WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів - Реферат

Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів - Реферат

Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів

Мета освіти сьогодні - створення умов для розвитку та саморозвитку учнів, виховання в них уміння приймати самостійні рішення, тому центром нової державної освітньої політики є людина як особистість. Досягнення цієї мети можливе завдяки реалізації нововведень у систему освіти

Широкий інноваційний рух - необхідне явище для сучасної реформи освіти, він дозволяє формувати свідомість і направленість активності педагогічної діяльності. Це є суспільно педагогічний рух, що переростає рамки педагогічної діяльності. Він стає важливим фактором самоорганізації та саморозвитку суспільства, забезпечує реалізацію програми демократичних реформ.

Пропонуємо вашій увазі вітчизняні педагогічні інновації, що проходять апробацію в закладах освіти, і реалізація яких дає позитивні результати в розвитку творчої особистості та формуванні громадянина України.

Програма розвитку дітей "Росток"

Автор. Т. Пушкарьова, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукове керівництво. Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка.

Мета. На основі гуманітаризації, інтеграції, екологізації змісту загальної середньої освіти створити психологічні умови для всебічного розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної, культурної особистості громадянина Україні і європейської спільноти, для чого зосередити увагу на гармонійному розвитку учнів, формуванні цілісної картини світу та уявлення про місце людини у світі як невід'ємної частини природи, формуванні загальнолюдських цінностей у гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку основних здібностей відповідно до віку учнів.

Зміст. Зміст початкової освіти інтегрується у предметі "Навколишній світ" та предметах, що з ним пов'язані: математиці, читанні, письмі, музиці, малюванні тощо. Зміст розкривається у темах:

1-й клас: "Учимося спілкуватись", "Природи лагідна краса", "У світі симетрії", "Світ, створений людьми", "Зміни у навколишньому світі", "Про тебе і про мене";

2-й клас: "Літо, до побачення!", "Осінь калинова", "Зимові чари", "Веснянки";

3-й клас: "Мій дім, моя родина", "Рідне місто моє", "Прекрасна земле, Україно!", "Сусіди нашої держави", "Скільки є дивних країн на землі", "Великі подорожі", "Подорож у рослинний світ".

При створенні предмету "Навколишній світ" враховувались питання, що найбільше цікавлять дітей молодшого шкільного віку, а також закономірності розвитку творчих здібностей учнів. Розробляється технологія інтегрованого навчання, що передбачає гармонійне поєднання методів навчання, спрямованих на одночасний розвиток лівої та правої півкуль головного мозку, органів почуттів (фізично-сенсорне навчання), емоційний (емоційне навчання). У процесі вивчення матеріалу курсу "Навколишній світ" діти малюють, ліплять, співають, читають, складають вірші, займаються музикою, беруть участь у театральних постановках.

Сфера застосування. Загальноосвітній навчальний заклад, початкова школа.

Результат застосування. Розроблено: Концепцію комплексної програми розвитку дітей "Росток", експериментальний навчальний план, навчальні програми "Навколишній світ" для 1-3 кл. (Т. Пушкарьова), "Математика" для 1-4 кл. (Л. Петерсен), "Читаночка" для 1-го класу (Г. Віденко), "Прописи" (зошит-підручник із письма та розвитку мовлення) для 1-го класу (Н. Калашник, Л. Качан), "Математика" для 1-3 класів (Л. Петерсен), навчально-методичний посібник "Англійська мова" для 1-го класу (Т. Ольгович), навчальні посібники "Вчимося спілкуватися" та "У світі симетрії" для 1-го класу (Т. Пушкарьова).

Система розвивального навчання

Автори: Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький - Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, професор кафедри психології, В. Рєпкін - завідувач кафедри російської мови ХІМКБ.

Мета. Забезпечення учнів психологічними засобами розв'язання завдань життєвого самовизначення, подолання кризи переходу молодших школярів до основної школи, ліквідація концентричності у навчанні.

Зміст. Система розвивального навчання передбачає, що учні, перш за все, засвоюють спершу загальні наукові поняття з української, російської мов, а згодом - часткові. Це дає школярам змогу від самого початку навчання шляхом самостійного і групового дослідження явищ за допомогою вчителя робити науково обґрунтовані висновки, зорієнтуватися у навчальному матеріалі.

Програму розвивального навчання з української мови у початкових класах можна розглядати як програму не лише навчання читання і письма, але й уведення дітей в науку про мову. Цей підхід дозволяє будувати зміст навчальних предметів у логічній послідовності, наскрізно від 1-го до 11-го класу, уникаючи концентривності змісту освіти, що притаманне традиційній школі.

