WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Від школи функціонуючої до школи, що розвивається - Реферат

Від школи функціонуючої до школи, що розвивається - Реферат

Процес соціалізації людини обумовлений історично й культурно. "Соціалізації підлягає не тільки варвар, а і творчий геній", - писав М. Бердяєв у роботі "Про рабство та свободу людини". Труднощі соціалізації підсилюються у кризові для держави періоди, коли цей процес супроводжується військовими конфліктами, падінням якості життя, погіршенням екологічної обстановки. Драматичний характер процес соціалізації набуває на стадії ламання соціальних інститутів - перебудови держави, зміни типу економіки та перегляду у зв'язку з цим прав і свобод його громадян.

Визначення поняття соціалізації особистості, на яке ми будемо орієнтуватись, може бути сформульоване в такий спосіб. Соціалізація - це багатогранний процес установлення зв'язків людини із суспільством (обумовлений як біологічними передумовами, так і умовами входження в соціальне середовище), що припускає: а) соціальне пізнання, соціальне спілкування, оволодіння практичними навичками; б) засвоєння соціальних функцій, ролей, норм, прав та обов'язків; в) активна перебудова навколишнього природного та соціального світу; г) зміна та якісне перетворення самої людини, її всебічний і гармонійний розвиток.

Соціалізація - це більш загальний процес, ніж освіта. Соціалізація підростаючої людини містить у собі етапи розвитку, навчання, виховання, самоосвіти та самовиховання. Н. Голованова розглядає п'ять підходів до здійснення процесів соціалізації як педагогічного явища. Послідовність їх відбиває посилення ступеня орієнтації педагогів на особистість учня. Навіть якщо керівник школи та вчителі ніколи не ставили собі запитання, яка модель соціалізації для них переважніше, неусвідомлено реалізують одну з них, закладену в системі їхньої роботи. Усвідомлення обраної моделі соціалізації дозволяє не тільки побачити завжди закладені обмеження для розвитку учнів, а й дає можливість колективу школи вибрати іншу лінію роботи, що відкриває більш широкі обрії для освіти учнів.

Спеціально для керівників розроблена ділова гра на дослідження типу соціолізуючого впливу освітньої установи. Групова форма її проведення дозволяє порівняти перспективи різних підходів до роботи школи в ході виконання практичного завдання з імовірнісного прогнозування результатів освітньої роботи залежно від вибору моделі соціалізації.

Ділова гра "Моделі соціалізації"

Мета: вибір типу моделі соціалізації системи роботи освітньої установи й оцінка її ефективності.

Термін: 2 академічні години.

Спочатку ведучий дає стислу інформацію про те, що являють собою п'ять моделей соціалізації, які відбивають п'ять теоретичних підходів до розгляду цього явища. Після відповідей на уточнюючі запитання щодо змісту кожної з моделей учасникам пропонується розділитись на групи з чотирьох-п'яти осіб. Вибравши одну з моделей соціалізації, їм треба визначити: яка мета освітньої роботи (формулювання у плановій документації школи, тема дослідження педагогічного колективу; які особливості професійної позиції педагога; що є основним напрямом освіти; якими будуть основні методи освітнього впливу; який результат очікується).

Соціологічна модель (від латин. societas - "суспільство"). Соціалізація розуміється як трансляція культури від покоління до покоління та розглядається як загальний механізм спадкування минулого досвіду. Дана модель соціалізації припускає засвоєння учнями як стихійних (вулиця), так і організованих (школа) впливів соціального середовища. Причому співвідношення цих впливів у більшості випадків буває непередбаченим. Колективи освітніх установ, що вибрали соціологічну модель освітньої роботи, мету та кінцеві результати своєї діяльності виражають приблизно такими мовними формулами: "Ми працюємо задля того, щоб наші випускники хоч якось улаштувались у цьому житті". Така модель соціалізації проглядається в діяльності дитячих будинків і шкіл-інтернатів, особливо тих із них, у яких перебувають діти з обмеженими можливостями фізичного й розумового розвитку.

