WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання досвіду управління якості освіти - Реферат

Використання досвіду управління якості освіти - Реферат

концепції диференційованого, спеціалізованого, інтегрованого (чи будь-якого іншого) навчання;

методичні розробки з кожного з навчальних предметів;

методики корекції, розвитку інтелектуальних, загальнонавчальних компетентностей;

методики виховної роботи тощо.

Педагогічної інтерпретації та розширеного тлумачення вимагає центральний термін міжнародних стандартів сімейства ISO - "якість". У діючих стандартах ISO серії 9000 : 2000 якість визначається як сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти потреби.

Термін "процес" у стандартах ISO трактується як сукупність взаємозалежних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріально-технічних, методичних і т. д.) і діяльності, що перетворює вхід і вихід. Ресурси є неодмінною умовою функціонування будь-якого процесу.

Продукція, відповідно до стандарту, - результат діяльності або процесів (матеріальна - вузли, матеріали; нематеріальна - знання, поняття; комбінована; навмисна - із заданими, очікуваними властивостями; ненавмисна - з небажаними властивостями).

Сфері освіти притаманний і такий феномен, як послуга. За визначенням стандартів ISO, послуга - це результат безпосередньої взаємодії постачальника (виконавця) та споживача і внутрішньої діяльності постачальника із задоволення потреб споживача. Освітня послуга з погляду внутрішнього споживання характеризується не тільки внутрішньою діяльністю педагогів як постачальників послуги, але також і внутрішньою діяльністю учнів із засвоєння знань, самовдосконалення, саморефлексії, саморозвитку тощо.

Освітній процес (ОП) - основний у сфері освіти. Це триєдиний процес навчання, розвитку та виховання. У його рамках здійснюється діяльність учителів, адміністрації школи, обслуговуючого персоналу, фахівців різних служб, а також самих учнів. Для функціонування ОП необхідні кадрові ресурси, матеріально-фінансова забезпеченість, освітня інфраструктура (лабораторії, майстерні, класи, рекреації, приміщення культурно-дозвільного призначення, спортивні зали та майданчики і т. п.), методичне забезпечення.

Результати освітнього процесу різноманітні і не зводяться тільки до послуги. Вони - підсумок діяльності з навчання, розвитку, виховання школярів, методичної роботи, самореалізації учасників ОП, удосконалювання багатобічної взаємодії школи з її соціальним оточенням.

Головним результатом ОП, його найважливішою характеристикою є освіченість випускників школи. Це - міра досягнення випускником рівня розвитку окремих властивостей особистості, що найбільшою мірою відповідає як потребам його подальшого вдосконалення та самореалізації, так і сферам професійної підготовки чи використання.

Іншими результуючими характеристиками якості є:

особистісні досягнення учнів і педагогів;

результати вдосконалення освітньої системи школи, освітнього процесу;

досягнення школи; рівень її впливу на суспільство, інші освітні системи;

виконання навчального плану, запланованих заходів, повнота реалізації цільових і довгострокових програм;

соціальна ефективність діяльності школи та її ланок.

У міжнародних стандартах ISO розрізняються поняття "забезпечення якості" й "управління якістю". Під забезпеченням якості розуміються всі заплановані та систематично здійснювані види діяльності в рамках системи якості, необхідні для досягнення впевненості в тому, що вимоги до якості будуть виконані. Основна відмінність управління якістю від забезпечення якості полягає в тому, що управління припускає активний вплив на процес, його коректування з метою одержання запланованого результату із запрограмованими властивостями, характеристиками, параметрами. Тому його можна вважати активним способом впливу на якість.

Управління якістю освітнього процесу можна визначити як комплексний, цілеспрямований, скоординований процес впливу як на нього в цілому, так і на його основні елементи з метою досягнення найбільшої відповідності параметрів його функціонування та результатів необхідним вимогам, нормам, стандартам та очікуванням.

Освіченість, за термінологією стандартів ISO, є продукцією, результатом навчально-виховного процесу школи, педагогічної діяльності вчителів і вихователів, навчальної діяльності та самоосвіти учнів, діяльності адміністрації, розробників навчальних планів, програм, підручників, навчальних методик, проектів тощо.

Цикл формування освіченості починається з вивчення готовності дітей до школи за допомогою психодіагностики та педагогічних методів. Він продовжується поряд із запланованими та проектними операціями, спрямованими на створення оптимальних умов для реалізації потенціалу учнів у навчанні (визначення рівня складності та спрямованості запропонованих для освоєння освітніх програм, підбір складу вчителів і т. п.).

Проектування та розробка моделі результату у вигляді освіченості, а також моделі одинадцятирічного циклу навчання в реальній ситуації (після закінчення початкової й основної ланок школи) повторюються з урахуванням нових даних вивчення успішності навчальної діяльності школярів. На даному етапі в первісні моделі результату та процесу можна вносити зміни, що стосуються рівня складності навчальних програм, напрямів спеціалізації, номенклатури елективних курсів і навчальних предметів.

На етапах планування, проектування та розробки моделей результату або процесу можна використовувати їх готові, раніше створені й апробовані варіанти. Наприклад, типові навчальні плани, опис освітніх програм, кваліфікаційні вимоги до випускників школи, системи критеріїв і показників для оцінювання рівня їхньої освіченості, процедуру та зміст підсумкової атестації і т. п. Природно, що це не виключає певне коректування.

Поліпшення якості у відповідності зі стандартами ISO має на увазі вживання заходів на всіх рівнях організації для підвищення ефективності та результативності різних видів діяльності або процесів, що дає додаткову вигоду як організації, так і її споживачам. Поліпшення якості - це те, що присутнє в будь-якій організації, установі з моменту початку їх діяльності й до її формального припинення.

Деякі терміни та визначення

Управління якістю

Методи та види діяльності оперативного характеру, спрямовані на управління чи контролювання процесу, усунення причин незадовільного функціонування на всіх стадіях петлі якості (від проектних розробок чи планування до підбиття підсумків) для досягнення необхідного результату.

Управління якістю освітнього процесу

Комплексний, цілеспрямований, скоординований вплив як на освітній процес у цілому, так і на його основні елементи з метою досягнення найбільшої відповідності параметрів його функціонування та результатів необхідним вимогам, нормам, стандартам та очікуванням.

Оцінювання якості

Систематична перевірка того, наскільки об'єкт здатний виконувати встановлені та передбачувані вимоги.

Оцінку якості можна робити для визначення можливостей постачальника у сфері якості. У цьому випадку, у залежності від конкретних умов, результат оцінки якості можна використовувати з метою кваліфікації, схвалення, реєстрації або акредитації.

Із терміном "оцінка якості" може використовуватись і додатковий, у залежності від об'єкта діяльності (наприклад, процес, персонал, система тощо) та часу (наприклад, до контракту) оцінки якості, такий, як "передконтрактна оцінка якості процесу".

Вимоги до якості

Термін охоплює ринкові та контрактні вимоги, а також внутрішні вимоги організації. Задані кількісні вимоги до характеристик містять у собі, наприклад, номінальні значення, відносні значення, граничні відхилення та допуски. Вимоги до якості повинні бути виражені на початковій стадії у функціональних термінах і документально оформлені.

Планування якості

Діяльність, що встановлює мету та вимоги до якості, застосування елементів системи якості. Планування якості охоплює:


 
 

Цікаве

Загрузка...