Урок за таким підходом будується як ланцюг досліджень, що здійснюються самими дітьми. На уроці учні працюють як самостійно, так і в складі навчальних груп із 5-7 осіб.

У системі розвивального навчання педагогічне спілкування вчителя з учнем, учня з учнями набуває характеру співробітництва, що обумовлює процес становлення особистості школяра, його виховання у навчальній діяльності. При цьому засобами навчання і виховання слугують зразки культури, що містяться в навчальному матеріалі та застосовуються учнями в ході змістовного діалогу і полілогу між ними та вчителем.

У класах, що працюють за системою розвивального навчання, виникає соціальне середовище, у якому дитина стверджує себе як цілісна особистість, індивідуальність. Причому її самоствердження здійснюється у процесі основної навчальної діяльності. У ході навчання змінюється не лише особистість учня, але й клас у цілому, що виступає по відношенню до нього в ролі референтної групи.

Сфера застосування. Загальноосвітні навчальні заклади.

Результат застосування. "Українська мова" для 1-х класів шкіл з російською мовою навчання (Г. Власенко, Н. Сосницька), "Рідна мова" для 2-го класу (Н. Воскресенська, А. Свашенко), "Читаночка" для 1-го класу (Н. Воскресенська, А. Свашенко), "Навчаємось читати" для 2-го і 3-го класів (Н. Воскресенська, А. Свашенко), програма з української мови для 1-4-х класів (С. Ломакович, Л. Тимченко), "Українське читання" для 1-4-х класів (Н. Воскресенська), програма з математики для 1-4-х класів, "Математика" для 1-го, 2-го і 4 (3)-го класів (Е. Александрова), "Математика" для 1-го, 2-го і 3-го класів (Г. Захарова, Т. Фещенко), прописи "Учимося писати" для 1-го класу (І. Старигіна), "Русский язык" для 1-го, 2-го і 3-го класів (В. Рєпкін), "Буквар" (В. Рєпкін, П. Жеденко, В. Левін).

Розроблена і реалізована система інтенсивної підготовки вчителів до роботи за методом розвивального навчання (Харківський центр психології та методики розвивального навчання).

Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком"

Автор. Всеукраїнський фонд "Крок за кроком".

Наукове керівництво. Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Г. Грінченка, кафедра методики початкового навчання, зав. кафедри Л. Кочіна.

Мета. Оцінка можливостей використання науково-практичного потенціалу програми розвитку дитини "Перші кроки" для розробки особистісно зорієнтованої моделі початкової освіти в Україні, створення інноваційної моделі безперервної освіти гуманістичного типу.

Зміст. Адаптація Програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" до особливостей та вимог освіти України:

інтеграція змісту різних предметів навколо теми, цікавої для учнів (теми визначаються вчителями після обговорення з учнями та батьками);

значна роль надається самостійній роботі учнів, для цього розробляються зошити, картки з домашніми завданнями, спеціальні навчальні ігри, у яких може взяти участь уся родина, необхідні матеріали роздаються учням у вигляді особливих "портфелів";

апробація нових підходів до оцінювання учнів: учителі оцінюють передусім рівень розвитку школярів, відповідно до вимог державної програми та попередніх здобутків учня, особлива увага приділяється самооцінюванню;

спостереження за розвитком учнів фіксуються у спеціальних "формах спостережень" (форма заповнюється восени та навесні, що дозволяє відстежити динаміку розвитку дитини у процесі навчання), результати спостережень за дитиною вчитель повідомляє її батькам;

при збереженні в цілому класно-урочної системи організації навчально-виховного процесу за програмою, перевага надається індивідуальній роботі з учнями, консультуванню та самостійному виконанню індивідуальних завдань, школярі працюють як самостійно так і в парах або у складі динамічних навчальних груп.

Робота учнів у парах проводиться у формі ігор-змагань під час читання, занять математикою, взаємоперевірок тощо. Найбільш цікавими для дітей є заняття у динамічних навчальних групах: письма, математично-маніпуляційних ігор, природознавства, мистецької діяльності, драматичної діяльності тощо, які формують особливе розвивальне середовище. Щодня вчитель поділяє клас на групи, враховуючи бажання учнів займатися тією або іншою навчальною діяльністю в межах вивчення інтеграційної теми. Завданням учителя є корекція складу груп і часу їх роботи, заохочення учнів до зміни виду діяльності, таким чином, щоб протягом тижня всі опанували програмний матеріал відповідно до вимог навчального плану.


 
 

Цікаве

Загрузка...