WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання ресурсів освітнього середовища - Реферат

Використання ресурсів освітнього середовища - Реферат

Очевидно, що перераховане коло проблем неможливо вирішити силами однієї школи. Природно, що для одних шкіл будуть актуальні одні напрямки розвитку освітнього середовища, для інших - інші. Більше того, залежно від умов, особливостей соціокультурного потенціалу функції тих самих організацій та осіб будуть різні, як будуть різнитись комбінації програм спільної діяльності. Проте можлива розробка єдиного механізму запуску програм розвитку освітнього середовища школи. Одним з елементів цього механізму, єдиного для всіх освітніх установ, можуть бути знайомство, аналіз та обговорення досвіду рішення проблем освітнього середовища школи, що відбиває шляхи досягнення результатів, які відповідають новим цілям освітньої політики.

Стосовно завдань розробки програм управління якістю освіти аналіз досвіду рішення проблем повинен дати відповіді на такі запитання:

чи освітні результати, представлені в досвіді, відповідають завданням модернізації освіти?

чи досвід рішення проблеми може вважатись універсальним?

чи представлений досвід заснований на інноваційних пошуках чи на вже відомих способах рішення проблеми?

чи існують інші шляхи одержання аналогічних результатів?

Далі представлені варіанти досвіду, упровадження якого може призвести до рішення проблем розвитку освітнього середовища школи. Представлені матеріали відбивають як апробований у практиці роботи шкіл досвід, що у сучасній ситуації є актуальним, так і інноваційний. Кожний фрагмент доповнено коментарем.

Шляхи досягнення нових освітніх результатів

Фрагмент 1. Центр додаткової освіти у школі

Центр додаткової освіти у школі будується на основі моделі, що припускає організацію учнів у другій половині дня у групи, різні за напрямами (пізнавальної, творчої, дозвіллєвої) діяльності, формами організації та віковим складом.

У рамках діяльності Центру додаткової освіти склались п'ять освітніх напрямів - "циклів", логічно пов'язаних з основною освітньою та виховною роботою школи.

Цикл "Інтелект"

Завдання: задоволення потреб учнів у освоєнні програм, що не входять до навчального плану; забезпечення додаткових занять за предметами навчального плану для учнів із проблемами в навчанні; задоволення потреб у програмах поглибленого вивчення окремих предметів, програмах допрофесійної підготовки.

Цикл "Гра"

Завдання: забезпечити можливості розвитку творчого потенціалу особистості, закріплення та застосування в різних ситуаціях навчальних компетентностей, отриманих у рамках базової освіти, формування надпредметних умінь.

Цикл "Спорт"

Завдання: забезпечити рухову активність учнів, збереження їхнього здоров'я, орієнтувати учнів на дотримання норм і правил здорового способу життя.

Художньо-естетичний цикл

Завдання: розвиток та вдосконалення творчих можливостей учнів, створення умов для ознайомлення учнів з елементами сценічної, художньо-прикладної діяльності, напрямами мистецтва та ремесел.

Цикл "Соціум"

Завдання: розвиток і вдосконалення соціальних компетентностей учнів, необхідних для успішної адаптації в сучасному суспільстві, забезпечення допрофесійної підготовки учнів, надання допомоги у професійному виборі.

Для забезпечення наступності додаткова освіта організована за віковими ступенями.

Перший ступінь - початкова школа - підготовчий етап роботи. Учні організовані у класи повного дня (клас-група), заняття проводяться в рамках роботи груп подовженого дня. Учні вивчають японську мову, орігамі, знайомляться з історичними та культурними центрами міста, займаються в секції спортивних ігор, айкідо, у молодшій групі "Танц-клас", студії естрадної пісні, великого тенісу. Усі учні, які цього потребують, відвідують заняття в логопеда. Можливість познайомитися з діяльністю різних колективів і спробувати свої сили в різних напрямах діяльності вже на першому ступені забезпечують рішення діагностичної, розвивальної, валеологічної та гедоністичної функцій програм додаткової освіти. На цьому етапі учні знайомляться з різними формами організації вільного часу, беруть участь у класних і шкільних заходах. Для малят організуються виступи сценічних колективів (спектаклі театральної студії, весняну масляну проводить фольклорний колектив).

