WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки - Реферат

Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки - Реферат

Відвідування занять викладачів. Відкриті уроки

Основні вимоги до уроку

Основною формою навчальної та виховної роботи в середньому спеціальному навчальному закладі є урок.

Основними вимогами, пропонованими до сучасного уроку, є:

1. Планове ведення уроку. Кожне заняття повинно проводитися за чітко розробленим поурочним планом (технологічною картою), складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмета.

2. Обов'язкова наявність навчальних, виховних, розвивальних цілей. Урок повинен передбачати глибокий, продуманий та дохідливий виклад учням змісту програмного матеріалу предмета.

3. Виклад повинен вестися не тільки у формі пояснення за допомогою ілюстрацій, а й по можливості шляхом створення проблемних ситуацій, розкриття проблеми за допомогою обґрунтованого доказу. Він повинен бути послідовний, ураховуючи внутріпредметний і міжпредметний зв'язки.

4. Навчання на уроці повинно знайомити учнів з основними проблемами, що стоять перед наукою, створювати в учнів вірні уявлення про методи науки та закономірності процесу пізнання й давати обсяг знань, передбачений програмою предмета.

5. Науковість уроку повинна передбачати відповідність його змісту рівню сучасної науки та техніки. Викладатися навчальний матеріал повинен у доступній формі.

6. На уроці повинно бути обране найбільш ефективне сполучення методів і прийомів навчання відповідно до поставлених цілей, змісту навчального матеріалу, рівня навченості учнів і дидактичних задач.

7. Урок повинен бути частиною курсу, розділу, теми і мати свою строгу логіку й чітку структуру в залежності від обраного типу.

8. Урок повинен будуватися з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

9. На уроці повинен здійснюватися систематичний і плановий контроль якості знань, умінь і навичок учнів.

10. На уроці обов'язкове закріплення знову отриманих знань учнем (як теоретичних, так і на практичних заняттях).

11. Технічні засоби навчання, наочні прилади й обчислювальна техніка, що є в коледжі, повинні бути використані на уроці так, щоб вони розширили та поглибили знання учнів, забезпечили найбільшу ефективність навчального процесу.

12. На уроці повинен використовуватися узагальнений передовий педагогічний досвід.

13. Необхідно дотримуватися дозування часу в організації кожного етапу уроку.

14. Підготовленість і культура викладача повинні стати основними, що забезпечує ефективність уроку. При аналізі уроку варто враховувати ці вимоги.

Підготовка до відвідування уроку

Контроль навчально-виховної роботи в коледжі здійснюється директором, заступниками директора, зав. відділеннями, зав. кафедрами, методистом.

На початку навчального року заступник директора з навчальної роботи розробляє графіки відвідування уроків викладачів.

Відвідування уроків викладачів різних предметів може переслідувати найрізноманітніші цілі: перевірку організації, навчальної та виховної ролі уроків, опитування учнів, якості їхніх знань, умінь, навичок, використання наочних приладів, ТСО, обчислювальної техніки, пояснення нового матеріалу, ефективності методів навчання, форм закріплення поясненого матеріалу, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом даного викладача тощо.

Перед відвідуванням уроку кожному контролюючому необхідно:

1. Переглянути наукову, технічну й методичну літературу з предмета, що перевіряється, яка необхідна викладачеві для ведення уроку, а контролюючому - для аналізу уроку.

2. Ознайомлення з програмою предмета і календарно-тематичним планом.

3. Зробити начерки плану для запису своїх спостережень за ходом уроку. Записи спостережень проводяться відповідно до поставлених цілей контролю уроку.

Рекомендується, щоб контролюючі особи запрошували на уроки викладачів відповідної кафедри, які візьмуть участь і в обговоренні уроку.

Аналіз уроків

Після відвідування уроку перед проведенням його аналізу треба:

1. Проаналізувати відповідність календарно-тематичного плану навчальній програмі та записам у журналі навчальних занять (з теми уроку).

2. Проаналізувати ведення журналу навчальних занять, звернувши увагу на частоту опитування і ведення в ньому записів.

3. Ознайомитися з аналізом раніше відвіданих уроків того викладача, урок якого відвідали.

