WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Види та структура кооперованого навчання - Реферат

Види та структура кооперованого навчання - Реферат

Текст поділяється на три частини. Учні також утворюють три групи: група А, група Б, група В. Групам пропонується певна частина матеріалу. Вони читають свою частину, роблять нотатки, створюють метафору (образ, представлення даної інформації в словах або малюнках, символах). Потім група поділяється на пари. Учень А1 спілкується з учнем А2, А3 з А4... Б1 з Б2, В1 з В2 тощо. Вони обирають головну інформацію з прочитаного, визначають ключові слова, створюють образ або схему для представлення іншим.

Відбувається зміна партнерів. Тепер А1 працює з А4, Б1 з Б4, В1 з В4, А2 з А3... Знову вносяться зміни в нотатки або малюнок.

Далі учні повертаються в попередні групи (А, Б, В), обмінюються думками, удосконалюють індивідуальні записи.

Потім створюють нові міні-групи: А1-Б1-В1, А4-Б4-В4...

А1 пояснює свою частину тексту Б1, В1... Б1-А1, В1... В1-А1, Б1.

Відбувається модернізація схем і запитань.

Потім учні знову в трьох групах: А, Б. В. Учні групи А спільно напрацьовують запитання, Б, В - аналогічно.

Результат - запитання по кожній групі А, Б, В, ймовірні шляхи виходу із ситуації.

Триступеневе інтерв'ю

Триступеневе інтерв'ю (Каган, 1990) з кооперованою структурою, в якій члени команди беруть інтерв'ю один в одного з окремої теми. Наприклад, у команді з трьох учасників партнер А бере інтерв'ю в партнера Б. Партнер В у цей час записує ключові аспекти відповіді. Ролі змінюються після кожного інтерв'ю, що дозволяє всім членам групи взяти інтерв'ю в кожного.

У групі з чотирьох учасників можуть бути здійснені три кроки, як наведено нижче:

1. А бере інтерв'ю в Б, коли В бере інтерв'ю в Г.

2. Ролі змінюються, тепер Б бере інтерв'ю в А, а Г - у В.

3. Група збирається знову для того, щоб кожен поділився результатами інтерв'ю, які він узяв у своїх партнерів.

Триступеневе інтерв'ю може бути включене до будь-якого типу уроку, коли змістом інтерв'ю може бути фактично будь-що. Наприклад, ця структура може бути використана:

Як очікувана установка - "Які питання ви б хотіли досліди під час вивчення цієї теми?" або "Що ви вже знаєте з цієї теми?"

Щоби поділитися особистим досвідом або висловити думку - "Які три якості найбільш цінні у твого друга та чому?"; "Якщо б ти міг потрапити в майбутнє чи в минуле, де б ти хотів опинитися? Який період часу ти б хотів вибрати? Які соціальні зміни ти б хотів здійснити?"

Щоби підвести підсумок уроку - "Про що ти хотів би дізнатися більше в результаті сьогоднішнього уроку?"; "яка ідея була для тебе найбільш значущою сьогодні та чому? Що б ти хотів змінити в уроці? Що б ти міг зробити, щоби покращити сьогоднішнє навчання?"

Щоби переглянути домашнє завдання - "Які ключові моменти в матеріалі, який ти сьогодні готував?"; "Що було найбільш цікавою частиною твого домашнього завдання чи найбільш важкою?"

Щоб досліджувати концепції в тих чи інших сферах - "Як ваша родина приділяє увагу проблемам навколишнього середовища?"; "Як ви вирішуєте математичні проблеми?"; "Що є гіпотезою або передбаченням цього погляду?"

Триступеневе інтерв'ю є природною структурою для розвитку цілої низки соціальних навичок, зокрема комунікативних. У процесі цього виду діяльності учні вчаться уважно слухати, розуміти, використовувати відкрито-закриті запитання, дослідження, пояснення тощо.

На уроках психології "Триступеневе інтерв'ю" може використовуватися лише для засвоєння й відпрацювання навичок спілкування. Зокрема, основними темами-завданнями уроку можуть бути:

відкриті-закриті запитання;

активне слухання;

перифраз;

віддзеркалювання.

Для того щоб "триступеневе інтерв'ю" було успішним, учні на прикладі всім відомої дитячої гри переконуються в ефективності відкритих запитань. Добровольцю в кожній міні-групі пропонується задумати предмет, а іншим спробувати дізнатися, що це, ставлячи запитання, на які можна відповісти лише словами "так" або "ні". Потім умови змінюються, й учасники гри можуть ставити будь-які відкриті запитання, і той, хто загадав предмет, має вичерпно на них відповідати. Так учні виробляють уміння ставити відкриті запитання, що сприяє спілкуванню.

Перед тим як приступити до інтерв'ю, учні повторюють навички активного слухання:

виконують у парах вправу "Дзеркало";

перефразовують сказане співрозмовником.

Ці вправи дають можливість учням ефективно провести "Триступеневе інтерв'ю", зокрема з'ясувати, як у родинах виходять із конфліктних ситуацій.

