WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Варіативні підручники в початкових класах - Реферат

Варіативні підручники в початкових класах - Реферат

Варіативні підручники в початкових класах

Видання нового покоління підручників та інших посібників навчально-методичного комплексу викликане новими пріоритетними завданнями початкової освіти, результатами наукових досліджень і досягненнями шкільної педагогічної практики

З 2001 року в країні в початкових класах учні навчаються за новими підручниками з математики: один варіант - автори Л. Кочина та Н. Листопад, другий варіант - автор М. Богданович. Варіативні підручники з математики - це вимога сучасного стану розвитку методики математики для початкових класів. Непотрібно доводити, що в такій великій державі, як Україна, існує велика кількість навчальних закладів, різних за рівнем підготовки учнів до навчання, різних за навчально-методичним забезпеченням, різних за складом і підготовкою педагогічних кадрів тощо. Крім того, становлення української школи як демократичної ланки суспільства можливе за умов функціонування не однієї, а кількох навчальних програм, розроблених до єдиних Державних стандартів освіти, упровадження не одного, а кількох варіативних підручників. Отже, варіативні підручники сприятимуть упровадженню ідей демократизації освіти в Україні: створюються можливості для вибору педагогом того чи іншого комплекту з урахуванням конкретних умов даної школи та класу.

Навчання учнів за тим чи іншим комплектом підручників для 1-4-х класів має забезпечити добру підготовку школярів до наступного навчання в середній школі, а тому спільними для варіативних підручників з математики є однакові вимоги до кінцевих результатів навчання, тобто бути засобом реалізації проблеми наступності між початковою школою та 5-м класом. У початкових класах варіативні підручники з математики цілеспрямовано апробувалися в окремих регіонах держави, визначених Міністерством освіти і науки України. З урахуванням результатів їх апробації автори доопрацьовували, удосконалювали, вносили певні зміни та готували підручники до широкого застосування в педагогічній практиці. Однак варто зауважити, що сам процес вибору підручників педагогічними працівниками на місцях не розроблено. Регіони або окремі школи, де апробувався той чи інший підручник, мали змогу глибше ознайомитися лише з одним з варіативних підручників, іншого підручника в багатьох випадках учителі не мали змогу вивчити: інший варіант підручника не надсилався для ознайомлення, а робота за одним підручником у школі без порівняння з іншим унеможливлює реалізувати демократичне право - право вибору педагогом того підручника, який відповідає його вподобанням і реальним умовам навчання даного класу. У зв'язку з цією ситуацією виникає першочергова проблема:

створити умови для вивчення, ознайомлення вчителів кожної школи з обома підручниками в порівнянні;

забезпечити педагога обраним підручником за його попереднім замовленням.

Для здійснення власного вибору й вибору доцільного одного простого перегортання сторінок підручника недостатньо. Щоб визначити глибинні, методичні, дидактичні та психологічні особливості того чи іншого варіативного підручника, треба забезпечити такі умови:

у кожній школі мають бути обидва варіанти підручників;

бажано, якщо в школі є паралельні класи, провести апробацію обох підручників.

Неабияке значення має ознайомлення педагогів з аналізом, рецензіями на підручники. У даній статті зупинимося на основних особливостях підручників для 1-го класу.

У 1-му класі можна користуватися кількома підручниками:

Богданович М. В. Математика. 1 клас. - К.: Освіта, 2002.

Кочина Л. П., Листопад Н. П. Математика. 1 клас. - К.: Літера, 2002.

Вашуленко М. С., Бібік Н. М., Кочина Л. П. Горішок. Інтегрований підручник з навчання грамоти, ознайомлення з навколишнім. Математика. - К.: А.С.К., 1990.

Гайштут О. В. Математика. 1 класс (рос). - К.: Навчальна книга, 2003.

Учитель може вибирати той посібник, який задовольнить його інтереси та потреби учнів його класу. Підручник з математики автора М. В. Богдановича було підготовлено на основі діючого підручника, тому вчителям початкових класів він більш-менш знайомий. Підручник автора О. Г. Гаштута в попередньому навчальному році діяв як пробний у невеликій кількості та в обмеженій кількості шкіл. Інтегрований підручник авторів М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік, Л. П. Кочиної на даний час трохи забутий педагогами, однак ефективність навчання дітей за цим посібником у тих класах, у яких діти непогано підготовлені до навчання, коли вчитель ставить завдання організувати інші види занять за умов скорочення часу на вивчення грамоти, математики та ознайомлення з навколишнім, підтверджена практикою використання даного підручника в багатьох регіонах. Методичні особливості цього підручника та методичні рекомендації щодо його використання друкувались у багатьох номерах журналу "Початкова школа". У статті ми детальніше проаналізуємо підручник авторів Л. П. Кочиної, Н. П. Листопад, який є на даний час новим та оригінальним за методичними підходами щодо розкриття програмного матеріалу, а також за новими дидактичними та психологічними основами організації навчання.

