WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти - Реферат

Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти - Реферат

зробити науку частиною культури необхідної людині у сучасному суспільстві. Учні старших класів віддають перевагу вивченню тих предметів , які будуть їм необхідні для продовження навчання у вищих закладах освіти . Проте більшість випускників шкіл не пов'язують з фізикою свою майбутню професію . Це пояснюється тим , що в умовах економічної соціальної кризи на вибір професії молоддю впливає такий фактор, як її переваги і перспективність. На шляху досягнення цієї мети в умовах середньої загальноосвітньої школи є багато проблем. Зокрема: - перевантаження класів та комплектування їх учнями з різним рівнем розвитку пізнавальних і розумових здібностей , що значно ускладнює втілення в практику шкільного викладання проблемного та індивідуального навчання; - недостатня кількість навчальних годин з фізики, що вимагає від вчителя прискорення темпу уроку, призводить до неприпустимого скорочення програм , невідповідності їх вимогам при складанні вступних екзаменів з фізики в вищих закладах освіти; - слабкий зв'язок між середньою та вищою школами, що робить більш складнимпроцес орієнтації школярів на одержання спеціальностей фізико - математичної спрямованості. В процесі навчання фізиці учнів потрібно вчити продуктивно мислити , надавати їм можливості самостійно здобувати знання, висувати різні припущення і здогадки, перевіряти їх і шукати найбільш раціональні шляхи вирішення навчальних проблем. Тому на сучасному етапі розвитку освіти безперечно виникла проблема підвищення самостійної роботи учнів . Вчитель повинен керувати пізнавальною діяльністю учнів , а не менше подавати їм готову інформацію . Диференціація вивчення фізики дає можливість систематично залучати учнів до самостійної пізнавальної діяльності на різних етапах навчання . Максимально можливу суму знань учні повинні набувати самостійно, проводячи певні дослідження, тобто стати активними суб'єктами навчання. Проблема організації та активізації самостійної роботи зводиться до вирішення питань: - вивільнення часу для самостійної роботи учня; - створення умов для виникнення потреби самостійно опрацювати навчальний матеріал. Разом з тим, ефективність самостійної роботи залежить від досвіду вчителя, максимально чіткої організації контролю, раціонального планування часу і відповідного матеріально-техничного забезпечення навчального процесу. Немає в нас національних, якісно нових підручників з фізики з причинно-наслідковими зв'язками, в яких математика почувала б себе як у раю, а учень черпав би радість пізнання, дивуючись мудрості та ощадливості природи. Однією з найактуальніших проблем підвищення інтересу учнів до вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України є створення сучасних, спрямованих у наступне тисячоліття підручників з врахуванням багатовікового досвіду минулого і особливостей сучасного стану нашого суспільства. Значну роботу у створенні національних підручників здійснено у 1992-1999 роках в Україні. Зокрема, видано підручники: фізики (автори Бугайов О.І., Смолянець В.В., Гончаренко С.У., Коршак Е.В., Ляшенко О.І. і ін.), математики (автори Шкіль М.І., Бевз Г.П., Сліпкань З.І., Бурда М.І., Литвиненко Г.М. та ін.), хімії (автори Буринська Н.М., Величко Л.П. і ін.), біології (автори Вервес Ю.Г., Балан П.Г. і ін.). В Україні відсутня науково обґрунтована концепція створення сучасного підручника для середніх загальноосвітніх закладів в галузі природничо-математичних наук. Відсутня система організаційних, науково-педагогічних, матеріально-технічних заходів, спрямованих на створення підручників нового покоління. Існуючи підручники дуже наукообразні, занадто математизовані, а матеріал політехнічного змісту майже не спрямований на висвітлення гуманного характеру науки. Сірість та одноманітність поліграфічного оформлення, нечіткість формулювань, непослідовність у використанні термінології та символіки, а подекуди й грубі фізичні помилки зовсім не сприяють формуванню в учнів інтересу до вивчення предмета. На мій погляд на даний момент тільки підручник "Фізика 7,8,9" створений авторами Є.В.Коршаком, О.І.Ляшенком та В.Ф. Савченком, відповідає основним вимогам до навчальної книги. Тому проблема удосконалення підручників є однією з найактуальніших на сучасному етапі. Вказувати, аналізувати недоліки, розробити конкретні шляхи подолання труднощів в освіті можна. Але головним є впровадження всього передового, цінного в педагогічний процес. А найголовніша мета і ціль, про що за повсякденними клопотами начисто забувають - учня, його освіченість і вихованість... Щирість душі вчителя, його власна непідкупна культура, бажання вільно взаємно спілкуватися з учнівською молоддю, передавати їй свої знання і життєвий досвід створюють належні умови для розвитку людини, що здатна самостійно мислити, висловлювати оригінальні думки, приймати сміливі і нестандартні рішення. Вихід із такого стану фізичної освіти фізики я бачу в наступному: - підвищення престижу природничих наук у школах області; - створення умов поглиблення знань з природничих наук обдарованих учнів ( а саме, розширення мережі класів з поглибленим вивченням фізики, хімії, біології та шкільних та міжшкільних факультативів, запровадження спецкурсу з "Енергозбереження" в усіх школах нового типу, та в школах з поглибленим вивченням природничих предметів, проведення обласного форуму юних шанувальників фізики та астрономії (раз у два роки), організація обласного лекторію для старшокласників з наукових питань сучасної фізики, хімії, біології (раз у два місяці); - використання наукового потенціалу області - вищих навчальних закладів, дослідницьких установ (а саме проведення науково-практичних конференцій "Підготовка фахівців до викладення фізики в умовах сьогодення і з поглядом у XXI століття".); - підвищення фахової майстерності вчителів природничих дисциплін (проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів, працюючих в класах з поглибленим вивченням предметів, із стажуванням в інших містах України, створення бази даних системного обліку і статистики вітчизняного та зарубіжного досвіду, перспективних тенденцій розвитку природничих дисциплін, їх ролі у визначенні життєвої, соціальної компетенції, запровадити спецкурс розвиток освіти з енергозбереження для всіх слухачів курсів підвищення кваліфікації); - докорінне покращення матеріально-технічної бази шкільних кабінетів природничого циклу (а саме, проведення обласних конкурсів саморобних фізичних приладів, простого обладнання з подальшим розміщенням замовлень на місцевому ринку товаровиробників (щорічно), створення учнівських бригад для виготовлення саморобних приладів та ремонту майна шкільних кабінетів, політехнічна підготовка та профорієнтація учнів, які навчаються у профільних класах із поглибленим вивченням предметів.

 
 

Цікаве

Загрузка...