WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Від школи функціонуючої до школи, що розвивається - Реферат

Від школи функціонуючої до школи, що розвивається - Реферат

Мета: передати підростаючому поколінню суспільні цінності.

Основний зміст: виховати на позитивних прикладах у процесі організованого діалогового спілкування з дітьми та батьками.

Професійна позиція педагогів: головний критерій підбору кадрів - людська порядність.

Форми та методи роботи: відтворення генеалогічного древа та історії родини, рольові ігри, перегляд та обговорення кіно- і відеоматеріалів.

Очікувані результати: позитивні особистісні якості, зміцнення внутрішньосімейних стосунків, підвищення адаптації до життєвого середовища.

Достоїнства: робота допомагає розвитку в дітей самостійності, розрізненню добра та зла.

Труднощі: підбор педагогів - носіїв високих моральних якостей.

Особливості виховної роботи у спеціалізованих групах школи-садка, що реалізує інтеріоризаційну модель соціалізації

Мета: інтенсифікувати інтелектуальний розвиток дітей шляхом їх залучення до групових форм національно-культурної діяльності.

Основний зміст: утягнути дітей до ігрової театралізованої дії з предметами народної творчості.

Професійна позиція педагогів: особиста зацікавленість вихователів (одночасно - батьків дітей з обмеженнями в розвитку).

Форми та методи роботи: театралізовані заняття музикою, виготовлення предметів прикладної народної творчості, створення розвивального культурного середовища через оформлення інтер'єра, виготовлення та придбання іграшок, гуртки народної творчості.

Очікувані результати: розвиток у дітей практичного інтелекту та групової національної ідентичності.

Достоїнства: активізація творчих особливостей дітей через розвиток практичного інтелекту.

Труднощі: слабка матеріальна база, кадрова й методична незабезпеченість.

Особливості виховної роботи школи-садка, що реалізує факторно-інституційну модель соціалізації

Мета: підсилити вплив освітньої установи на виховання духовно-моральних основ у дітей.

Основний зміст: компенсувати соціально неблагополучне сімейне середовище інтеграцією діяльності установ освітньої, екологічної, краєзнавчої, патріотичної спрямованості.

Професійна позиція педагогів: високий професіоналізм, готовність до відкритого соціального діалогу.

Форми та методи роботи: відвідування народного музею, збір і виготовлення експонатів для нього, підготовка та проведення сільських свят, ігрищ, виставок виробів, організація роботи освітньої установи за принципом творчої методичної лабораторії.

Очікувані результати: підвищення стійкості до несприятливих впливів соціального середовища, бачення альтернатив особистісного розвитку.

Достоїнства: формування громадянськості з раннього віку, утвердження високоморальних підвалин як норми соціального життя.

Труднощі: пошук розуміння у взаєминах із сім'ями, що встали на шлях соціальної девіації.

Особливості виховної роботи школи-садка, що реалізує інтеракціоністичну модель соціалізації

Мета: адаптувати дитину до сучасного життя на засадах розширення досвіду її взаємодії з різними соціальними інститутами.

Основний зміст: освоїти соціальний простір мікрорайону, валеологічну спрямованість виховання.

Професійна позиція педагогів: відкритість і готовність до співробітництва з дітьми, батьками, представниками інших установ.

Форми та методи роботи: рольові ігри, спільні культурні й освітні заходи із залученням представників різних соціальних і професійних інститутів - адміністрації, міліції, мистецтва, виробництва.

Очікувані результати: уміння адекватно взаємодіяти з різними групами людей.

Достоїнства: здобуття досвіду активної соціальної взаємодії.

Труднощі: залучення фахівців з інших установ.

Особливості виховної роботи школи-садка, що реалізує інтраіндивідуальну модель соціалізації

Мета: забезпечити рівень освіти, що розкриває особистісні задатки кожного вихованця.

Основний зміст: виявити ранні інтереси, схильності й обдарованість дитини, орієнтацію на розвиток максимальної кількості її задатків.

Професійна позиція педагогів: увага до кожної дитини, розпізнавання та розуміння її станів та особистісних особливостей.

Форми та методи роботи: створення розвивального освітнього середовища, співробітництво з батьками в інтересах дитини.

