WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Внутрішньошкільний контроль - Реферат

Внутрішньошкільний контроль - Реферат

3. Чи передбачив учитель способи підвищення інтересу до домашнього завдання (новизна, досліди, спостереження, пошуки власних рішень тощо).

4. Чи запропоновано учням ознайомитися з текстом домашніх завдань?

5. Чи попереджено про можливі труднощі?

6. Чи вказано на шляхи усунення всіх труднощів?

7. Чи чітко повідомлено про оформлення домашнього письмового завдання?

8. Вчасність подачі завдання.

9. Чи все було зрозуміло учням?

10. Чи записали завдання учні у щоденник?

Чи досягнуто головне на уроці - учні засвоїли новий матеріал?

Що на уроці вдалось добре, а що ні, у чому причина невдачі, які шляхи її подолання, що далі треба розвивати та закріплювати, щоби підвищити рівень педагогічної майстерності?

Повний аналіз уроку

Лист контролю, керівництва, допомоги (ЛККД)

Прізвище, ініціали, посада перевіряючого

Дата проведення уроку ________ Клас

Предмет ____________________ Учитель

Тема уроку __________________ Мета

Орієнтовна схема структурного аналізу уроку

1. Тип і структура уроку

Тип, структура уроку, його місце в системі уроків з теми.

Тема, цілі уроку (навчальна, розвивальна, виховна), дидактичні завдання на окремих етапах.

Дозування часу.

2. Зміст і методика повторення навчального матеріалу

Повнота та глибина перевірки.

Методика повторення, рівневі завдання.

Охоплення учнів перевіркою, зайнятість класу.

Об'єктивність та аргументація оцінки учнів.

Самооцінка готовності до уроку.

3. Робота над новим навчальним матеріалом

Виконання навчальної програми.

Науковість, зв'язок із життям, систематичність, доступність, співвідношення в навчальному матеріалі головного та другорядного.

Відповідність матеріалу освітнім, розвивальним і виховним завданням уроку.

4. Методи навчання та учіння

Оснащеність уроку наочними посібниками, ТЗН, дидактичними матеріалами.

Обґрунтованість методів, що застосовуються.

Активізація пізнавальної діяльності учнів.

Інноваційні навчальні технології.

Сполучення фронтальної та індивідуальної форм роботи з учнями.

Самостійна робота з учнями.

Методика зворотного зв'язку у процесі викладення нового матеріалу.

5. Засвоєння нового матеріалу

Відбір матеріалу для формування знань, умінь і навичок.

Самостійна робота під час закріплення.

6. Домашнє завдання

Обсяг, характер матеріалу, його посильність.

Наявність і характер інструктажу.

Рівневі завдання.

7. Характер діяльності вчителя

Рівень педагогічних вимог до праці учнів, до розвитку їхнього мовлення, мислення.

Мова вчителя, стиль його поведінки, взаємостосунки з учнями.

8. Результати уроку

Підбиття підсумку уроку.

Виконання накресленого плану уроку.

Досягнення освітніх, розвивальних і виховних цілей уроку.

Якість навчальних досягнень.

Структурно-часовий аналіз - це оцінка використання часу уроку з кожного його етапу.

Орієнтовна схема аналізу уроку

1. Раціональний розподіл усього часу (45 хвилин) між окремими елементами уроку, тобто чи доцільно було за даних умов виділяти саме такий час на опитування, на психологічну підготовку до сприйняття нового матеріалу, на пояснення нового, на закріплення чи домашнє завдання.

2. Раціональність кожного зі структурних елементів уроку: які його елементи треба було скоротити в часі, а які збільшити і для чого саме.

3. Розподіл часу всередині окремих структурних елементів уроку, тобто скільки часу в цілому було приділено на засвоєння нового матеріалу, в який час (початок, середина, кінець) уроку це відбувалось, як при цьому проводились психологічна підготовка до сприйняття нового матеріалу, його подача та закріплення, застосування. Точно так само аналізується час здійснення таких елементів уроку, як опитування учнів, перевірка та домашнє завдання.

4. Якісне використання часу на окремі елементи уроку, тобто, наприклад, як раціонально та ефективно під час вивчення нового матеріалу було використано час на опитування, що він дав, як працював при цьому клас, скільки часу говорив учитель.

5. Раціональність використання прийомів і методів навчання, тобто наскільки доцільні за даних умов були ті чи інші види бесіди, самостійної роботи, форми опитування і т. д.

6. Доцільність зв'язку між змістом матеріалу та тими методами, за допомогою яких він повідомлявся й засвоювався.

