WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Валеологічна діяльність ліцею - Реферат

Валеологічна діяльність ліцею - Реферат

Валеологічна діяльність ліцею

Для забезпечення поля креативності особливо важливо дотримуватись принципу валеологізації закладу - обов'язкового погодження умов усіх видів діяльності ліцеїстів з умовами охорони їхнього здоров'я

У креативній педагогічній системі ліцеїсти беруть участь у трьох підсистемах валеологічної діяльності:

охорона здоров'я в навчальному процесі (уроки "Філософії здоров'я", "Фізичної культури і здоров'я", "Дні здоров'я і світських занять", психологічна та фізкультурна паузи...);

охорона здоров'я в позакласній діяльності: загальноліцейські спортивні свята (Різдвяні старти, День захисника Батьківщини, Всесвітній День здоров'я), спортивно-масова робота (спортивні змагання, робота спортивних секцій тощо), телерадіопрограми "Здоров'я", робота клубу "Талант і здоров'я", валеологічний лекторій;

валеологічний моніторинг, що включає діагностичні огляди, профілактику та реабілітацію після захворювань.

Концепція діяльності ліцею з охорони здоров'я ліцеїстів

Визнаючи всі міжнародні акти з прав дитини, Україна вважає проблему виживання, захисту й розвитку дітей пріоритетною на державному рівні при формуванні бюджету, розподілу матеріальних і фінансових ресурсів, інвестицій соціально-екологічних програм. Пріоритетність цих завдань диктується, перш за все, нищівними наслідками Чорнобильської катастрофи.

Концепція діяльності Саксаганського природничо-наукового ліцею повністю узгоджується з тенденціями розвитку світової цивілізації, відповідає девізу другого Міжнародного Конгресу "Учителі світу - за мир", "Мислити й учити - глобально, діяти - локально".

Виходячи з цього, метою навчання в ліцеї є виховання лідера в області науки, техніки, медицини, економіки; людини, здатної до самореалізації. А досягається це тривалою інтелектуальною, фізичною роботою, яка базується на здоровому способі життя.

У зв'язку з вищесказаним ліцей прагне:

розвивати в ліцеїстів любов до життя у всіх його проявах, формувати усвідомлення того, що нічого ціннішого за здоров'я та життя людини немає. Людина може і повинна бути творцем свого здоров'я;

домагатися утвердження в свідомості педагогів, медичних та інших працівників ліцею, що Людина - унікальне творіння природи. Тому необхідно не тільки не шкодити її здоров'ю, але й виявляти та розвивати кращі її якості. Охороняти життя, здоров'я, гідність і честь ліцеїстів та працівників ліцею можна лише стверджуючи й виховуючи взаєморозуміння і взаємодопомогу, співчуття й безкорисливу підтримку;

спонукати ліцеїстів до фізичного самовдосконалення й загартування на основі відповідального ставлення кожного до свого здоров'я;

приділяти увагу статевому вихованню ліцеїстів, готувати їх до сімейного життя.

Для реалізації цих завдань ліцей має кафедру "Здоров'я", яка разом з іншими кафедрами утворює медико-педагогічну систему.

Таким чином, ліцей як медико-педагогічна система забезпечує системне співробітництво педагогів, психологів, медичних працівників та інших співробітників ліцею, спрямоване на навчання, виховання і розвиток ліцеїстів на основі збереження й закріплення здоров'я всіх учасників цього процесу.

Ліцей за мету ставить формування у свідомості ліцеїстів і педагогів особистої програми здорового способу життя.

Педагогічний підхід в реалізації поставленої мети полягає в тому, щоб забезпечити ліцеїстам всебічне і глибоке уявлення про багатогранності, велич і красу навколишнього світу і людини, і на цій основі виробити ціннісні орієнтації на здоровий спосіб життя, гідний сучасного інтелігента.

Важливим завданням діяльності Саксаганського ліцею як медико-педагогічної системи є стимулювання постійного підвищення в ліцеїстів власних фізичних, творчих, інтелектуальних можливостей.

Відповідно до мети охорони здоров'я ліцеїстів у навчальному закладі здійснюються:

пропаганда медичних знань і санітарно-медична освіта;

діагностика стану здоров'я;

профілактика захворювань;

фізичне загартовування;

прищеплення санітарно-гігієнічних навичок;

навчання психорегуляції поведінки;

навчання ліцеїстів і працівників володінню правилами техніки безпеки в навчально-виховному процесі;

реабілітація ліцеїстів після хвороби.

