WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Внутрішньошкільний контроль - Реферат

Внутрішньошкільний контроль - Реферат

як учитель керував комунікативним спілкуванням учнів між собою на уроці;

які особливості організації вчителя: підготовленість учителя до уроку, робоче самопочуття вчителя на початку уроку й у процесі його проведення - зібраність, розуміння теми та психологічної мети уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічна імпровізація, педагогічний оптимізм, винахідливість та ін.;

педагогічний такт учителя;

психологічна атмосфера у класі.

Аналіз виховної спрямованості уроку - це оцінка та виявлення шляхів найбільш ефективного використання навчального матеріалу для виховання якостей особистості учнів.

Орієнтовна схема виховного аналізу уроку

1. Використання виховних можливостей змісту матеріалу.

2. Доповнення навчального матеріалу історичними фактами.

3. Формування світогляду на уроці.

4.Формування моральних якостей особистості.

5. Виховання в учнів сумлінного ставлення до праці та навчання.

6. Оцінка виховних можливостей методів і прийомів навчання.

7. Вплив особистості вчителя.

8. Характер діяльності та спілкування учнів на уроці.

9. Резерви підвищення виховних можливостей уроку.

Комбінований аналіз - це оцінка (одночасна) основної дидактичної мети уроку та структурних елементів.

Орієнтовна схема дидактично-структурного аналізу уроку

1. Організація уроку:

організаційна чіткість уроку;

наявність плану;

ефективність використання ТЗН, наочних і навчальних посібників;

виконання психологічних і гігієнічних вимог до уроку;

зворотний зв'язок;

ведення зошитів;

розподіл часу на етапи уроку.

2. Особистісні якості вчителя:

яка морально-психологічна атмосфера;

міра зацікавленості, доброзичливості та чуйності з учнями;

педагогічна культура, знання предмета, мова, зовнішній вигляд, педагогічний такт учителя.

3. Ефективність навчання:

міра реалізації принципів науковості, міцності, усвідомленості знань, доступності, проблемності, зв'язок навчання з життям;

міра досягнення головної дидактичної мети уроку;

оптимальність методів і прийомів навчання;

ефективність контролю знань учнів;

домашнє завдання.

4. Ефективність виховної діяльності вчителя:

моральна спрямованість уроку;

формування трудових і навчальних навичок;

єдність навчання, виховання та розвитку;

естетичне, фізичне та гігієнічне виховання.

5. Ефективність діяльності учнів:

як реалізовано принцип розвивального навчання, особистісно зорієнтованого навчання та виховання, принцип самостійності й активності;

працездатність учнів;

інтерес до навчання та праці;

навички самостійної праці;

уміння виділяти головне в навчальному матеріалі, планувати відповідь, аналізувати свою працю та працю товариша;

розвиток мовлення, письмових, графічних і спеціальних навичок;

рівень культури, раціональності та ефективності праці учнів;

організованість і дисципліна учнів, зовнішній вигляд.

Комплексний аналіз - це одночасний аналіз дидактичних, психологічних та інших основ уроку (найчастіше системи уроків).

Орієнтовна схема аналізу уроку нетрадиційного типу

1. Готовність учителя та учнів до уроку (зовнішня).

2. Внутрішня, психологічна готовність учнів до уроку.

3. Організаційні дії вчителя (за необхідності).

4. Планування вчителем і повідомлення учням завдань уроку.

5. Актуалізація знань і способів діяльності учнів.

6. Які методи проблемного навчання використовувались учителем (пошукові, дослідницькі, проблемний виклад).

7. Застосування проблемних методів у навчанні школярів.

8. Співвідношення діяльності вчителя та діяльності учнів.

9. Обсяг і характер самостійних робіт учнів і співвідношення репродуктивних і продуктивних самостійних робіт.

10. Урахування вчителем рівнів актуального розвитку учнів і зони їх найближчого розвитку.

11. Способи підвищення в учнів позитивної мотивації.

12. Постановка вчителя проблемних питань, створення проблемних ситуацій, показ їх розв'язування.

13. Володіння вчителем способами створення проблемних ситуацій.

14. Дотримання правил постановки навчальної проблеми.

15. Використання підручника, співвідношення репродуктивної та частково-пошукової роботи з ним.

16. Відповідність підбору наочних посібників вимозі проблемного навчання.

17. Формування спеціальних і загальних навчальних умінь учнів.

18. Наявність в учнів пізнавальних умінь: формулювання проблеми, висування та обґрунтування гіпотези, знаходження шляхів доведення (спростування) гіпотези, перевірки правильності її розв'язання.

