WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Варіативні підручники в початкових класах - Реферат

Варіативні підручники в початкових класах - Реферат

Наступним, третім етапом формування обчислювальних навичок є цілеспрямована робота над темою "Таблиці додавання та віднімання в межах 10". Першою таблицею вивчається таблиця додавання 1 і віднімання 1. Використано цікавий прийом введення таблиці. Діти спочатку розглядають явище додавання одиниці на предметному рівні, а потім складають таблицю на додавання. На основі зв'язку додавання та віднімання складається таблиця на віднімання одиниці. Діти вже добре знають властивості натурального ряду чисел, а тому на цьому уроці діти мають зробити висновки: додати 1; дістаємо наступне за ним число; відняти 1; дістаємо попереднє йому число в ряді чисел. На наступних уроках діти мають користуватися лише такими узагальненими міркуваннями. У разі утруднень можна пропонувати дітям користуватися лічильною лінійкою, вправи з якою є в підручнику. Логічним є ознайомлення дітей на наступному уроці зі способом додавання та віднімання по одиниці. Цим прийомом учні можуть скористатися при додаванні та відніманні числа.

Розв'язуються ці приклади з називанням проміжного результату. У підручнику є ілюстрація цього способу обчислення на лічильній лінійці (№ 1, с. 84). Числа 3, 4, 5 зручно додавати та віднімати частинами. Тому після вивчення таблиці додавання та віднімання числа 2 даються уроки для ознайомлення зі способом обчислення числа частинами. Запровадження цього способу на даному етапі стало можливим завдяки оволодінню дітьми складом чисел. Спосіб додавання та віднімання числа частинами можна використати і для додавання та віднімання чисел 6, 7 і т. д. Однак у цьому випадку він нераціональний. Тому наступні таблиці додавання та віднімання будуються з використанням переставної властивості додавання та зв'язку між додаванням і відніманням. Ознайомлення дітей з різними способами обчислення сприятиме розвитку в них спостережень за виконанням різних дій з числами, а також створить умови для вибору дитиною того способу обчислення, який саме для неї є зручним і легким. Однак учитель має забезпечити застосування не тільки тих прийомів, які представлені в підручнику, а й тих, які діти можуть скласти самі. Наприклад, діти, знаходячи суму 5 + 4, часто міркують так: 5 + 5 = 10, а 5 + 4 буде 9 - на 1 менше, ніж у попередньому прикладі.

На останньому, четвертому етапі даної теми діти зустрічаються з прикладами з кількома доданками або кількома від'ємниками. Для обчислення таких прикладів важливо, щоб діти запам'ятовували проміжний результат обчислення. У підручнику вміщені вправи різного характеру: завдання та обчислення складених виразів, прямі й обернені вправи на складання виразів, наприклад:

7 - 2 = 5

6 - 2 + 3 = ...

5 - 3 = 2

6 - 2 = 4

7 - 2 - 3 =2

4 + 3 = 7.

Слід зазначити, що в підручнику велика увага приділяється не тільки розкриттю кожного нового виду обчислювального прийому або нового виду прикладів, а й вправам, спрямованим на свідоме засвоєння дітьми табличних випадків додавання та віднімання. У методиці відомо багато прийомів, які допомагають заучуванню таблиць (повторення прикладів підряд і в розбивку, складання прикладів зі загаданою відповіддю, лічба ланцюжком і т. п.). У підручнику містяться оригінальні й цікаві вправи на запам'ятання табличних випадків додавання та віднімання. Цікаві вправи для усної лічби, які подані у вигляді схематичних малюнків або геометричних фігур ускладненої форми (див. № 5, с. 101; № 3, с. 104; № 3, с. 74). За цими вправами діти обчислюють приклади і водночас розглядають малюнок і визначають, з яких геометричних фігур він складений. У підручнику подаються кілька видів таблиць (с. 63, 64, 74, 75, 79, 83, 86, 88, 90, 109, 110). Такі таблиці доцільно виготовити на великих аркушах і працювати з ними систематично, перевіряючи їх засвоєння. На узагальнюючих уроках можна проілюструвати таблиці різних видів, наприклад, с. 63 і с. 110, порівняти ці таблиці, визначити подібне й відмінне. При такій роботі зручно показати різні підходи до класифікації прикладів. Після таких вправ можна запропонувати дітям подумати, як би вони систематизували всі приклади на додавання та віднімання. Це буде корисна пошукова робота, яка розвиватиме в учнів основи теоретичного мислення.

