WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Антикорупційне виховання у школі - Реферат

Антикорупційне виховання у школі - Реферат

Природно, що учні дуже різняться між собою. По-перше, вони не одного віку. У групі середнього шкільного віку спостерігається загальна тенденція до вивчення тих галузей, які в більшості дітей пов'язуються з життям дорослих. У цьому віці найчастіше робиться перший крок у світ дорослих: діти пробують курити, уживати алкоголь, здійснюють дрібні злочини. Тому дуже важливо, щоб у дітей була можливість зорієнтуватись і створити свою власну позицію та думку ще до того, як вони потраплять у ситуацію, в якій мають зробити особистий вибір, що припускає більш-менш серйозні наслідки. Тут дуже важливо виховати в учня розуміння своєї власної ролі й уміння сказати "так" чи "ні".

Варто підкреслювати такі поняття, як відповідальність і повага. Крім того, дуже важливо, щоб учні усвідомили загальну відповідальність за соціальний порядок. Також необхідно втягнути їх до обговорення соціальних ініціатив.

Ми звикли вважати, що учні старших класів уже досить сформувались для того, щоб вивчати більш загальні й абстрактні предмети. Звичайно, таке сприйняття залежить і від того, чи проводилась раніше під час уроків превентивна робота. Інакше кажучи, це залежить від того, наскільки глибоко вдалося виховати в кожному з учнів уміння діяти найбільш оптимально. Іноді варто підсилити або навіть повторити роботу, за допомогою якої в дітей початкових і середніх класів виховується вміння розуміти та діяти.

Превентивне антикорупційне виховання дуже схоже на звичайне виховання. Це виховання, при якому учневі дається інформація, наприклад, про юридичні речі та специфічні умови злочину. Це відомості про те, які наслідки здійснення злочину, а також пошук пов'язаних із ними аргументів про те, як протистояти злочину, і будуть розцінені як особлива превентивна робота.

ПРИКЛАДИ ПРОПОНОВАНИХ ЗАВДАНЬ

Підготувати для аналізу матеріал про характер і масштаб злочину на тлі шкільної чи місцевої спільноти.

Зібрати, підготувати та порівняти зі статистичними матеріалами дослідницькі дані з повідомленнями у пресі про злочини.

Спланувати та здійснити проект, призначений для учнів молодших класів.

Запланувати та підготувати дні, коли буде здійснюватись проект.

Досліджувати, яким цінностям віддають перевагу різні вікові групи.

Підготувати місцеву теле- чи радіопередачу.

Підготувати та провести відкриту виставку картин.

Підготувати слайд-шоу "Сучасна молодь: привабливі можливості".

Підготувати відеоматеріал з теми "Злочинець. Що буде далі?" або "Злочинець. Чому ні?".

Запросити до класу представника ССР (Служби спеціальних розслідувань). Запланувати тему обговорення та передбачувані запитання.

Переглянути матеріал, знятий під час судового засідання.

Підготувати й організувати захід для батьків з теми "Злочин - це проблема та відповідальність кожного!"

Словник основних понять

Антикорупційна освіта - формування в населення антикорупційних установок.

Антикорупційні стандарти - сукупність поведінкових і правових норм, що сприяють обмеженню корупційної поведінки.

Відмивання грошей - дії, за допомогою яких здійснюється спроба узаконити чи приховати походження отриманих злочинним шляхом грошей.

Види корупції залежно від сфери діяльності - адміністративна, політична, приватна, міжнародна.

Види корупції залежно від цілей дій - бюрократична, регуляційна, превентивна, така, що ліквідує наслідки.

Виявлення корупції та правове переслідування - установлення корупційних дій, перетворення в життя принципу неминучості та справедливості покарання.

Девіація - порушення звичних для суспільства чи групи соціальних правил і норм.

Державний службовець - особа, яка знаходиться на державній службі, державний політик, державний службовець публічного адміністрування відповідно до закону про державну службу, а також інша особа, яка, працюючи в державних чи муніципальних органах чи установах, у судових, правоохоронних органах, в органах держконтролю та нагляду, а також у прирівнюваних до них органах, виконує функції представника влади або наділена адміністративними повноваженнями, а також офіційний кандидат на згадані посади.

