WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Варіативні підручники в початкових класах - Реферат

Варіативні підручники в початкових класах - Реферат

Розпочинається навчання з узагальнюючого уроку: "Про що дізнаєшся?". На цьому уроці діти гортають сторінки підручника, визначають межі даної теми. Учитель ознайомлює з основними завданнями даної теми, а саме: знати всі цифри, уміти лічити предмети та правильно називати числа, не пропускати числа при лічбі, не лічити предмет кілька разів, уміти називати кількість предметів, знати, як утворюється кожне нове число, уміти порівнювати числа і т. п. Ознайомлюючи дітей з основними програмними питаннями, учитель посилається на малюнки підручника, на записи.

Два уроки присвячуються кількісній та порядковій лічбі, уточненню знань і вмінь дітей лічити предмети. Далі розпочинається цілеспрямоване вивчення чисел, а саме першої групи чисел 1-5. Діти знайомляться з числом і цифрою, учаться співвідносити число з групою предметів і навпаки. З цією метою в підручнику є вправи, за якими можна провести гру "Хто що лічив?" (№ 2, с. 29) або гру "Скільки чого?" (с. 31, с. 32, с. 33 і т. п.). На цих уроках учитель показує, як утворюється число, використовуються вправи типу № 1 (с. 32). Уводяться поняття "наступне та попереднє число", діти засвоюють послідовний ряд чисел від 1 до 5. Уводяться знаки "більше", "менше", "дорівнює", діти вчаться порівнювати числа в межах 5. Розкривається далі зміст дій додавання та віднімання, діти вчаться зрівнювати числа за допомогою різних дій і знаків, утворювати числа за допомогою дій додавання та віднімання. Серйозна увага надається оволодінню дітьми способами навчальних дій. Наприклад, учні дізнаються про спосіб розкладання предметів один під одним для порівняння чисел (№ 2, с. 36). Раннім введенням знаків порівняння і дій додавання та віднімання створюються умови для глибшого усвідомлення властивостей натурального ряду чисел. Наприклад, аналізуючи числа 4 і 3, діти визначають більше й менше число, а потім міркують так: "Щоб зрівняти числа, можна до 3 додати 1 або від 4 відняти 1". Отже, шестилітки усвідомлюють, що 4 слідує за числом 3, воно більше, ніж 3, на 1, а 3 стоїть перед числом 4, воно менше 4 на 1; число 4 наступне за числом 3, а 3 попереднє число до числа 4. Як бачимо, на невеличкому відрізку чисел діти знайомляться з усіма математичними поняттями з нумерації чисел. Вправи мають як емпіричний, так і теоретичний характер: утворення чисел розглядають спочатку на предметних множинах, а потім на числовій лінійці за допомогою знаків дій додавання та віднімання; числа порівнюють спочатку на основі попереднього порівняння груп предметів (№ 2, с. 36), а потім на основі властивостей натурального ряду чисел (№ 2, с. 40). Від дітей не вимагається запам'ятовувати правила, висновки, вони лише спостерігають за різними діями з числами.

Група чисел 6-10. Усі питання нумерації чисел розглядаються тепер на цих числах. Новим для окремих дітей можуть бути назви чисел і цифри.

Далі вводиться 0 як число, яке займає місце перед одиницею, яке утворюється при відніманні рівних чисел. Кілька уроків відводиться на повторення та узагальнення всіх питань нумерації чисел 1-10 та 0. Протягом вивчення даної теми розглядаються питання геометричного змісту, діти знайомляться із фігурами, учаться їх розрізняти, бачити їх у фігурах складної конфігурації. Аналізуючи вправи, які вміщені у двох частинах з вивчення чисел, можна відмітити, що в першій частинці переважають вправи на уточнення знань про кількісне та порядкове значення чисел, а в другій частині більше уваги приділяється властивостям натурального ряду чисел. У підручнику містяться вправи на порівняння чисел на основі попереднього порівняння предметних множин, на основі утворення чисел, на основі знання місця кожного числа в натуральному ряді чисел. Учитель, ураховуючи рівень підготовки учнів свого класу, обиратиме той спосіб розкриття даного математичного явища, який відповідатиме конкретним умовам навчання. У підручнику багаторазово не повторюються вправи на розкриття поняття числа та утворення числа. Ці математичні явища розкриваються в невеличкій кількості вправ. Спостереження показують, що немає необхідності ілюструвати утворення кожного числа щоразу на одному й тому ж малюнку - дротині з рахівниці. Діти без особливих труднощів сприймають утворення числа шляхом приєднання одиниці до попереднього числа на основі виконання невеликої кількості вправ, причому дітям цікавіше спостерігати це явище на різних малюнках. Аналізуючи даний підручник, можна помітити відсутність вправ на склад числа під час роботи над числами, як це було в попередніх підручниках. Це обґрунтовується тим, що даний матеріалі викликає певні труднощі для шестирічних школярів. Вивчення чисел починається рано, коли ще в дітей не вироблено достатньо спостережень за утворенням чисел, за їх місцем в натуральному ряді тощо. Тому матеріал про склад числа автори вивели і в інший розділ - "Додавання та віднімання в межах 10".

