WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти - Реферат

Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти - Реферат

розуміється мотивація, формована самим процесом учіння. Тут ціль діяльності співпадає з тим, що її діяльність побуджує. Якими ж засобами вчитель може розвивати мотивацію учіння? Одним із таких засобів являються методи проблемно-розвиваючого навчання (див.вище). Справді, кожний метод містить сукупність прийомів і в залежності від їх поєднання і розміщення найбільш повно виконує ту чи іншу функцію. Звичайно, окремо взятими прийомами, методами неможливо сформувати і розвинути мотивацію учіння. Але кожний метод вносить свій вклад в її розвиток, володіє конкретним спектром розвиваючих мотивів. Досвід роботи свідчить про те , що домашні експериментальні завдання сприяють розвитку у школярів таких вмінь і навичок: -інтелектуальних; -предметних; -організаційно-пізнавальних; -трудових. Правильно організовані домашні завдання, пов'язані з експериментом ,не перевантажують, а навпаки допомагають учням зрозуміти, побачити прояв фізичних законів і їх використання в житті. Вони оказують на учнів великий вплив , збуджуючи їх серйозно вивчати фізику. Роботу з проведення домашнього експерименту я організую за такими напрямками : - експериментальні роботи , розраховані на предмети домашнього ужиту і підручні матеріали, безумовно, доступні всім учням; - домашні експериментальні роботи , які виконують на приладах , що видаються з фізкабінету ; - роботи , які передбачують наявність в учнів певних навиків з виготовлення саморобних приладів. При постановці демонстраційного експерименту сама дотримуюся таких вимог , які можна порекомендувати і вчителям фізики: 1. Зрозуміти або сформулювати мету досліду. 2. Самостійно проектувати експеримент , розробляти модель досліду , мислено уявляти його хід. 3. Відбирати для досліду необхідне обладнання і матеріали . 4. Самостійно збирати експериментальну установку , розміщувати відповідним чином обладнання. 5. Проводити вимірювання. 6. Вести спостереження. 7. Фіксувати різними способами результати спостереження і вимірювання у відповідності до завдань і змісту досліду відбирати найбільш раціональні способи кодування інформації, яку отримуємо під час досліду 8. Проводити математичну обробку результатів вимірювання. 9. Аналізувати результати досліду і спостереження. 10.Самостійно сформулювати висновки з досліду , виражати їх в тій чи іншій формі (словесній, знаковій, графічній і та ін.) Домашній фізичний експеримент - необхідний і важливий елемент фізичної освіти. Він не може бути випадковим, а повинен плануватися і спонукати учнів. "В одном мгновении - видеть вечность, Огромный мир - в зерне песка, В единой горсти - бесконечность, И небо - в чашечке цветка". На сучасному етапі науково-технічному прогресу у повсякденне життя і побут людей давно ввійшли найрізноманітніші електронні пристрої (від дитячої іграшки "Тамагочі" до потужних персональних комп'ютерів), рідкокристалічні цифрові індикатори та дисплеї, лазери і оптичні носії інформації, з якими діти часто знайомляться ще в дошкільному віці. Саме навчальний предмет "Фізика" повинен дати випускнику школи, який визначається у своїй професійній діяльності, уявлення про принцип їхньої дії та його наукові основи. Аналіз діючої нині програми з фізики змушує констатувати, що даний аспект у формуванні змісту освіти враховано недостатньо. Повністю відсутні питання "Фізичні основи роботи ЕОМ", "Оптичний запис інформації", деякі змістові елементи, зазначені в програмі, зовсім не розкриті в шкільних підручниках, зокрема "Інтегральні схеми", "МГД - генератор". Навіть ті проблеми, які знайшли своє відображення в підручниках ("Напівпровідникові прилади" і "Рідки кристали") залишають більше відкритих питань, ніж дають відповіді на них. Введення у зміст освіти таких питань як досягнення сучасної науки й техніки, пов'язане з іншою болючою проблемою - зменшенням навчального часу, відводиться на вивчання природних дисциплін. Вирішити її може й повинна генералізація знань. При доборі змісту матеріалу треба відмовитися від складних і громіздких питань, які не мають суттєвого впливу на формування наукового світогляду та науково-технічного мислення школярів. Ще одна проблема, що виходить на зміст освіти і має важливе значення для посилення інтересу учнів до вивчання фізики, - використання варіативної частини навчального плану загальноосвітньої школи. Факультативні заняття зараз використовуються в основному для ліквідації невідповідності між навчальними планами і програмами, у кращому випадку проводяться у вигляді практикумів з розв'язування задач. Більш ефективним з огляду на посилення інтересу до фізичних знань було би впровадження у шкільну практику інтегрованих між предметних спецкурсів прикладного спрямування (наприклад, "Фізика в живій природі та медицині", "Комп'ютерне моделювання у фізиці"), попередньо забезпечивши їх відповідними програмами та навчальною літературою. Проект Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні передбачає наявність у Базовому навчальному плані освітньої галузі "Технології", яка "має на меті сформувати технічно й технологічно грамотну особистість випускника середнього закладу освіти". У спеціалізованих класах та навчальних закладах змістове наповнення цієї освітньої галузі має поглиблювати та розширювати знання учнів з відповідного профілю з виходом їх на практичну діяльність. У школах і ліцеях фізико-математичного, фізико-технічного чи природничого спрямування було б доцільно ввести до навчального плану практичний спецкурс "Комп'ютерне моделювання у фізиці", який найбільш відповідає профілю навчального закладу. Цей інтерактивний міжпредметний спецкурс, побудований на стику трьох навчальних дисциплін - фізики, математики та інформатики - має на меті поглибити знання учнів із названих предметів і сформувати практичні вміння застосовувати електронно-обчислювальну техніку й сучасне програмне забезпечення до розв'язування прикладних задач наукового-дослідницького характеру. Ми живемо у світі , перенасиченому інформаційними потоками , і наше сприйняття засмічене повідомленнями, деякі з них необхідно запам'ятовувати з напруженням ,інші, навпаки, западають у пам'ять самі. Тобто крім фактичного матеріалу, мозок окремого індивідуума сприймає і форму. Кожний інтелект по-різному реагує на форму подання інформації , тому не можна виробити одну методику навчання, щоб підходила всім учням . Необхідно постійно експериментувати з формою подання матеріалу, його порційним об'ємом одночасного сприйняття, кількістю повторень для часткового або повного усвідомлення , використовуючи сучасні проблеми життя : енергетичні ; екологічні ; кліматичні тощо. Кінцевий результат залежить від співпраці двох сторін - вчителя і учня . Мета вчителя - довести до свідомості учня , що знання основних законів природи , придбаних у школі, дають йому перевагу у розумінні причин і наслідків тих чи інших подій,

 
 

Цікаве

Загрузка...