7. Наукова організація праці вчителя, учнів.

Дидактичний аналіз - це аналіз основних дидактичних категорій (реалізація принципів дидактики, відбір методів, прийомів і засобів навчання школярів, дидактична обробка навчального матеріалу уроку, педагогічне керівництво самостійною пізнавальною діяльністю тощо).

Орієнтовна схема дидактичного аналізу уроку

1. Своєчасність приходу вчителя на урок.

2. Готовність учнів до уроку.

3. Санітарний стан класу та особиста гігієна учнів.

4. Організація класу.

5. Детальний аналіз виконання домашнього завдання.

6. Які методи та дидактичні прийоми використовувались учителем під час перевірки пройденого матеріалу та їх відповідність поставленій меті.

7. Дидактична цінність методів і прийомів перевірки завдання, які використовує вчитель, їх виховне значення.

8. Якість навчальних досягнень учнів.

9. Як учитель активізував клас під час перевірки навчальних досягнень.

10. Аналіз поведінки учнів на даному етапі.

11. Аналіз викладення нового матеріалу або ж закріплення попередньої теми: якість і доступність подачі матеріалу вчителем; методи, що використовуються, та їх відповідність завданням уроку; засоби навчання, що використовуються, їх доцільність.

12. Реалізація вчителем у ході всього уроку принципів дидактики.

13. Розмовні прийоми праці учнів, які використовуються вчителем у ході уроку. Навчання учнів умінню мислити.

14. Аналіз останнього етапу уроку: домашнє завдання (як задається, обсяг); своєчасність закінчення уроку.

15. Реалізація вчителем у ході уроку виховних завдань.

16. Педагогічна поведінка вчителя на уроці.

17. Індивідуальний підхід до учнів, їх згуртування колективною працею у класі.

18. Уміння організувати клас на навчальну діяльність і підтримання дисципліни.

19. Самовладання й педагогічний такт.

20. Володіння голосом, правильність мови, дикції, темп, виразність, жестикуляція.

Психологічний аналіз - це вивчення виконання психологічних вимог до уроку (забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвивального типу).

Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку

1. Організація пізнавальної діяльності учнів:

як на уроці були створені умови для продуктивної праці мислення та уяви;

як учитель використовував у своїй праці переконання, навіювання;

як домагався вчитель зосередженості та стійкості уваги учнів;

що робив учитель для більш успішного запам'ятовування матеріалу учнями та які особливості довільного, механічного та смислового запам'ятовування виявились у школярів на уроці;

які прийоми залучення й підтримки уваги та розвитку уважності на уроці;

які форми роботи використав учитель для актуалізації в пам'яті учнів раніше засвоєних знань, необхідних для розуміння нового матеріалу (індивідуальне опитування, співбесіда з класом, вправи та ін.).

2. Організація діяльності мислення й уяви учнів на уроці у процесі формування знань і вмінь:

як учитель використав відтворювальну та творчу уяву під час викладання нового матеріалу;

на якому рівні формувалися знання учнів: на рівні конкретно-чуттєвих уявлень, понять, узагальнюючих образів, "відкриттів", виведених формул тощо;

за допомогою яких прийомів учитель домагався активності й самостійності мислення учнів: система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного розв'язування задач, використання задач з недостатніми та зайвими даними, організація пошукової, дослідницької праці на уроці, індивідуальної, парної, групової та колективної форми праці тощо;

якого рівня розуміння домагався вчитель від учнів: описового, порівняльного, узагальнюючого, оціночного, проблемного. Як керував учитель формуванням переконань та ідеалів;

які види творчих праць використав учитель на уроці і як керував творчою уявою учнів: прояснення теми та мети праці, навчання відбору та систематизації матеріалу, обробці результатів та оформленню роботи;

як на уроці здійснювалось формування стійкого й активного інтересу до навчального предмета та навчання в цілому.

3. Особистісно зорієнтований підхід до діяльності учнів на уроці:

які почуття дітей виявились на уроці, чим вони були викликані;

як здійснювалось керування спілкуванням учнів на уроці;

моменти уроку, де найбільш успішно формувались вольові якості школярів;

як ураховувались вікові та індивідуальні особливості учнів.

4. Майстерність учителя:

які шляхи організації впливу та механізм впливу: наслідування, емпатія, рефлексія та ін.;

уміння створювати психологічні умови для переконання: психологічна атмосфера, смислова єдність та ін.;

уміння вчителя користуватись навіюванням як засобом (методом) педагогічного впливу;


 
 

Цікаве

Загрузка...