Інтеріоризаційна модель (від латин. interio - "усередині"). Соціалізація розглядається як засвоєння особистістю норм, цінностей, установок, стереотипів, вироблених суспільством, які демонструються найближчим оточенням як зразок поведінки. У результаті в людини складається система внутрішніх регуляторів, звичних норм поведінки. Дана модель соціалізації заснована на зовнішній підтримці бажаної для оточуючих людей поведінки. Про тип інтеріоризаційної моделі свідчать мовні формули схвалення або несхвалення різного типу поведінки вихованців. За типом такої моделі соціалізації підлітки втягуються в неформальні, у тому числі злочинні, групи. Дія даної моделі особливо ефективна для закритих груп - релігійних, національних. Саме ця модель найчастіше застосовується в системі виховально-трудових колоній.

Факторно-інституційна модель (від латин. factor - "той, хто робить, виробляючий"; institutum - "установлення, установа"). Соціалізація особистості відбувається в результаті дії факторів, інститутів та агентів. Розрізняють мегафактори (вплив сонячної активності, екологічної обстановки у світі тощо), макрофактори (тип держави, стан війни або миру, демографічна ситуація тощо), мезофактори (національність, тип релігії, ідеологія, що панує у ЗМІ, тощо), мікрофактори (сім'я, школа, сусіди, однолітки, громадські організації, міліція тощо). "Інститутами соціалізації" є групи людей. Це педагоги та школи, учні, професійна група, спортивна команда тощо. "Агентами соціалізації" виступають особи, які здійснюють цілеспрямований вплив на процес розвитку підростаючої людини, - батьки, учителі, вихователі, тренери та інші значущі дорослі. Ефективність дії факторно-інституційної моделі пов'язана з посиленням чи послабленням якого-небудь фактора інституту або агента соціалізації. Найчастіше це буває компенсуючий вплив виховних установ для дітей із неблагополучних родин. В інших випадках підсилюється активність сім'ї та установ додаткової освіти при ослабленому впливі школи.

Інтеракційна модель (від англ. interaction - "взаємодія"). Соціалізація трактується як результат міжособистісної взаємодії, що визначає тип сприйняття світу. Сприятлива міжособистісна взаємодія сприяє формуванню довіри до інших людей і встановленню тісних контактів із ними, несприятлива - сторожкості у відносинах з іншими та ворожості. Це набувається в дитинстві як еталон і не підлягає змінам. При неможливості застосувати звичний досвід взаємин до більш широкого соціального співтовариства відбувається соціалізація за типом "інкапсуляції". У цьому випадку коло спілкування обмежується або неправомірно звужується (дружити з дітьми свого двору, вийти заміж за хлопця із сусіднього під'їзду тощо). Реалізація такої моделі соціалізації часто спостерігається в малокомплектних школах, інтернатах для дітей із ранньою обдарованістю, навчальних закладах національних земляцтв.

Інтраіндивідуальна модель (від латин. intra - "усередині"; individuum - "окрема людина"). Соціалізуючий вплив дорослих спрямований на кожну окрему дитину. Соціалізація особистості відбувається в єдності двох взаємозалежних процесів. З одного боку, іде активне пристосування до зовнішнього середовища, з іншого - підтримка творчих проявів особистості, спрямованих на перетворення свого життя, на самовиховання. Така модель соціалізації характерна для установ освіти, зорієнтованих на розкриття творчої індивідуальності кожного вихованця (школи-інтернати для дітей із ранньою обдарованістю тощо).

Під час проведення ділової гри можливі два варіанти роботи в малих групах. В одному - учасники всіх груп вибирають один тип освітньої установи (школа-садок) і працюють з різними моделями. В іншому - вони, вибравши одну модель соціалізації (наприклад, інтраіндивідуальну), працюють над її змістом стосовно різних типів освітніх установ (дитячий будинок, загальноосвітня, вечірня або корекційна школа, центр дитячої творчості тощо). Нижче наводяться у скороченому вигляді результати роботи учасників різних варіантів гри "Моделі соціалізації". Публічне представлення робіт та їхнє обговорення з колегами дозволяють керівникам освітніх установ зрозуміти сутнісні характеристики та переглянути деякі напрями своєї діяльності.

Особливості виховної роботи школи-садка, що реалізує соціологічну модель соціалізації


 
 

Цікаве

Загрузка...