Вивчення даної теми завершується повторенням і вправами типу "Перевір себе". Отже, чітко прослідковується логічна лінія організації процесу навчання - від первинного узагальнення теми ("Про що дізнаєшся?") до узагальнення й самоконтролю (рефлексії).

Наступною є одна з основних тем - "Додавання і віднімання в межах 10".

Навички додавання та віднімання мають бути доведені до автоматизму, тобто кінцевим результатом розгляду прийомів обчислень і виконання відповідної системи вправ має бути міцне засвоєння дітьми всіх випадків додавання та віднімання в межах 10 напам'ять. Як відомо, ефективність формування обчислювальних навичок обумовлюється рівнем засвоєння учнями системи обчислювальних прийомів. Програма передбачає ознайомлення дітей з такими основними прийомами обчислення, якими діти повинні навчитися користуватися:

прийом прилічування й відлічування 1 та по одиниці;

прийом додавання й віднімання числа за його частинами;

прийом додавання двох чисел з використанням перестановки доданків;

прийом віднімання, що ґрунтується на знаннях про зв'язок між додаванням і відніманням;

додавання на основі запам'ятання складу числа та складання прикладів на віднімання на основі взаємозв'язку між додаванням і відніманням;

запам'ятовування таблиць додавання та віднімання.

Ці прийоми мають різний ступінь складності, а тому важливо давати їх дітям з урахуванням рівня підготовки дітей до їх засвоєння. Перший прийом додавання та віднімання діти засвоюють під час роботи над числами 1-10, зокрема під час оволодіння поняттями "наступне та попереднє числа", під час порівняння чисел, які в ряді чисел зустрічаються поряд. З іншими прийомами діти зустрічаються безпосередньо під час вивчення наступної теми - "Додавання та віднімання в межах 10".

У новому підручнику для реалізації вимог програми розроблена певна система. У ньому можна відмітити кілька етапів:

Розкриття змісту дій додавання та віднімання. Ознайомлення з назвами дій додавання та віднімання. Розкриття зв'язку між цими арифметичними діями.

Додавання та віднімання в межах кожного числа.

Таблиці додавання та віднімання в межах 10. Додавання та віднімання 0.

Вирази. Додавання та віднімання кількох чисел.

Узагальнююча таблиця Піфагора.

Методичною особливістю даної системи є виокремлення другого та третього етапів, які є важливими не тільки в тому, що розширюються межі для засвоєння обчислювальних навичок додавання та віднімання в межах 10, а також і тому, що діти спостерігають за різними прийомами класифікації всіх випадків додавання та віднімання.

У даному підручнику другий етап важливий ще й тому, що під час навчання діти оволодівають як обчислювальними навичками, так і складом числа. Як зазначалося вище, склад числа цілеспрямовано не розглядався в темі "Числа 1-10". Це дало змогу раціональніше використати час на засвоєння нумерації чисел.

У підручнику ознайомлення дітей з обчислювальними прийомами та одночасно процес формування обчислювальних навичок представлено в такій послідовності. Спочатку на першому етапі діти поглиблюють знання про дії додавання та віднімання, ознайомлюються зі зв'язком між ними. (За кожним прикладом на додавання можна скласти два приклади на віднімання.) На другому етапі вводиться додавання та віднімання в межах кожного числа. Методика роботи щодо складання всіх випадків додавання в межах кожного числа, відповідних прикладів на віднімання, проведення тренувальних вправ на запам'ятання даної групи прикладів. Основним обчислювальним прийомом на цьому етапі є запам'ятання складу числа. Засвоєння складу числа протікатиме легше, якщо застосовувати не лише малюнки, таблиці, а й дії додавання та віднімання. Спочатку за таблицею діти складають пари чисел на склад числа, з них складають приклади на додавання. На основі зв'язку додавання та віднімання складаються приклади на віднімання. Ці приклади записуються, і далі проводиться робота по їх запам'ятанню. Запам'ятанню всіх випадків сприяють різноманітні вправи: завдання на обчислення; порівняння виразів, які треба обчислити; ігрові завдання і т. п. Ефективними є уроки на узагальнення матеріалу: після вивчення додавання та віднімання чисел у межах 2-5 подаються два уроки на складання та запам'ятання таблиць додавання та віднімання, а після вивчення додавання та віднімання чисел у межах 6-10 пропонується таблиця Піфагора, за якою діти складатимуть приклади на додавання, а на наступній сторінці подані всі приклади на віднімання. Звернемо увагу й на те, що після кожної таблиці на склад числа приклади записані в певному порядку: спочатку приклади на додавання, а потім на віднімання. За цим порядком дітям легше запам'ятовувати всю групу прикладів даного уроку. Інші вправи розраховані на засвоєння прикладів у розбивку, у будь-якому порядку.


 
 

Цікаве

Загрузка...