Другий ступінь - основна школа - етап навчання організації вільного часу; учні вибирають індивідуальні освітні маршрути. Учням надається широкий спектр програм додаткової освіти, які можна освоїти в різних колективах. Запис проводиться в порядку надходження заяв. Вибір колективу здійснюють як самі учні, так і їхні батьки. На другому ступені збільшується кількість програм додаткової освіти: працюють предметні гуртки, ансамбль народного танцю, театр моди (дизайн карнавального костюма), театральна студія, студія граффіті, секція футболу та волейболу, брейк-данс, туристична секція.

В основній школі з'являються нові цикли: "Гра" та "Соціум". У рамках цих напрямів працюють клуб веселих і кмітливих, клуб знавців, клуб інтелектуальних ігор, клуб інтернаціональної дружби, об'єднання "Помічник". Програми основної школи дозволяють розширити педагогічний потенціал додаткової освіти, забезпечити реалізацію корекційно-реабілітаційної та організаційно-комунікативної функцій. Учні не тільки самі займаються в колективах, а й роблять цікаві справи для молодших. Наприклад, клуб інтелектуальної творчості проводить ігрові заняття на тематичних класних часах у 5-7-х класах, організує ігри для малят, клуб знавців проводить загальношкільне свято знань, сценічні колективи представляють свої спектаклі та концерти, беруть участь у підготовці тематичних дискотек і вечорів.

Третій ступінь - старша школа - етап організації шкільних справ. Велика увага на цьому ступені приділяється підготовці до продовження освіти - для цього збільшується вибір предметних гуртків, що забезпечує реалізацію профорієнтаційної функції програм додаткової освіти. Триває робота всіх напрямів, представлених на першому та другому ступенях, старшокласники разом з керівниками колективів проводять навчальні заняття в молодших групах, керують підготовкою загальношкільних справ.

Коментар

Центри додаткової освіти на базі шкіл - явище в педагогічній практиці не нове. Досить значне поширення воно отримало в так званих мікрорайонних школах, які з розвитком варіативної системи освіти зіштовхнулися з відтоком учнівського контингенту. Створення самостійних центрів зі своєю кадровою інфраструктурою дозволило розширити вибір освітніх, дозвіллєвих програм, упровадити програми, привабливі для різних категорій учнів, у тому числі для учнів із проблемами. Можливості центрів додаткової освіти на базі шкіл у досягненні нових результатів полягають в їхній орієнтації на рішення проблем усієї школи, учнів, поза залежністю від віку, міри успішності в навчальній діяльності. Крім того, центри додаткової освіти дітей, що працюють безпосередньо на базі шкіл, по суті, є центрами швидкого реагування на запити учнів, наявні в них проблеми. У представленому досвіді однієї з петербурзьких шкіл варто звернути увагу й на те, що, по суті, діяльність центру являє собою самостійну програму соціалізації учнів, що передбачає освоєння засобами додаткової освіти навичок творчої, дозвіллєвої діяльності, досвіду соціальної взаємодії, соціальних ініціатив і проектів. Ця сторона роботи центру представляється найбільш значущою в контексті завдань формування ключових компетенцій, рішення яких неможливе без надбання навичок освоєння різних форм і видів діяльності. Варто звернути увагу й на те, що побудова роботи центру на виділенні провідних видів діяльності на кожному етапі шкільної освіти вирішує проблему відтоку старших школярів із системи.

Даний досвід, безумовно, має свої обмеження. По-перше, його використання можливе за умови наявності кадрів педагогів додаткової освіти, можливості їхньої оплати. Наступною умовою є готовність до роботи в центрі не тільки запрошених, а й штатних учителів, здатних запропонувати варіативні програми, орієнтовані на індивідуальні запити дітей. Ще одна умова - неодмінне узгодження діяльності школи та центру, створення єдиної освітньої програми, заснованої на загальних цілях.

Фрагмент 2

Програми співробітництва гімназії та недержавної освітньої установи в наданні додаткових освітніх послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...