WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Внутрішньошкільний контроль - Реферат

Внутрішньошкільний контроль - Реферат

12. Постійно вивчайте своїх учнів і розвивайте їхні здібності.

13. Привчайте учнів до самостійного мислення (підказування та копіювання, компіляція відкидаються).

14. Домагайтесь довільної уваги учнів (без неї нема ніякого навчання).

ф) Принцип наочності

(Органи зору пропускають у мозок майже у п'ять разів більше інформації, ніж органи слуху, та у тринадцять разів більше, ніж органи дотику.)

1. Пам'ятайте що запам'ятовування предметів у натурі, на картинах, моделях відбувається краще та швидше, ніж подання словесно, усно чи письмово.

2. Дитина мислить формами, фарбами, звуками, образами (доцільність наочного навчання).

3. Золоте правило(у першу чергу для 1-5-х класів): що діти все повинні сприймати відчуттям (зір, слух, нюх).

4. Старайтесь не зловживати наочністю (особливо у старших класах). Наочність не мета, а засіб досягти мети.

5. Використовуйте наочність як самостійне джерело інформації для створення проблемних ситуацій.

6. Намагайтесь виготовляти наочні посібники разом зі своїми учнями (виготовлене власними руками запам'ятовується надовго).

7. Досконало володійте сучасними ТЗН і дуже ретельно їх готуйте до уроку.

х) Принцип систематичності

1. Розділяйте зміст навчання на логічно завершені частини.

2. Не ставте на уроці питань, які не зможете ґрунтовно розкрити.

3. Не допускайте порушення у способах навчання (це веде до порушення цього принципу).

4. Постійно застосовуйте МАПЗ (міжпредметні зв'язки).

5. Не забувайте, що розуміння вимагає логіки, а формування - почуттів та емоцій, а через те використовуйте яскраві факти з життя, літератури, кіно, телебачення.

6. Застосовуйте найновіші надбання методики: опорні конспекти, "сенкант", алгоритми, тести, комп'ютерні програми, імітаційні ігри тощо.

7. Жодного уроку без повторення!

8. Повторюйте та систематизуйте вивчене після закінчення кожної логічно завершеної частини навчального матеріалу. Практикуйте багаторазове повторення головних ідей уроку.

9. Постійно й терпляче привчайте своїх учнів до самостійної праці, увесь час збільшуйте арсенал методів учіння.

10. Плануйте та передбачайте спади та підйоми розумової активності учнів.

11. Не зловживайте етапом АОЗЧДУ, використовуйте цей етап тільки для того, щоби ввести учнів у новий матеріал.

12. Якісний урок той, у якому присутні думка, мораль, почуття.

13. Терпляче виправляйте помилки учнів, щоби сформувати навичку самостійно аналізувати свої помилки.

ц) Принцип міцності

1. Не дозволяйте учням пропускати уроки (це причина зниження міцності знань).

2. Ширше застосовуйте взаємонавчання.

3. Важливою умовою зміцнення знань є самостійне повторення самими учнями. Нагадуйте їм про це.

4. Контролюйте внутрішні (розсіяна увага, побічні думки, сторонні справи) й зовнішні фактори (спізнення, порушення дисципліни), що деформують довільну увагу учнів.

5. Заощаджуйте сили учнів - не дуже обтяжуйте їх ДПЗ (погоджуйте з іншими вчителями).

6. Давайте такі завдання, що відповідають можливостям учня.

7. Формуйте інтерес і позитивне ставлення до навчання.

8. На уроці діти повинні діяти - це основа розвитку.

9. Чітко формуйте, що і як треба робити.

10. Доведіть до дітей критерії оцінювання.

11. Привчайте працювати акуратно, швидко, продумано.

12. Якщо темп знизився - негайно з'ясуйте причину (спад інтересу чи втома). Відновіть темп.

13. Практикуйте на уроці "відхилений" експромт (притча, легенда, байка, жарт). Інтерес відновиться.

14. Розвивайте пам'ять учнів (мнемотехнічні прийоми).

ч) Принцип доступності

1. Пам'ятайте класичні правила Я. Коломенського: від легкого до важкого, від відомого до невідомого, від близького до далекого, від простого до складного.

2. Пропонуйте, ураховуючи вік дитини, те, що їй доступне для сприймання.

3. Навчання передбачає певну напруженість (якщо вона відсутня - учні працюють не в повну силу).

4. Контролюйте темп навчання та за потреби змінюйте його.

5. Давайте поштовх дитячій думці: найскладніші знання доступні для розуміння, якщо ви доступно їх викладете.

6. При вивченні нового матеріалу залучайте сильних учнів, а при закріпленні - середніх і слабких.

