WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім'ї у навчанні та вихованні учнів молодшого шкільного віку - Дипломна робота

Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім'ї у навчанні та вихованні учнів молодшого шкільного віку - Дипломна робота

поступово змінюються ті або інші життєві установки особистості, котрі й визначають сутність її духовності, її моральне обличчя.
Сьогодення вплинуло на зміст позашкільної роботи з дітьми і підлітками. Ринкові відносини, конкуренція, вільний вибір галузі діяльності сприяють посиленню потреби особистості у додатковій освіті, ранньому професійному самовизначенні. І головне - посилюється увага й зацікавленість батьків до позашкільної діяльності дітей, зростає попит на додаткові освітні послуги.
Визнаючи усе віковічне значення школи, шкільної освіти для найкращого розвитку дітей, не можна не бачити, що найкраща школа без позашкільної освіти і її допомоги не дасть великих корисних наслідків. Позашкільна освіта потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб до виховання гармонійно розвинутої особи - індивідуальності, а не того одноманітного гурту, який не здатен ні захистити свою волю, ні направити її на загальне добро.
Надзвичайно важливе значення для формування життєвих ставлень дитини мають передусім взаємини між самими батьками, оскільки в них віддзеркалюється загальний дух сімейних стосунків, спрямованість життєдіяльності і сім'ї, її моральна сфера.
Сім'я і школа ставить перед собою основне головне завдання - виховання всесторонньо, гармонійно розвинено, реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах.
Потреба в здоровому способі життя, розвинений інтелект і широкий всебічний розвиток, інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу - ось кінцевий результат спільної виховної діяльності сім'ї і школи. Принципи і підходи, які повинні працювати на кінцевий результат, реалізуються в школі, але необхідно, щоб все життя учня, виховуючи і розвиваюче, будувалося на єдиній основі і в стінах навчального закладу та дому.
Протиріччя у виховних підходах сім'ї і школи відтворюються на ефективності виховного процесу. Результат, на який розраховує школа і якого звичайно, повинні прагнути і ми, батьки, щоб добитися тільки нашими спільними зусиллями.
Щоб не було нещасливий дітей, перед органами освіти і молодими батьками, як і завжди, є потреба підвищити культуру сімейного й громадського виховання дітей. То ж давайте усі разом, не тільки про це говорити й писати, а й діяти.
Список використаної літератури
1. Баранов С.П., Болотна Л.Р., Сластенин В.А. Педагогика.-М.: Просвещение, 1987.- 566 с.
2. Бондар Л. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині Сухомлинського // Початкова школа.-№11. - 1997.- С.40 - 47.
3. Боришевський М.Й. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості // Початкова школа.-№4. - 1995.- С.4 - 9.
4. Ващенко Г. Виховний ідеал.- Полтава, 1992. - 234 с.
5. Ващенко Г.В Виховний ідеал: Підручник для вихователів, учителів та українських родин. - Брюссель - Торонто - Нью-Йьорк - Лондон - Мюнхен: Видавництво Центральної управи Спілки Української Молоді. - 1976. - 376с.
6. Вербицький В.В. Шляхи залучення школярів до позашкільної юннатської роботи // Початкова школа.-№1, 1995.- С.30 - 34.
7. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. - Львів, 1996. - 238с.
8. Вугрич В.П. Домашні завдання батькам // Початкова школа.-№4, 1993.- С.54 - 56.
9. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - Рівне, 1996. - 236с.
10. Гнатюк В.М. Позакласна робота та проблеми національного виховання // Директор школи. - 1999. - №5 (52).
11. Горбач І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з батьками // Рідна школа. - №2. - 2000. - С.71 - 73.
12. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні.- К., 1997.- 27 с.
13. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття").-К., 1994. - 17 с.
14. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - №6. - 1997. - С.6-12.
15. Журавлев В.И. Педагогика.-М.: Рос. пед. агентство, 1996.- 602 с.
16. Зайчук В.О. Завдання педагогічних колективів навчально-виховних закладів України у реформуванні позашкільної роботи // Початкова школа.-№1, 1995.- С.21-26.
17. Закон України "Про освіту".-Київ, 1997.-16с.
18. Зубко О., Зубко-Добровольська Н. Родина - школа майбутнього. -Київ, 1995.- 74 с.
19. Імідж школи на порозі ХХІ століття / За ред. І.Г.Єрмакова. - Київ, 1997. - Ч.1. - 382с.
20. Імідж школи на порозі ХХІ століття / За ред. І.Г.Єрмакова. - Київ, 1998. - Ч.2. - 391с.
21. Ісатенко Т. Українська національна школа-родина - ціннісний орієнтир суспільства // Початкова школа. - №5. - 1997. - С.8 - 9.
22. Історія педагогіки / За ред. М.С.Грищенка. - К.: Вища школа, 1973. - 468 с.
23. Калениченко Н. проблема сім'ї та сімейного виховання в Україні: 20-ті роки ХХ ст. // Шлях освіти. - 1997. - №4. - С.47 - 50.
24. Калмиков Г. Про діяльність сім'ї та школи. //Початкова школа.-№9, 1998.- С.18 - 22.
25. Клименко В. Психічний розвиток дитини: родинне виховання; вихователям і батькам: обдарованість, здібність, талант; що визначає життєвий шлях людини; прикрощі родинного виховання; ключі до спільності; дзеркало для вихователів і батьків. - К.: Навч. посібник, 1994. - 320с.
26. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1990. - 47с.
27. Концепція національного виховання. - К., 1994.- 22с.
28. Концепція середньої загальноосвітньої школи України.-К., 1994 - 56с.
29. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі.-К., 1991. - 32 с.
30. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. - Тернопіль, 1995.- 421 с.
31. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання. - Умань, 1993.- 510 с.
32. Лавриненко Н.М. Педагогіка соціалізму: європейські абриси. - Київ, 2000. - 430с.
33. Лавриненко Н.В., Небоженко В.С. Роль сім'ї в трудовому вихованні. - К.: Наукова думка, 1988. - 168 с.
34. Макаренко А.С. Книга для батьків. Лекції про виховання дітей.-К.: Рад. школа, 1972.- 427 с.
35. Макаренко А.С. Книга для батьків. Про батьківський авторитет. - К.: Рад. школа, 1972.- 673 с.
36. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі.-К., 1996. - 372 с.
37. Мацейків Т. Українські народні традиції: виховання дітей і молоді // Людина і світ. - 1995. - Вересень. - С.26-30.
38. Мойсеюк М.Є. Педагогіка.-К.: Навч. посібник. 1996. - 348 с.
39. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Вища школа. Головне вид-во, 1986. - 471с.
40. Подласый И.П. Педагогика. Процесы воспитания. - Москва, 1999. - 252с.
41. Постовий В.Г. Сучасна сім'я та її педагогіка.- К., 1994. - 284 с.
42. Руденко Ю. Концепція формування національної свідомості особистості // Газета "Освіта". - 4-11 листопада, 1998. - С.3 - 4.
43. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - Київ, 1997.- 254с.
44. Скуті на В.І. За традиціями народної педагогіки // Початкова школа. - 1993. - №7. - С.24 - 26.
45. Стельмахович М.Г. Запобігання хибам у родинному вихованні // Все для вчителя.-№8, 1998.- С.48 - 50.
46. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка.- К., 1975.- 416 с.
47. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання.

 
 

Цікаве

Загрузка...