WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання толерантності - Реферат

Виховання толерантності - Реферат

"Козел відпущення" - чи існують в учнівському колективі тенденції звалювати на одну чи кількох людей провину за інциденти, погану поведінку, сварки, поразки у змаганнях? Чи звинувачується в таких випадках один учень, чи невелика група? У таких випадках важливо стимулювати роздуми над особистою й соціальною відповідальністю - невід'ємною частиною виховання в дусі демократії.

Дискримінація - чи уникають учні деяких однокласників, не сприймають їх як партнерів чи членів своїх груп, перешкоджають їхній участі в класних і шкільних заходах? Обумовлена така поведінка гендерною, релігійною, етнічною приналежністю чи особистісними якостями?

Остракізм, цькування - чи спостерігаються періоди, коли учні не спілкуються з одним чи кількома колегами або не дозволяють їм брати участь у своїй діяльності? Наскільки тривалі такі періоди? Остракізм є частим явищем у середовищі підлітків різних культур. Він болісно переживається тими, кого переслідують, і дуже негативно позначається на чутті толерантності тих, хто його практикує. Такі ситуації вимагають від педагога багато зусиль. Будь-яке втручання має бути обережним і тактовним. Педагог має зрозуміти предмет цькування. Можливо, це реакція на неповагу до колективних цінностей, котра часом підтримується педколективом.

Виснажливе переслідування - чи прагнуть деякі учні систематично ображати інших неприємними написами, карикатурами на партах, підручниках, намагаючись примусити жертву дотримуватись правил групи чи відсторонитись? Виявляється це як жарт чи як акт приниження?

Наруга або приниження - чи залишають деякі учні написи чи карикатури на речах інших? Чи виявляють своє задоволення, коли принижують їх? Чи жартують з приводу віри, одягу, звичаїв інших? Чи поводять себе так у присутності дорослих, у публічних місцях?

Жарти - чи намагаються деякі учні наводити страх на молодших, слабших, чи змушують робити те саме інших учнів?

Вигнання - чи були деякі учні некоректно вигнані з гуртка, клубу, робочої групи? Чи був хтось невиправдано виключений зі школи?

Виключення - чи буває, що деякі учні систематично не допускаються до участі в іграх, клубах, позашкільній діяльності? Чи пояснюють свою поведінку учні, які ізолюють інших? Чи поводяться вони з жертвами як із чужинцями?

Сегрегація - чи існує серед учнів тенденція групуватися за расовим, релігійним, етнічним, статевим, соціальним, матеріальним чи іншими критеріями й підтримувати більшість соціальних стосунків у рамках цих груп? Чи є на чолі таких груп певні лідери, які заохочують сегрегацію й антагонізм?

Репресії - чи буває так, що шляхом застосування сили з боку одного чи кількох учнів деяким колегам не дозволяють брати участь в обговоренні чи висловлюватись з приводу соціальних стосунків з однолітками? Чи насміхаються над їхньою думкою?

Розправа - чи траплялись випадки нападу або поранення одних учнів іншими? Чи часто відбуваються фізичні протистояння? Чи відбуваються такі протистояння з причини приналежності учнів до різних груп, клубів, асоціацій, банд?

Аналіз наслідків насильства й демонстрація учням найбільш ефективних і реальних шляхів мирного розв'язання конфліктів сприятиме викоріненню феномену інтолерантності.

Додаток 2

Деякі показники толерантної поведінки

Мова - учні не вживають образи стосовно один одного. Вони припускають спілкування іншими мовами й поважливо ставляться до іншомовних, виявляють увагу до тих, хто лише починає вивчення офіційної мови навчального закладу.

Умови в класі - рівні для всіх. Усім дітям відкритий доступ до всіх уроків та позашкільної діяльності. Кожен прагне сприяти створенню сприятливого навчального клімату.

Соціальні стосунки - вчителі й учні поважливо й доброзичливо спілкуються одне з одним, учні поважливо спілкуються між собою.

Прийняття рішень - при прийнятті будь-якого рішення враховується думка кожного. Із дорослішанням учням надається можливість дискутувати, приймати рішення стосовно зростаючого обсягу питань, котрі становлять для них інтерес. У шкільному середовищі учні накопичують демократичний досвід.

Стосунки більшість - меншість - учителі й учні з повагою ставлять ся до учнів з певних культурних, релігійних, етнічних чи мовних груп. Учні мають можливість ознайомитись із традиціями цих меншин. Шкільна програма передбачає вивчення досвіду й думки меншин.

Знаменні події - незалежно від статі й приналежності до культурних, релігійних, етнічних чи мовних груп, учні рівноправно беруть участь у традиційних шкільних чи місцевих святах, урочистостях.

