WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти - Реферат

Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти - Реферат

явищами. Звідси випливає необхідність розвитку уяви в учня. Виховання уяви Сутність діяльності уяви заключається в тому, що на основі наявних знань, уявлень і спостережуваних фактів виникає створення нових абзаців. Уява має велике значення у всіх видах людської діяльності. Без неї неможлива і продуктивна навчальна робота. Тільки при наявності добре розвинутої уяви учень може яскраво уявити ті явища, події, які недоступнібезпосередньому сприйняттю. Кожний урок повинен вносити свій вклад у розвиток уяви учня. Особливу увагу слід приділити організації творчих робіт, коли від учнів вимагаєть самостійне створення нових образів. Вчителі майже завжди можуть правильно проаналізувати результати діяльності уяви учнів в тому чи іншому виді їх творчих робіт. Правдоподібно - неправдоподібно, доцільно - недоцільно, істотно - неістотно, оригінально - неоригінально - такі і інші оцінки часто допомагають увійти уяві в потрібне русло, і учень добиваєтья результату, більш-менш відповідаючого позитивним критеріям. Ефект організації творчої діяльності учнів значно вищий, коли вчитель не тільки знає, яким повинен бути образ, але і уявляє собі процес створення. Творча уява включає в себе цільову установку і спосіб перетворення об'єктів дійсності. Цільова установка визначає, як і в якому обсязі повинен бути використаний матеріал вихідної ситуації і що повинно бути залучено із минулого досвіду для розкриття образу, теми, тобто цільова установка направляє, спрямовує процес перетворення в потрібне русло, обмежуючи його певними рамками. Спосіб перетворення включає в себе наступні компоненти: відбір матеріалу шляхом співвідношення наявних сприймань, уявлень, понять, знань з поставленою метою; систематизацію відібраного матеріалу, тобто визначення відношень між окремими предметами, частинами, рисами, функціями і т.д.; обробку відібраного і систематизованого матеріалу, що відповідає виду творчої роботи. Кожен із компонентів способу перетворення знаходиться в певній залежності від вихідної ситуації, теми і мети перетворення. Неправильний відбір, неправильна систематизація, неуміла обробка матеріалу, викривлюючи вихідну ситуацію (конкретні закономірності, умови задачі, факти дійсності і т.д.), обмежують образ уяви в обєктивному значенні. Якщо вказані компоненти (всі або якийсь із них) не відповідають темі чи цільовій установці, то образи гублять осмисленість. У відповідності з психологічними особливостями особистості, різним об'ємом і якістю знань і умінь, варіанти відбору систематизації і обробки матеріалу будуть нескінченно різноманітними. Це обумовлює індивідуальну неповторність кожного образу, його новизну і оригінальність. І так, основними якісними показниками повноцінності образів являються: об'єктивне значення образів, тобто їх відповідність вихідним умовам або ситуаціям; осмисленість образів, тобто їх відповідність цільовій установці або замислу; новизна і оригінальність образів, тобто своєрідністть, яскравість, ємкість. Відбір, систематизації і обробки матеріалу можуть лише тоді проводитись успішно, коли в учнів наявні для цього необхідні знання і уміння, коли учні добре розуміють тему і цільову установку. Уява лише тоді об'єктивна і продуктивна, коли вона опирається на міцні знання, уміння, навики і розуміння. Аналіз творчих робіт за схемі - відбір, систематизація і обробка матеріалу у відповідності з цільовою установкою, темою і вихідними умовами - дозволяє судити не тільки про те, які результати, але і як вони одержані. Якщо вчитель встановлює, що учні не вміють правильно відібрати матеріал у відповідності з поставленою метою, то і виховання уяви потрібно починати з навчання швидкому і цілісному відбору матеріалу. У інших учнів можуть виникнути ускладнення в систематизацї. Саме тому їх потрібно вчити використовувати відібраний матеріал так, щоб він найкращим чином відповідає темі і меті. Так само треба вчити учнів підпорядковувати всі доступні їм засоби обробки матеріалу певному замислу. Все це дає можливість учням орієнтуватись у виучуваному матеріалі, зосереджуватись на основних, вирішальних моментах творчості. У всіх випадках необхідною умовою продутивної творчості являється міцне оволодіння відповідними вихідними навичками і уміннями. Важлива роль в цьому належить фізичному експерименту . Спостереження, вимірювання , демонстрації і аналіз набутих учнями даних є по суті відтворенням основних методів дослідження фізики як науки . Демонстрація дослідів - це , безумовно , важливий елемент методики навчання фізики , але для школярів є малопереконливим . Якщо учень тільки пасивно спостерігає за виконанням досліду вчителя , то в нього може скластися неповна , або часом часткова уява про явище , яке вивчається . Необхідно , щоб учень не тільки бачив явище власними очима , але і так скажімо торкнувся доторкнувся своїми руками. Розв'язанням цієї проблеми можуть і повинні стати домашні досліди і експериментальні завдання. Саме вони дадуть можливість учню самостійно планувати, експеримент вибирати методи і способи його проведення , шукати шляхи практичного застосування отриманих результатів. І дійсно, ніхто з нас не відкриває банку кави пальцем ,а користується ложкою або ножем, наливаючи гарячий чай в склянку, попередньо кладе ложку, розколюючи горіх, бере горіходавку, користується ножем , викруткою, наперстком , шприцом. В яких випадках ? Чому і навіщо? Формування умінь і навичок Уміння і навички - обов'язковий компонент будь-якої діяльності. Уміння - це успішне виконання якої-небудь діяльності. Воно виникає на основі оволодіння необхідними знаннями і правильними способами дії. Навичок виникає як свідомо автоматизована дія. Автоматизація досягається шляхом вправ. Спочатку дія коректується - ліквідуються зайві рухи, виправляються помилки, вдосконалюються прийоми контролю і т.д. Відсутність необхідних навиків в навчальній роботі приковує свідомість до процесу виконання окремих дій і операцій і ускладнює роботу мислення, робить неможливим творчий пошук. Нині ставиться завдання формування в учнів інтелектуальних вмінь і навиків. Для цього необхідно і самому вчителю знати прийоми розумової діяльності, різні способи оперування знаннями. Оволодіння прийомами повинно йти через ознайомлення учнів з ними, а потім через вправи. Ознайомлення з прийомами розумової роботи - це не тільки повідомлення послідовності операцій, але і пояснення їх логічного зв'язку, щоб перехід від однієї операції до іншої мав для учня певний зміст. Учень не тільки повинен знати структуру дії, але і повністю її освідомлювати. Прийоми бувають різні за характером і призначенням. Одні використовуються лише для певного типу задач, інші мають широке застосування, вихідні із них гарантують правильне розв'язання задачі, а інші дають лише орієнтири для самостійної роботи і пошуку. Будь-який прийом або спосіб дії можна довести

 
 

Цікаве

Загрузка...