19. Уміння учнів здійснювати логічні операції.

20. Розвиток пізнавальних здібностей учнів на кожному етапі уроку (що це доводить).

21. Ускладнення, що виникли в учнів усього класу, в окремих школярів, їх причини. Як вони були усунені.

Психолого-педагогічний аналіз уроку - одночасний аналіз дотримання педагогічних і психологічних основ процесу навчання.

Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу уроку

1. Загальні відомості про урок. Дата, клас, предмет, кількість учнів за списком, скільки присутніх, який урок по порядку.

Обстановка у класі: чистота, освітленість приміщення, чи провітрене приміщення, порядок у класі, чи готові учні до уроку.

Обладнання: чи підготовлені наочні посібники, їх доцільність і необхідність на уроці, чи підготовлена дошка. Як почався урок, як учні привітали вчителя, чи була потреба витрачати час на організацію класу, установлення порядку та дисципліни.

Тема, цілі та завдання уроку: чи визначає вчитель мету уроку, чи інформує учнів про цілі та завдання уроку, як він це здійснює.

2. Тип і структура уроку. Який вибрано тип уроку. Доцільність вибору з точки зору теми в цілому й дидактичної мети заняття. Місце уроку в системі занять по цілому розділу. Зв'язок уроку з попередніми, як він здійснюється. Структура уроку: чи відповідає вона даному типу уроку, які помічені відхилення і чим вони викликані. Послідовність окремих етапів уроку. Забезпечення цілісності та завершеності уроку. Як підбиваються підсумки.

3. Зміст уроку. Відповідність змісту програмі. Як пов'язано навчальний матеріал із сучасністю, місцевим оточенням школи. Установлення міжпредметних зв'язків. Як здійснюється розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетичних почуттів в учнів. Використання дидактичних матеріалів та обладнання кабінету. Чи досягнуто приросту, удосконалення навичок, знань і вмінь на основі раніше засвоєного.

4. Методи та прийоми навчання на уроці. Яка система методів застосовується; які методи та прийоми в ній сполучаються. Чи відповідають методи навчання здійсненню завдань виховання та розвитку учнів.

Як дотримуються основні вимоги до уроку: виховні, дидактичні, психологічні, санітарно-гігієнічні тощо.

Як розвиваються в учнів на уроці спостережливість і логічне мислення. Види та місце самостійної праці учнів з підручником, як здійснюється формування в учнів уміння вчитись. Як використовуються для самостійної праці дидактичні матеріали та технічні засоби навчання.

Формування в учнів навичок самоконтролю. Послідовність застосування завдань і вправ для вироблення навичок і вмінь. Прищеплення учням навичок самоконтролю.

Способи індивідуалізації та диференціації завдань для учнів у залежності від їхніх особистісних і вікових особливостей і підготовки. Забезпечення належної послідовності в самостійному застосуванні учнями знань, навичок і вмінь у ході уроку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів: наскільки учні були підготовлені до виконання домашнього завдання. Чи здійснювались диференціація й індивідуалізація домашніх завдань учнів. Обсяг домашнього завдання: на який час розраховано домашнє завдання. Як учні підготовлені до успішного виконання домашнього завдання. Як попереджується перевантаження учнів домашніми завданнями.

5. Поведінка учнів. Наскільки учні залучені до активної розумової праці. Наскільки учні зацікавлені, старанні, дисципліновані. Як здійснювалась мотивація навчання протягом усього уроку, чи застосовуються для цього спеціальні прийоми. Ставлення учнів до вчителя.

6. Поведінка вчителя. Уміння володіти класом, організувати його роботу, підвищувати активність, інтерес, дотримуватись дисципліни, ставлення до окремих учнів з урахуванням індивідуальних особливостей кожного. Стиль і тон у роботі. Педагогічний такт. Спостережливість, винахідливість, емоційний підйом. Зовнішній вигляд. Культура мови, поза, міміка, жестикуляція. Чи користується вчитель авторитетом в учнів.

7. Результати уроку. Висновки та пропозиції. Досягнення мети. Виконання плану. Обсяг та якість знань учнів (свідомість, глибина, міцність). Виховне, освітнє та розвивальне значення уроку. Що цінного з даного уроку можна рекомендувати для впровадження у практику інших учителів. Указівки вчителю, як закріпити та вдосконалити позитивні якості уроку, як подолати недоліки (рекомендації: дати список літератури, відвідати уроки інших учителів і т. ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...