Зловживання - дія, за допомогою якої державний службовець чи особа, прирівнювана до державного службовця, зловживає службовим становищем або перевищує повноваження, якщо в результаті цього державі, міжнародній громадській організації, юридичній чи фізичній особі була заподіяна велика шкода.

Клієнтські зв'язки, клієнтизм - взаємовигідні зв'язки покровителя та іншої особи чи групи осіб (клієнтів) і система зобов'язань між ними.

Конфлікт публічних і приватних інтересів - ситуація, за якої особа, яка перебуває на державній службі, у ході виконання своїх обов'язків чи доручення зобов'язана приймати рішення про доручення, пов'язане також і з її особистими інтересами, або брати участь у його прийнятті, або виконувати таке доручення.

Корупція - зловживання державною владою для отримання вигоди в особистих цілях.

Лобізм - процес, у ході якого здійснюється обмін інформацією та думка групи, організації чи її частини передається посадовим особам при владі (як таким, що обираються, так і призначуваним) з метою здійснення впливу на ухвалення сприятливого рішення.

Лобіст - фізична особа, яка має право займатись лобістською діяльністю чи підприємство, установа, організація, внесені до списку лобістів у встановленому законом порядку.

Лобістська діяльність - відшкодовані дії лобістів, спрямовані на здійснення впливу у сфері зміни, доповнення правових актів або визнання їх недійсними, на прийняття чи неприйняття нових правових актів. Метою такої діяльності є перетворення в життя інтересів замовника з дотриманням особистих прав чи суспільних і державних інтересів.

Невиконання посадових обов'язків - має місце у випадках невиконання або неналежного виконання з необережності державним службовцем або особою, яка прирівнюється до неї, своїх обов'язків, у результаті чого державі, юридичній чи фізичній особі завдається великий збиток.

Непотизм - призначення на робоче місце родичів, друзів і знайомих в обхід конкурсів і з порушенням принципу найбільшої відповідності працівника посаді і, тим самим, створення системи підлеглих і колег - боржників, що використовується при прийнятті рішень.

Особа, прирівнювана до державного службовця - особа, наділена певними повноваженнями в установі іноземної держави, міжнародній публічній організації чи в міжнародному судовому органі, а також офіційні кандидати на згадані посади. Крім того, до державного службовця прирівнюється особа, яка працює в будь-якій державній, недержавній чи приватній установі, організації чи на підприємстві або займається професійною діяльністю та має певні повноваження у сфері публічного адміністрування або ж надає публічні послуги, крім особи, яка виконує господарські чи технічні функції.

Патрон - частина системи клієнтських зв'язків - орган або особа, яка оказує кому-небудь протекцію.

Підкуп - дія, пов'язана з безпосередньою чи опосередкованою пропозицією, обіцянкою дати або дачею хабара державному службовцеві чи особі, прирівнюваній до державного службовця, за бажану законну дію чи бездіяльність у ході виконання їм повноважень або посереднику з метою досягнення тих же результатів.

Превенція корупції - усунення причин і факторів корупції.

Приватні інтереси - особиста майнова чи немайнова зацікавленість особи, яка перебуває на державній службі, або її родича чи члена родини, який може впливати на прийняття рішень під час виконання службових обов'язків.

Принципи публічного адміністрування - верховенство закону (діяльність базується на правових органах), об'єктивність (дії повинні бути безсторонніми), незловживання владою (забороняється займатись діяльністю за відсутності повноважень чи при прийнятті рішень прагнення до цілей інших, ніж установлені законодавством).

Публічне адміністрування - регламентована законодавством діяльність державних органів місцевого самоврядування, спрямована на перетворення в життя правових актів, рішень місцевого самоврядування, на адміністрування передбачених публічних послуг.

Публічні інтереси - зацікавленість суспільства в безсторонньому та справедливому прийнятті рішень особами, які перебувають на державній службі.

Розпізнавання корупції - можливість своєчасного та всебічного розпізнавання проявів корупції.

Хабарництво - дія, коли державний службовець чи прирівнювана до нього особа у своїх чи чужих інтересах прямо чи опосередковано приймає, обіцяє або домовляється прийняти хабар, вимагає дачі хабара чи провокує його за законну дію або бездіяльність при виконанні повноважень.


 
 

Цікаве

Загрузка...