7. Доступність залежить від мови вчителя: уникайте монотонності, навчайте образно, застосовуйте яскраві факти, приклади з життя та літератури.

8. Не пояснюйте те, що може пояснити перший-ліпший учень у класі.

9. Реалізуючи принципи доступності, головну увагу приділяйте керуванню пізнавальною діяльністю учнів: посередній учитель повідомляє істину, хороший - учить її відкривати.

10. Обов'язково виділяйте матеріал, який треба запам'ятати.

ш) Принцип науковості

1. Прагніть до нового як у змісті, так і в методах навчання й учіння.

2. Систематично інформуйте учнів про нові досягнення в науці, культурі, техніці, виробництві, суспільному житті.

3. Знайомте учнів із біографіями видатних учених.

4.Учіть методам наукового дослідження.

5. Постійно читайте та застосовуйте досягнення педагогіки, психології, методики.

6. Привчайте дітей постійно стежити за науковою інформацією.

7. Заохочуйте дослідницьку діяльність учнів (особливо тих, хто навчається в МАН).

8. Пам'ятайте, що методи дидактики повинні бути тісно пов'язані з методами наукового пізнання.

щ) Принципи зв'язку навчання з життям

1. Навчайте та виховуйте так, щоб учень відчув, зрозумів і переконався, що стати освіченим і вихованим - найважливіша життєва необхідність людини.

2. Зв'язок знання з життям - обов'язковий.

3. Навчаючи, ураховуйте запас знань і соціальний (життєвий) досвід учнів.

4. Розповідайте учням про інноваційні технології, прогресивні форми та методи праці.

5. Привчайте дітей застосовувати набуті навчальні досягнення в життєвих ситуаціях.

6. Складайте та розв'язуйте задачі на виробничу тематику.

7. Пропонуйте учням проблемно-пошукові, евристичні та дослідницькі завдання.

8. Поєднуйте розумову діяльність із практикою (при практиці засвоюється 85 %, а при розумовій діяльності лише 30 %).

9. Користуйтеся прикладами суспільно- корисної та виробничої діяльності самих учнів.

10. Допоможіть учням оволодіти теорією та практикою НОП.

Ще про деякі прийоми внутрішнього контролю

а) Визначення художньої образності письмового викладу власної думки

Вибираю одну з відомих картин образотворчого мистецтва (наприклад, картину Решетнікова "Знову двійка") та даю для всіх класів зробити її опис. У всіх класах дається один час (наприклад, 20 хвилин) для здійснення роботи (опис картини). Можна перевірити й обсяг цього твору (підраховується кількість написаних слів за одну хвилину). Образність мови визначаю за кількістю вжитих учнем у своєму творі епітетів, метафор, порівнянь. Перевіряється і грамотність (кількість помилок до кількості написаних слів). Можна таким чином визначити (по всій школі) дітей, які мають хист до літературної творчості, виявити дітей, які мають прекрасний почерк і т. д. Узагальнення з перевірки оформлюється наказом по школі, який слід довести до кожного словесника.

б) При перевірці стану викладання предмета та якості навчальних компетентностей учнів

Розробляю критерії, характерні для даного предмета (для уроків математики - усний рахунок, ретельна робота із зошитами учнів, розвиток математичного мислення, культура математичних записів, алгоритми при розв'язуванні задач, раціональність, метод виправлення, коментування, розвиток мислення тощо).

в) Проведення перевірки техніки мовчазного читання по шкільному радіовузлу за... 5 хвилин

Підбираю єдиний для даного класу текст (незнайомий) і беру для читання один абзац (щоби була завершена думка). Усю цю роботу проводжу спільно з учителем української мови. Для перевірки розуміння тексту складається десять запитань (простих за прочитаним текстом, і учні після прочитання тексту дають письмову відповідь на ці запитання). За кількістю правильних відповідей визначається рівень засвоєння (розуміння) прочитаного. Можна таким способом проводити перевірку в одному класі, а можна в усіх класах одночасно. Кожний учень на окремому аркуші запише, скільки слів він прочитав за одну хвилину, визначить відношення до норми читання, дасть відповідь на запитання. (Таким чином можна перевіряти й техніку усного рахунку.)

г) Щорічно складаю підсумкову таблицю з визначення рівня педагогічної майстерності кожного вчителя

(По одному найкращому уроку), учителів, які атестуються (по всіх уроках за останні п'ять років), порівняльну таблицю уроків учителів, стан викладання предмета яких вивчався, щоб кожний порівняв себе з колегами та старався працювати краще.


 
 

Цікаве

Загрузка...