Основними темами підручника є:

властивості й відношення предметів у просторі;

розміщення предметів у просторі;

числа 1-10 та 0;

числа 1-5;

числа 6-10, число 0;

додавання та віднімання;

додавання та віднімання в межах кожного числа;

таблиці додавання та віднімання;

числа 11-20.

Тема "Геометричні фігурі" є наскрізною; матеріл дрібними порціями вивчається протягом усього року. Тема "Задачі" вміщується на окремих сторінках в останніх двох розділах: "Додавання та віднімання", "Числа 11-20".

Зміст підручника відповідає одній з варіативних програм з математики для першого класу вказаних авторів.

Принципова особливість дидактико-методичної системи нового підручника проявляється у процесуальному плані, в організації навчання математики.

Кожна тема будується у вигляді певної системи, в якій чітко визначається системоутворюючий блок понять. Він виступає стержнем, навколо якого групуються часткові положення. Акцентування уваги на такому взаємозв'язку дозволяє учням засвоювати навчальний матеріал укрупнено, а це у свою чергу сприяє формуванню в учнів системного стилю мислення.

Другим важливим принципом, який покладено в основу нового підручника, є принцип єдності формування в учнів специфіко-математичних і загальноінтелектуальних умінь. У підручнику вправи підібрано так, щоб одночасно й цілеспрямовано формувати в учнів обидва види названих умінь. Керованими в підручнику є не лише формування тільки спеціально-математичних умінь, а й загальноінтелектуальні вміння. У підручнику вміщено вправи, при виконанні яких учні засвоюють математичні явища та факти, і є можливості виконати порівняння, узагальнення, різні види аналізу тощо. Навчання за пробним підручником забезпечує формування в шестирічних першокласників основ теоретичного мислення. Цьому сприяють включені до підручника наукові відомості, узагальнюючі висновки, які цілком доступні та необхідні і при цьому не ускладнюють навчання. Важливим принципом укладання підручника є вибір такої системи вправ, яка передбачає також формування в дітей психологічних якостей, таких як рефлексія, аналіз, конструювання. Через увесь підручник проходить лінія "Перевір себе!", "Чи знаєш це?", "Це цікаво знати!" і т. п., що вимагає від учнів звернення уваги на себе, на свою власну діяльність. У підручнику містяться вправи, при виконанні яких дитина не лише обчислює або порівнює, ставлячи знаки "більше", "менше", але створені умови для визначення закономірностей утворення вправи. Наприклад, візьмемо вправу. Дитина вставляє знаки "більше", "менше" в кожний конкретний вираз. Проте вона має "побачити", що спільним для всіх виразів є порівняння виразу на віднімання 1 з числом, від якого віднімають. Вправа № 3 (с. 53): дитина обчислює кожний приклад окремо, а в результаті аналізу всієї вправи робить висновок про залежність результату при однакових числах від дії розв'язання (додавання чи віднімання). Така особливість характерна для більшості вправ. У результаті виконання великої кількості таких вправ у дітей формується вміння конструювання. Учні, розпізнаючи принцип утворення вправи, під час самостійного складання завдань намагатимуться створювати їх на основі певної закономірності. Крім цілеспрямованої розробки розвивального аспекту в підручнику прослідковуються нові методичні підходи до розробки окремих тем. Однією з основних тем першого класу є тема "Числа 1-10 та 0". У різних підручниках ця тема представлялася у двох напрямах: перший - це вивчення кожного числа окремо і другий напрям - вивчення чисел групами. Другий методичний підхід здійснювався в підручниках російських авторів, причому там вивчалося одне число, але в контексті з попередніми. Наприклад, вивчалося число 3, але одночасно з попередніми числами 1-2. У даному підручнику автори пропонують нову систему структурування теми - вивчення чисел здійснюється двома великим групами: числа 1-5 та числа 6-10. Подібний методичний підхід спостерігається в підручниках з математики інших країн, зокрема Німеччини. На думку авторів, такий підхід більше матиме розвивальний ефект. За такою системою учні відразу ознайомлюються з деякими загальними принципами побудови натурального ряду чисел та його властивостями. Розкриємо детальніше методику роботи над даною темою.


 
 

Цікаве

Загрузка...