WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання - Реферат

Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання - Реферат

орфографічну (як правильно пишеться слово);

орфоепічну (як слово вимовляється, на який склад падає наголос);

семантичну (що означає слово, які має антоніми, синоніми, в яких фразеологічних сполученнях уживається);

морфемно-словотворчу (до групи яких спільнокореневих слів входить дане слово);

синтаксичну (як це слово "живе" в словосполученні, в реченні).

Я пропонувала учням відшукати програмове слово в тлумачному словнику, визначити, що воно означає, а потім вводили це слово у словосполучення або в речення.

Вивчати українську мову із застосуванням навчальних словників - означає дати дитині можливість самостійно оволодівати знаннями, оперувати ними, що, в свою чергу, є основою набуття учнями мовної і мовленнєвої компетентності, якій у сучасній системі шкільної мовної освіти надається особливої уваги.

В основу роботи над правописом словникових слів я стараюсь закладати орфографічну пильність, тобто вміння фіксувати увагу на графічній формі слова, порівнювати написане зі зразком. З цією метою застосовувала зорові диктанти.

Роботу організовувала таким чином:

1. Набір речень записувала на дошці або проектувала на мультимедійну дошку.

2. Читали весь набір тричі "орфографічно".

3. Закривала написане.

4. Показувала по одному реченню, а діти його записували.

5. Учитель перевіряв написане.

До кожного слова, вимову і правопис якого слід запам'ятати, маю малюнок і картку. Щонайперше показую малюнок і називаю зображене, пояснюю лексичне значення цього слова, а потім зосереджую на ньому увагу дітей. Пропоную чітко повторити його хором, двом-трьом учням - окремо, вимову запам'ятати. На дошці прикріплюю малюнок, під ним роблю напис (або примощую картку з друкованим словом), ставлю знак наголосу.

Розвивати у дітей навички розрізнення звукової форми слова, аналізу звуків, їх диференціації, формувати вміння аналізу звуків мови, розвивати уважність, здібність сприймати слова з голосу і визначати їх фонетичні особливості допомагають інтерактивні вправи.

Цікаві вправи та ігри з мови використовую на всіх етапах уроку. За їх допомогою можна перевірити, як учні виконали домашнє завдання. полегшити розуміння нового матеріалу, його закріплення, особливо при вивченні фонетики, частин мови та елементів синтаксису.

Сенкан

(складання за правилами коротких "віршів")

1-рядок - словникове слово (іменник) Айстра.

2-й рядок - прикметники (опис) Червона, біла, фіолетова.

3-й рядок - дієслово (дія) Росте, розцвітає, в'яне.

4-рядок - речення Восени розпустилась красива айстра.

5-рядок - висновок. Квітка.

Використовую також "Тлумачний словничок для кмітливих діточок" для учнів 1-4 класів, зібраний протягом чотирьох років, до якого увійшли всі словникові слова шкільної програми. Він допомагає у підготовці до уроків, а учням - глибше і краще зрозуміти словникові слова.

Результативність досвіду

Працюючи над проблемою „Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання "орфографічної грамотності учням 1 класу було запропоновано в букварний період надрукувати словникове слово лелека після ознайомлення з формою друкованої літери е. Із 29 учнів 1-х класів 17"надрукували" це слово з помилками (58,6%).

Після детальної лексичної, фонетичної та орфографічної роботи на уроці над цим словом якісний показник змінився: тільки 5 (17,2 %) першокласників все ж зробили помилки у ньому.

Учням 2 класу на початку навчального року я запропонувала по 2 групи словникових слів (поділила слова на смислові блоки), про них в яких цілеспрямовано було допущено помилки; поряд для контролю було подано ці самі слова, написані без помилок.

Учням потрібно було виправити помилки у кількох смислових блоках, звіряючись із поданим зразком. Після виконання цієї роботи вчитель сам перевірив її і виправив ті помилки, які залишились непоміченими. Я виявила, що учні не помітили багатьох помилок, хоча й мали можливість скористатися запропонованим зразком. Із 29 учнів класів 22 учні (75,8 %) все ж таки припустилися помилок. Після відповідної роботи над цією групою словникових слів я запропонувала учням ще раз виконати аналогічне завдання. Результат був позитивний.

Як підсумок проводила узагальнювальну творчу роботу над усією групою словникових слів - складання розповіді з опорою на них. Наприклад, учні записують колективно складений твір, підкреслюючи словникові слова (3 клас).

Наша Батьківщина - Україна. Київ - найбільше місто України. Ми їздили на екскурсію до Києва на автобусі. За кермом сидів шофер. Він возив нас до лялькового театру. Потім ми спустилися в метро. Центральна вулиця Києва - Хрещатик. У Києві проживає багато героїв. Вони мають медалі.

Із 29 учнів написали на „високий рівень"- 6 учнів (20,8%), „достатній рівень" - 18 учнів (62,0%), „середній рівень" - 5 учнів (17,2%)

Висновок.

Отже, у роботі над словниковими словами доцільно застосовувати словниково-орфографічну роботу, яка інтегрує ефективні прийоми традиційного навчання з елементами педагогічних інновацій.

Неодмінною умовою ефективного засвоєння цих слів є постійна, гнучка робота над словом, яка планується у системі уроків. Міцність засвоєння правопису таких слів досягається шляхом частотного вживання їх у різних завданнях і вправах. Поєднання різноманітних форм і методів роботи на уроках української мови під час опрацювання словникових слів є важливим засобом стимулювання активної пізнавальної діяльності молодших школярів, формування і закріплення у них інтелектуальних умінь, підвищення їхньої комунікативної компетенції.

Навчання і виховання учнів - це дві невід'ємних частини одного цілого. Кожен мій урок разом з навчальними та розвиваючими цілями містить у собі найосновнішу мету - виховати справжню людину, яка з гідністю носила б почесне ім'я "громадянин України".

Таким чином, використання різних засобів навчання під час роботи над словниковими словами сприяє розвитку фонематичного слуху та орфографічної зіркості молодших школярів.

На моє переконання, позитивних результатів можна досягти лише за наступних умов:

застосування інновацій у навчально-виховному процесі;

індивідуальний вибір оптимального об'єму розумового і фізичного навантаження;

комплексне використання індивідуальних і групових форм впливу на особистість учня.

Головним результатом своєї роботи я вважаю той факт, що після закінчення молодшої школи рівень знань, умінь і навичок, загальної освіченості і культури моїх учнів, переважна більшість яких не виявляла особливих здібностей на початку навчання, був оцінений як високий або середній.

Рекомендації

Досвід роботи "Підвищення орфографічної грамотності учнів. Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання" є актуальним, бо такі форми і методи роботи на уроках рідної мови:

зацікавлюють дітей, викликають бажання вчитися,

дають змогу осмислено засвоювати нову інформацію,

свідомо ставитись до мови як засобу самовираження, спілкування між людьми,

передачі почуттів і переживань,

формують національно-мовну особистість учня.

Тому, я вважаю, цей досвід заслуговує на впровадження в педагогічну практику роботи.

Даний педагогічний досвід став для мене предметом дослідження і знайшов відображення в доробках.


 
 

Цікаве

Загрузка...