітнього середовища школи. До цього етапу повинен завершитись процес висування цілей інноваційної діяльності, процес підготовки як ініціаторів і модераторів перетворень (членів стратегічної команди), так і їх учасників (членів педагогічного колективу). Рекомендації з модернізації освітнього процесу, освітнього середовища, укладу шкільного життя представлені у відповідних розділах рекомендацій. У рамках розгляду проблеми підготовки педагогів доцільно визначити методики, за допомогою яких здійснюється запуск модернізаційних змін в освітній системі школи.

На наш погляд, варто зупинитись на трьох вузлових елементах модернізації освіти в умовах школи. Це проектування освітньої програми, проектування робочих навчальних програм і вибір підручників, проектування програм взаємодії з педагогічними партнерами школи.

Самоосвітні завдання від авторів

Можливі способи підготовки вчителів чи інших педагогів до рішення інноваційних завдань описані вище - організація дискусій із проблем модернізації освіти, формування шкільних стратегічних команд, організація методичного навчання вчителів-предметників на міжпредметній основі, розробка освітніх чи інших педагогічних проектів, включення у проектну діяльність більшості (а ще краще - усіх) учителів. Але самі завдання підготовки педагогічних кадрів треба конкретизувати стосовно умов школи. У зв'язку з цим спробуйте відповісти на такі запитання:

Учителі задоволені станом системи освіти?

Учителі вважають необхідними зміни в системі освіти? Які саме? У ресурсному забезпеченні? В організації управління освітою? У змісті освіти? У його цілях? У системі атестації учнів? У системі атестації кадрів? У системі атестації освітніх установ? У чомусь іще?

На думку вчителів, освітні результати цілком відповідають соціальним очікуванням? Очікуванням батьків? Потребам учнів? Вимогам ВНЗ? Можливостям школи?

З точки зору вчителів, для досягнення більш високих освітніх результатів треба змінити умови, в яких працюють школи? Потрібні зміни в освітньому процесі? У рівні кваліфікації педагогів?

Якою мірою оцінка стану системи освіти, на думку вчителів, відноситься до їхньої власної школи?

Якою мірою вчителі інформовані про програму модернізації освіти? До яких наслідків, на їхній погляд, призведе реалізація цієї програми?

Які позитивні зміни у школі, які ініціативи вчителів, на їхню думку, треба обов'язково підтримати в ситуації модернізації освіти? Що ще можна зробити у школі для підвищення ефективності вчительської праці?

Відповісти на поставлені запитання можна або на основі регулярних зустрічей із педагогами, бесід із ними, або на основі спеціального опитування працівників школи. Аналіз відповідей на зазначені запитання дає можливість зробити висновки про зміст управлінських завдань: що варто роз'ясняти вчителям, які позиції вчителів треба підтримувати, у чому їх треба переконати, на рішення яких проблем надихнути, у чому треба вчителям допомогти. При цьому, швидше за все, з'ясується, що в учителів існують різні позиції, і тому робота з учителями повинна мати диференційований характер.


 
 

Цікаве

Загрузка...