"Важкі ситуації" або "Ситуації з життя"

Одним із методів кооперованого навчання є розв'язання "Важких ситуацій" або "Ситуацій із життя" (наприклад, з теми "Конфлікти").

"Ситуації з життя" є тим методом навчання, який можна використовувати і як дискусію в групі, і як групове домашнє завдання, і як засіб оцінювання.

"Ситуація з життя" (СЖ) сприяють розвитку таких навичок: уміння окреслювати проблему, аналізувати дані та оцінювати інформацію, здійснювати оцінку й ухвалювати рішення, презентувати свій аналіз у переконливій формі. "Ситуації з життя" дають можливість учням продемонструвати розуміння та засвоєння змісту навчального матеріалу (у даному випадку - як долати конфліктні ситуації), дозволяють учням застосовувати на практиці психологічні знання та сприяють створенню команди.

Коли відбувається усне обговорення СЖ в групі, учні дотримуються відповідних рекомендацій:

- Будьте підготовленими до фактів, викладених у СЖ.

- Де можливо, надавайте порівняльні дані, щоб додати ваги вашим коментарям.

- Коли треба, умійте відступити від своєї позиції.

- Не вагаючись, виправляйте свою помилку, змінюйте погляд чи інтерпретацію, але робіть це залежно від фактів.

- Прислухайтеся до коментарів інших.

- Не бійтеся висловлювати здогадки.

- Звертайтеся до основних понять, концепцій курсу психології, які стосуються ваших коментарів.

Отже, у процесі роботи із СЖ учні визначають проблему й необхідні заходи для її розв'язання. Результат аналізу "Ситуацій із життя" - представлення шляхів виходу з даної ситуації, рекомендації з необхідним обґрунтуванням.

Віртуальна схематизація

Віртуальна схематизація - це прийом, який заохочує членів групи зображувати ідеї та зв'язки між ними у візуальній формі. Це допомагає учасникам зрозуміти взаємозв'язки між різними концепціями та ідеями.

Рекомендації

Учитель пропонує теми та просить учасників розділитися на групи.

Кожна група забезпечується маркерами та папером, після чого їй пропонується накреслити візуальну схему в такій послідовності:

центральна (головна) тема або концепція позначається в центрі схеми;

важлива інформація подається у вигляді "хмарок", "кілець", стрілок або хвилястих ліній (інші варіанти пропонуються командами);

для більшого ефекту може бути використаний колір;

ключові слова вказують на додаткові або споріднені ідеї, думки;

ланцюги забезпечують зв'язки між ідеями;

візуальні елементи (ілюстрації, різні форми ліній, шрифту, окремі намальовані елементи) також полегшують завдання.

Потім групи обмінюються схемами та обговорюють їх із рештою учасників.

Далі демонструються варіанти відповідей учнів.

"Смітник"

Ця стратегія може бути використана, щоб допомогти групі визначити характеристики концепції у візуальній формі.

Рекомендації

Керівник представляє теми та просить учасників розділитися на групи. Члени групи мають відігравати певні ролі:

керівник (лідер);

упорядник матеріалів;

записувач;

доповідач;

той, хто слідкує за часом виконання завдання.

Кожній групі видається пластиковий пакет з різними предметами, які можуть бути використані як символи.

Групі пропонується без попереднього обговорення назвати характеристику, наприклад, ефективного лідера (ідеальної школи).

Члени групи мають 7 хвилин, щоб створити символ (емблему), який би відображав риси такої ідеальної школи (ефективного лідера). Групи можуть використовувати матеріали з пакета, а також узяти необхідні предмети в керівника.

Групи обмінюються думками та обговорюють характеристики та символи, створені іншими групами.

Керівник може запропонувати кожній групі розказати про те, як саме вона виконала завдання.

Наприклад, учні одержали завдання визначити риси ефективного лідера за допомогою:

а) словесного портрета;

б) портрета-символа.

Серед запропонованих відповідей учнів словесний портрет і портрет-символ ефективного лідера.

"Сніжка"

Ця стратегія найбільш доцільна в тих випадках, коли розмаїття поглядів у груповій роботі треба звести до єдиного спільного рішення стосовно проблеми. Вона дуже ефективна й допомагає досягти консенсусу.

Керівник підкреслює завдання - досягнути згоди у розв'язанні якоїсь специфічної проблеми.

Кожному членові групи видається картка із проханням занотувати його ідеї або твердження стосовно теми. Ідеї викладаються чітко, з використанням публіцистичного стилю.

Після закінчення цього завдання формуються пари. Кожна пара мусить дійти згоди щодо одного твердження або висунути ідеї, які задовольняють обох партнерів.

Після цього до кожної пари долучається інша, і процес творення консенсусу повторюється. Чисельність таких творчих груп і далі зростає, доки кожен член групи не погодиться з якимось одним рішенням чи твердженням. (Оскільки групи зростають до восьми шістнадцяти і т. д., вигідно обрати керівника для кожної з них.).


 
 

Цікаве

Загрузка...