Очікувані результати: виховання креативної особистості з високим адаптаційним потенціалом.

Достоїнства: реалізація політики збереження та розвитку унікального генофонду країни.

Труднощі: підбір кадрів та їхній професійний розвиток.

Представлені роботи керівників дозволяють відзначити загальні особливості діяльності. Насамперед заслуговують на увагу їхні позитивні устремління до творчої роботи, пошук нових шляхів здійснення задуманого, виявлення свого освітнього "обличчя". У той же час помітний певний розрив між планами керівників і матеріальною базою для реалізації цих планів. Примітно, однак, що основними труднощами керівники вважають не слабке фінансування, а свою роботу з кадрами з їхнього підбору та методичної підготовки. Це означає, що подолання труднощів буде залежати не від зовнішніх обставин, а від зусиль самих директорів та їх заступників.

Порівняння можливостей застосування різних моделей соціалізації показує, що найменші шанси має інтраіндивідуальна модель. Це дуже прикро, особливо у зв'язку із сучасними пріоритетами освіти, її особистісною орієнтацією. На одному із занять спеціальну увагу можна присвятити тому, як дана модель може бути практично реалізована в різних типах освітніх установ. Фрагменти деяких проектів представлені нижче.

Планування виховної діяльності освітніх установ із реалізації інтраіндивідуальної моделі соціалізації особистості

Дошкільний вік - період первісного формування фізичних і психічних якостей і властивостей, що слугує фундаментом для здобуття надалі шкільних знань і спеціальних навичок дорослого життя. На прикладі виховної діяльності, пріоритетним напрямом якої є художньо-естетичний розвиток дітей у системі гурткової роботи, показані можливості реалізації інтраіндивідуальної моделі соціалізації особистості.

Мета: створити сприятливе середовище для виховання в дітей інтересу до мистецтва, розвити творчі здібності та естетичні нахили шляхом оптимального використання навчальних засобів.

Основний зміст: організувати пізнавальну й розвивальну діяльність дітей в умовах гуманістичного освітнього середовища.

Професійна позиція педагогів: творче партнерство, співробітництво, опіка.

Форми та методи роботи: ігрові та дослідницькі методи виховання, індивідуальний підхід через застосування варіативних програм і завдань різного рівня складності, що дозволяє кожній дитині максимально виявити себе.

Очікувані результати: поява в дитини почуття гордості за свої досягнення та задоволеності результатами своєї праці, підвищення здатності до самовираження в ході участі у виставках, концертах, індивідуальних виступах.

Достоїнства: естетичний розвиток дітей, підвищення культури спілкування між дітьми й дорослими, посилення зацікавленості батьків у рості рівня освітньої програми дітей.

Труднощі: слабкість наступності традицій естетичного розвитку при переході з дитячого садка до початкової школи, мала затребуваність творчості дітей шкільного віку в порівнянні з дошкільним.

Планування виховної діяльності дитячого будинку з реалізації інтраіндивідуальної моделі соціалізації особистості

Особливості даного дитячого будинку (невелика кількість дітей, комфортні побутові умови, постійна спонсорська підтримка) дозволяють порушувати питання про необхідність здійснення інтраіндивідуального підходу до виховної роботи.

Мета: створити умови для індивідуального розвитку дітей, формувати їхню готовність до автономності в дорослому житті. Автономність розглядається як ключова характеристика соціальної адаптації особистості.

Основний зміст: навчити педагогів і дітей соціальному партнерству, створити умови оточення та життєві ситуації для формування прагнення дітей до самостійності.

Професійна позиція педагогів: ініціююче співробітництво.

Форми та методи роботи: заходи, що активізують (екскурсії, ділові ігри, конкурси, професійна праця за оплатою), організована діяльність виробничих майстерень, студій, гуртків.

Очікувані результати: індивідуальні досягнення вихованців, що перевищують середній рівень, статусне самоутвердження та позитивні установки на життєвий устрій (продовження освіти, професійна кар'єра, створення сім'ї, здоровий спосіб життя).

Достоїнства: задоволеність від реалізованості особистісного потенціалу у вихованців і співробітників дитячого будинку, орієнтація на професійно-особистісний саморозвиток як норму соціального й духовного життя.


 
 

Цікаве

Загрузка...