Культурні свята й заходи - в навчальному закладі відзнаються традиційні свята культурних груп, представлених у колективі, школа бере участь у їх святкуванні.

Релігійний аспект - поважаються релігійні переконання всіх дітей. Вони мають можливість розкрити друзям суть своєї віри й релігійної практики.

Співробітництво між групами - дуже поширена практика інтерактивного навчання й роботи в малих групах. Викладачі слідкують за тим, щоб у таких групах була представлена більшість культурних та інших меншин.

Вважається, що в групах, де спостерігається більшість із названих ознак, стосунки є толерантними.

Додаток 3

Деякі пропозиції щодо попередження кепкувань у школі

Бути пильними, щоб якомога раніше виявити випадки кепкувань.

Співробітничати з іншими викладачами з метою виявлення шляхів подолання ситуації та завчасного застосування найефективніших із них.

Заохочувати міжособистісні стосунки між учителями й учнями, засновані на співробітництві й солідарності.

Підкреслювати важливість людської гідності та прищеплювати учням розуміння прав людини й повагу до них.

Стимулювати учнів до усвідомлення природи й наслідків насильства й залякування.

Допомагати учням усвідомити поняття ненасильства й необхідність вироблення якостей відповідної поведінки, стимулювати їх інтенсифікацію.

Формувати навички розв'язання проблем і трансформації конфліктних ситуацій.

Консолідувати стосунки між викладачами й батьками, навчальним закладом і громадою, бо такі кепкування не є особистою проблемою, а стосуються інтересів усього суспільства.

Розробка виховної години

Тема: Ввічливість - доброта, повага й людяність.

Час - 45 хв.

Основна мета:

Учні зможуть: виявляти навички етичної поведінки.

Операційні цілі:

Учні зможуть:

тлумачити значення ключових термінів: ввічливість, доброта, повага, людяність, толерантність;

формулювати висновки, що стосуються важливості прийняття відмінностей для формування етичної поведінки;

визначати співвідношення ключових термінів з духом толерантності;

визначати рівень проявів толерантності у відповідному класі;

розробляти тактику побудови етичної поведінки, заснованої на толерантності.

Навчальні технології: відкриття, керована дискусія, дидактична гра, колективна скульптура-пантоміма, рольова гра, аналіз ситуації, роздум, робота у великих групах, робота в малих групах, робота в парах, індивідуальна робота.

Обладнання: роздаткові картки, плакати.

Перебіг заняття

Мотивація:

Звукове тло - лірична інструментальна музика.

Викладач пропонує учням висловити своє розуміння вислову Сервантеса "Ніщо не коштує так дешево й не ціниться так дорого, як ввічливість".

Актуалізація:

Оголошення теми: "Ввічливість - доброта, повага й людяність".

Оголошення цілей.

Роз'яснення ключових термінів (робота в 5-ти групах з метою обговорення термінів, розробка спільного визначення й запис його на плакаті, порівняння цього визначення із визначенням тлумачного словника).

Основна частина:

Гра "Витинанка". Умова: всі вказівки виконуються відразу, без додаткових пояснень. Учням пропонується дотримуватись однакових інструкцій, працюючи з однаковими аркушами паперу. "Розділити аркуш на 4 частини, зрізати правий верхній кут, скласти фігуру навпіл, закруглити ножицями гострий кут, скласти фігуру навпіл, відрізати прямий кут, розгорнути аркуш, розглянути отриману фігуру. З чим вона асоціюється? Чому отримані витинанки відрізняються, усі ж виконували однакові інструкції?".

Коротко сформулюйте висновок з цієї вправи, розкрийте її сенс.

Зауваження для викладача: витинанки, отримані в результаті вправи, вийшли різними, бо всі ми різні. Кожне вимовлене слово по-різному сприймається і пробуджує в нас різноманітні емоції й реакції. Від того, що витинанки неоднакові, загальна картина лише виграє - вона стає різноманітнішою й видовищнішою. Так само різняться люди - зовнішністю (раса, шкіра, стать, вік, фігура тощо) і внутрішнім світом (характер, світогляд, віра, політичні погляди, культура, освіта тощо). Доброта, ввічливість, людяність, як і інші якості, більше чи менше притаманні кожній людині. Відмінності, що існують між людьми, є предметом особистісного збагачення кожного з нас. Якість суспільства залежить від того, як уживаються одне з одним люди, які його складають, від того, наскільки вони сприймають одне одного, навчаються одне в одного і підтримують одне одного заради спільної мети - безперервного покращення матеріального й морального комфорту кожного.


 
 

Цікаве

Загрузка...