Принципи охорони здоров'я в ліцеї

Гуманізація - це створення оптимальних умов для збереження здоров'я всіх ліцеїстів і працівників ліцею, формування в них кращих якостей творчої особистості.

У центрі цієї роботи - виховання фізично здорової, всебічно розвиненої особистості з урахуванням її вікових та індивідуальних фізичних, фізіологічних особливостей, потреб і запитів.

Демократизація - це забезпечення прав ліцеїстів на свободу дій в процесі виховання при визначенні індивідуальних фізичних, психологічних та інших навантажень.

Диференціація та індивідуалізація - це простеження й облік факторів фізичного, психічного, соціального інтелектуального розвитку ліцеїстів, направлений на найбільш повне розкриття їх творчої індивідуальності. Безперервність передбачає цілісність і послідовність в організації охорони здоров'я в органічній єдності з навчальною, дослідницькою, культурно світською роботою ліцеїстів.

Інтегративність складається з єдності вимог у питаннях охорони здоров'я ліцеїстів, сім'ї і суспільства.

Системність - послідовне і поступове формування програми здорового способу життя у свідомості ліцеїстів, яке спонукає до збереження високого фізичного потенціалу протягом всього життя, готовність до життєвої адаптації в умовах ринкових відносин.

Варіативність - можливість застосування різних методів і прийомів охорони здоров'я з урахуванням досягнень світової сучасної наукової і народної терапії, в тому числі науки чи мистецтва, природної терапії (за методом М. Горена).

Комплексність - це застосування комплексу медичних, педагогічних методів, спрямованих на підвищення безпеки життя й удосконалення здоров'я ліцеїстів, органічного взаємозв'язку креативного навчання в ліцеї з систематичною роботою по охороні здоров'я ліцеїстів.

Принцип дієвого підходу ліцеїстів щодо укріплення свого здоров'я, який реалізується в даній системі, передбачає активну, свідому й посильну участь ліцеїстів у всіх видах і формах системи охорони їх здоров'я.

Основні напрямки охорони здоров'я

Навчальний. Вивчення курсу "Філософія здоров'я".

Науково-дослідницький. Дослідження відповідності санітарно-гігієнічних умов меті і задачам діяльності особистості.

Діагностичний. Медичне обстеження ліцеїстів і працівників ліцею для визначення стану здоров'я й установлення індексу їх здоров'я; розробка системи оздоровлення і реабілітації після хвороби.

Профілактики і реабілітації. Медичне, психологічне обслуговування ліцеїстів і працівників ліцею з використанням методів, прийомів і способів фізіотерапії, фітотерапії, ЛФК, загартовування, масажу, рефлексотерапії, музикотерапії, психокорекції і психорегуляції, раціонального і посиленого дієтичного харчування.

Імунокорекції. Планове й екстрене проведення щеплень з метою попередження інфекційних захворювань.

Невідкладної (першої) медичної допомоги. Надання першої медичної допомоги з метою госпіталізації у лікарні міста, попередження ускладнень.

Консультативний. Надання допомоги ліцеїстам і працівникам ліцею в професійному та життєвому самовизначенні, а у випадку необхідності - направлення на лікування; надання рекомендацій.

Положення про охорону здоров'я у ліцеї

Загальні положення

Саксаганський природничо-науковий ліцей - це навчальний заклад для обдарованих і здібних дітей, який забезпечує формування творчої особистості громадянина України.

Саксаганський природничо-науковий ліцей впроваджує медико-педагогічну систему оздоровлення ліцеїстів, яка поєднує співпрацю педагогів, медичних працівників, психологів та інших працівників.

Положення регламентує діяльність ліцею у справі охорони життя і здоров'я ліцеїстів і базується на Декларації прав людини, Конвенції про права дитини ООН, Законі України "Про освіту".

Діяльність з охорони життя, здоров'я забезпечують самі ліцеїсти, педагоги, медичні працівники на основі Уставу і Концепції діяльності ліцею.

Зміст роботи з охорони здоров'я у ліцеї

Діяльність ліцею з охорони здоров'я ліцеїстів і працівників охоплює такі завдання:


 
 

Цікаве

Загрузка...