WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вітагенні технології компетентісного навчання - Реферат

Вітагенні технології компетентісного навчання - Реферат

Ефективність даного прийому обумовлена трьома основними умовами:

відповідність поставлених завдань на актуалізацію життєвого досвіду віковим можливостям учнів;

форма актуалізації також має відповідати віковим можливостям учнів;

будь-яка форма актуалізації вітагенного досвіду учнів має супроводжуватися ситуацією успіху та створити в дитини оптимістичну перспективу.

Прийом додаткового конструювання незакінченої освітньої моделі. Його формула: "Я пропоную вам ідею, незакінчений твір. Ваше завдання: доповнити, наситити змістом. Опора - ваш життєвий досвід".

Прийом особливо ефективний у тих випадках, коли необхідно актуалізувати не стільки вітагенні знання, скільки творчий потенціал особистості, її здатність у самореалізації.

Найбільш стимулюючий чинник у використанні даного прийому - надія на швидке та якісне вирішення якоїсь освітньої проблеми (задачі).

Прийом тимчасової просторової, змістовної синхронізації освітніх проекцій. Суть прийому полягає в тому, щоб дидактичний матеріал викладати з розкриттям тимчасових просторових, змістовних зв'язків між фактами, подіями, явищами, процесами. Синхроністичні таблиці з історії в математику; взаємозумовленість хімічних, фізичних, фізіологічних процесів; картографічні проекції, психофізіологічні, психологічні, педагогічні процеси тощо.

Вітагенний компонент виявляється не в засвоєнні знань, виробленні вмінь, а в об'ємному характері сприйняття освітнього предмета, відповідно до "правди життя", що завжди об'ємна й багатопланова. Мова йде не стільки про проблему засвоєння навчального матеріалу, скільки про проблему "довіри" до нього. Формула даного прийому: "Життя багатомірне, і навчальний матеріал необхідно сприймати багатомірно, тоді він буде необхідним для життя".

В остаточному підсумку цей прийом виховує ціннісне ставлення до знання. Також формується ставлення до вітагенного незнання, тому що саме знання сприймається з позиції невідомого.

Прийом вітагенних аналогій в освітніх проекціях. Формула цього прийому: "У житті немає нічого такого, чого б іще не було". Суть прийому полягає в тому, щоб використовувати життєвий досвід учнів у плані історичних проекцій. Він необхідний у тих випадках, коли важливо показати значущість накопичення досвіду життя на відміну від життєвої інформованості. "Життя треба прожити, а не пробігти" - такий виховний зміст афоризму. Освітня цінність даного прийому голографічної технології - розкриття спадкоємності знань людини в онто- й філогенезі. Знання, що лежали на поверхні, давно освоєні людством. Тільки глибоке вивчення, завзята праця можуть дати якісь нові знання.

Правильно оцінити теперішнє можна з позиції минулого, а минуле оцінювати з позиції майбутнього.

Прийом вітагенних аналогій може бути застосований і у формі художньо-образної постановки запитань: Хто перший дав опис російського бомжа? Спосіб російського рекету? Відповідь: О. Пушкін у "Казці про попа і його працівника Балду". Де вперше добре описана важлива роль передвиборних обіцянок, небезпечна роль інформаційної блокади, дезінформації? Відповідь: О. Пушкін "Казка про царя Салтана" тощо.

Прийом вітагенного натхнення об'єктів живої й неживої природи та голографії освітнього процесу. Зміст даного прийому полягає в тому, щоб "олюднити" об'єкти живої або неживої природи, приписуючи їм людські якості, мотиви дії, розкрити тим самим глибинний зміст освітніх зв'язків, процесів.

Технологічне значення прийому полягає в тому, що учні самі створюють три проекції, які забезпечують голографічний погляд - вітагенну (вектор від учня), тому що опирається на свій життєвий досвід, обираючи об'єкт живої або неживої природи; стереопроекції (вектор від учителя), тому що ставить перед собою завдання видавати можливості об'єкта; голографічну (вектор із боку), тому що використовує додаткову інформацію про обраний об'єкт.

Прийоми вітагенного натхнення. Твори з тем: "Світ людей очима коня", "Про що співає струмок"; бесіди на природі: "Про що думає травинка, по якій повзе комашка", "Про що думає комашка, що повзе по травинці", "Твори про трикутник", "Казки про логарифм" тощо.

Велику роль у технології натхнення відіграють казки, що складаються учнями з будь-якої обраної ними теми.

Технологія творчого синтезу освітніх проекцій. Зміст даного технологічного прийому полягає в тому, що освітні об'єкти знання були подані у проекціях голографії творчо перетвореними, інтегрованими.

Особливого поширення прийом одержав у процесі вивчення дисциплін естетичного циклу, художньо-образотворчої діяльності.

Технологічний опис даного прийому містить певний алгоритм, що складається з кількох кроків - розпоряджень. Перший крок - показ слайдів, картин, що відбивають видатні твори культури народів різних епох. Другий - демонстрація предметів матеріальної культури різних історичних епох - від античного світу до сучасності. Третій - художнє зображення учнями предметів матеріальної культури будь-якого історичного періоду (на вибір). Четвертий - творче завдання для учнів: із різних за характером, змістом, формою предметів, символів матеріально-духовної культури різних епох і народів створити власну художньо-образотворчу композицію, що містить визначений історико-естетичний зміст.

Головна мета даної технології - формування в учнів художньої мови, навичок з її художньо-голографічного зображення.

Технологія творчого моделювання ідеальних освітніх об'єктів. Образно даний прийом можна порівняти з відомою у свій час газетно-журнальною рубрикою "Якби директором був я".

Зміст прийому полягає в тому, щоб дати учням можливість побудувати у своїй уяві ідеальну модель освітнього об'єкта, матеріалами для якого послужив би, насамперед, вітагенний досвід, інформація, отримана у процесі навчання. Голографічна проекція творчо уявляється учнями, що синтезує перші дві проекції.

Термін "ідеальна" означає в даному випадку не досконалість і відсутність недоліків, а лише відключений від реального життя проект, що ілюструє головну ідею автора.

Досвід європейських педагогів демонструє перспективність вітагенних технологій з голографічним методом проекцій у компетентнісно орієнтованому навчанні. Освітня програма "Довкілля" також використовує вітагенні технології. Опитування педагогів області, які працюють за цією програмою, підтверджують їх високу ефективність.

Сучасна освіта має підтримувати розвиток здібностей учнів, а це означає, що у школах складаються різні методи навчання й виховання. При цьому зберігаються загальні завдання шкіл:

зміцнити залучення кожного учня, його зацікавленість, самоповагу й відповідальність;

сприяти тому, щоб вони самі вирішували свої проблеми;

підтримувати визначення ними власних завдань у професійній, освітній і соціальній сферах.

Компетентнісно орієнтовані технології навчання націлені на підтримку індивідуального розвитку учнів, поліпшення їхнього становища на ринку праці та створити умови для саморозвитку й самореалізації.


 
 

Цікаве

Загрузка...