4. Проаналізувати, підсумувати свою думку щодо окремих елементів уроку, зробити висновки та пропозиції.

5. Скласти схему розбору - аналізу відвіданого уроку (додаток 2). Аналіз уроку повинен бути спрямований на:

удосконалення навчального процесу;

виконання заходів щодо підвищення якості підготовки спеціалістів;

надання методичної допомоги викладачам, які не мають педагогічної освіти, і особливо молодим викладачам,

надання допомоги досвідченим викладачам у творчих пошуках, вивченні, узагальненні й поширенні передового педагогічного досвіду.

При аналізі уроку рекомендується розкрити та відзначити його позитивні й негативні сторони, допомогти викладачеві ліквідувати допущені недопрацювання та закріпити досягнуті успіхи.

Аналізу піддається діяльність викладача й учнів, а також якість знань учнів.

У діяльності викладача варто звернути увагу на послідовність викладу матеріалу відповідно до програми предмета, календарно-тематичного плану і плану уроку; науковість і глибину; внутріпредметні та міжпредметні зв'язки; як використовував викладач для досягнення науки та техніки; наукову й методичну літературу; які нові прийоми та методи закріплення отриманих знань використані на даному уроці; ефективність застосування технічних засобів та обчислювальної техніки.

При аналізі знань учнів треба звернути увагу на те, як вони володіють навчальними матеріалами, передбаченими програмою предмета; на активність, самостійність, правильність суджень, рівень розвитку логічного мислення, уміння вести аналіз операцій, що виникли у процесі навчання; визначити та виділити їхню послідовність; контролювати свої дії в роботі; то, як учні застосовують отримані знання на практиці.

Не завжди робиться загальний аналіз уроку. У залежності від мети аналізу можуть і повинні бути піддані окремі етапи уроку, окремі питання методики.

Кожен відвіданий урок необхідно ретельно розібрати разом з викладачем. Розбір уроку бажано проводити в день відвідування уроку або наступного дня. Почати розбір треба з того, щоб сам викладач висловив свою думку про проведений ним урок, після чого контролюючий надає слово іншим викладачам, які присутні на уроці, далі той, хто перевіряє, дає розгорнутий аналіз уроку.

При аналізі уроку контролюючий спочатку звертає увагу викладача, який дав урок, на загальні відомості про урок (дата, група, курс, його склад, характер успішності й дисципліни), на зміст теми.

Висловивши ці дані, контролюючий відзначає організацію уроку: чи вчасно було почате заняття, чи були запізнення, чи відзначені відсутні, вчасно чи з великим проміжком часу від початку уроку були підготовлені наочні прилади, ТСО, обчислювальна техніка. Аналізуючи опитування учнів, слід підкреслити, що способи перевірки знань учнів варто різноманітити в залежності від виду занять і типу уроку, використовувати ті, котрі дають найбільший ефект.

Важливо, щоб увага викладача була звернена на характер перевірки (письмова, фронтальна, індивідуальна і т. д.) виконання домашніх завдань.

Необхідно встановити, чи сприяло опитування виявленню рівня знань учнів, чи розкрило допущені помилки, чи сприяло підвищенню успішності, а також вихованню учнів.

У відношенні оцінок варто встановити, чи правильно були оцінені знання учнів, оголошені і чи поставлені оцінки в журналі, як вони були вмотивовані.

Варто звернути увагу, що кожен урок представляє ланку між матеріалом, пройденим на попередньому уроці, і поясненим знову. При аналізі матеріалу необхідно вказати, чи зумів викладач досягти цього чи ні.

Особлива увага повинна бути приділена змісту уроку, тобто тій сумі знань, умінь і навичок, яка повідомляється учням на даному уроці, і методам навчання.

Варто звернути увагу, наскільки методично правильно був проведений урок, чи не було помилок у науковості повідомлених викладачем відомостей, чи не порушувалася систематичність матеріалу, що викладається, чи був доступний матеріал, який викладається. Необхідно відзначити, наскільки повно і вдало був здійснений зв'язок навчального матеріалу із сучасністю, як проводилася самостійна робота учнів на уроці.


 
 

Цікаве

Загрузка...