Велике значення надається вправам з елементами гри (№ 3, с. 61; № 3, с. 63; № 3, с. 64; № 2, с. 74; № 3, с. 86; № 5, с. 102; № 4, с. 104 та інші). Звернемо увагу на художнє оформлення цих вправ. На малюнках зображені звірятка в різних ситуаціях, що дає змогу дітям фантазувати, складати з ними цікаві казкові історії. Наприклад, № 3, с. 86.

Діти розповідають: "Цуценятко розглянуло схему прикладу. Воно має знищити стільки повітряних кульок, щоб отримати число, яке треба вставити у схему". За другою частиною малюнка діти розповідають так: "Черепаха розв'язує приклад. Вона думає над результатом". "Хто надає правильну допомогу черепашці: горобчик чи метелик? Чому?".

Включені до підручника вправи творчого характеру типу: № 4, с. 72; № 4, с. 73; № 4, с. 64; № 4, с. 60 і т. п. Це вправи на складання прикладів за заданою умовою, наприклад: "З числами 5, 1, 4 склади приклади на додавання та віднімання", вправи на складання прикладів за схемою типу: "Скільки прикладів можна скласти за даними виразами:

+ ... = 9

+ = 10?"

Добрим матеріалом для формування міцних обчислювальних навичок додавання та віднімання є вправи, пов'язані з порівнянням виразів. Щоби порівняти число з виразом або вираз із виразом, треба спочатку виконати відповідні обчислення.

Наприклад: № 2, с. 86. Спочатку діти роблять висновки, не обчислюючи вирази. Для перевірки правильності своїх висновків діти виконують обчислення: 6 + 3 = 9, а 7 + 3 = 10, тому 6 + 3 < 7 + 3.

Вправа № 3 на с. 88. У вправі дається зразок міркування: "Щоби поставити потрібний знак, треба спочатку обчислити вираз, а потім результат порівняти з числом".

Аналізуючи систему вправ однієї з основних тем "Додавання та віднімання", можна впевнено засвідчити, що їх зміст, система й основні методичні напрями роботи з ними забезпечують виконання програмних завдань із засвоєння даної теми. Це перш за все усвідомлення змісту арифметичних дій додавання та віднімання на доступному рівні розкриття властивостей цих дій; навчання застосовувати ці дії в різних навчальних і практичних ситуаціях, обирати раціональні способі виконання дій; забезпечення усвідомлення дітьми найважливіших прийомів усних обчислень; формування міцних, швидких і правильних обчислень.

Цілеспрямовано й різнобічно представлена в підручнику робота над задачами. Задачам присвячено близько сорока уроків. Специфічною особливістю роботи над задачами в підручнику є те, що задачі подаються на окремих сторінках, тобто задачам відводиться повний урок. На думку авторів, такий тематичний підхід створить умови для організації повнішої та глибшої роботи над таким специфічним навчальним матеріалом, як задачі. Розкриємо особливості методичної системи роботи над задачами.

Задачі вводяться відразу текстовим змістом. На першому ж уроці йде мова про структуру задачі, звертається увага на основні опорні слова (с. 68). На тематичних уроках, присвячених задачам, відпрацьовуються загальні правила розв'язування задач. Назвемо окремі з них. Спочатку звертається увага на те, що "задачі" знаходяться навколо самої дитини ("Подивись навколо себе. Спробуй скласти подібні задачі"). Діти вчаться за зразком складати задачі з навколишньої дійсності.


 
 

Цікаве

Загрузка...