WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз досвіду розробки програм - Реферат

Аналіз досвіду розробки програм - Реферат

2. До основних показників, на яких може ґрунтуватися шкільна програма управління якістю освіти в період її модернізації, відносяться:

відповідність мети та результатів загальної освіти сучасним соціальним вимогам до системи освіти, перехід від переважної орієнтації на засвоєння учнями заданого обсягу навчального матеріалу до орієнтації на розвиток здатності учнів до самостійного рішення проблем у різних сферах діяльності на основі використання освоєного соціального досвіду;

відповідність змісту освіти його цілям і пізнавальним можливостям усіх учнів; підвищення рівня доступності змісту освіти; створення додаткових умов для розширення та поглиблення знань учнів у освітніх галузях, які їх цікавлять;

підвищення рівня затребуваності результатів шкільної освіти в позашкільній і післяшкільній діяльності учнів;

відповідність умов освітньої діяльності вимогам збереження здоров'я учнів і забезпечення психологічного комфорту всіх учасників освітнього процесу.

3. Шкільна програма управління якістю може існувати в умовах відкритості системи освіти іншим соціальним підсистемам.

4. Шкільна програма управління якістю освіти повинна спиратись на певну теоретичну модель, що відбиває ідеологію підвищення якості. Теоретична модель може бути представлена як система завдань, рішення яких дозволяє досягти нових освітніх результатів, що відповідають сучасним соціальним вимогам (цілям шкільної освіти).

5. До завдань управління якістю освіти, які необхідно й можливо вирішити на рівні школи, відносяться:

модернізація освітнього процесу;

модернізація укладу шкільного життя;

ефективне використання ресурсів;

модернізація освітнього середовища школи;

підготовка педагогів до рішення завдань підвищення якості освіти.

6. Рішення кожного із завдань припускає організацію діяльності, що визначає умови переходу на нові освітні результати.

6.1. Модернізація освітнього процесу.

Організація переходу на нові освітні стандарти:

Вибір варіанта навчального плану.

Складання робочих програм, орієнтованих на предметні та міжпредметні результати.

Планування навчального процесу.

Вибір навчального режиму.

Складання розкладу навчальних занять.

Зміни в освітніх технологіях.

Вибір предметно-методичної лінії підручників.

Організація профільного навчання.

Організація мережної взаємодії.

Вибір і розробка елективних і факультативних курсів.

Організація навчального процесу:

Зміни в системі підсумкової та проміжної атестації учнів.

Підготовка до ЄДІ.

Оцінка предметних і метапредметних результатів.

Оцінка функціональної грамотності та ключових компетентностей учнів.

Визначення внутрішньошкільних показників якості освітнього процесу.

6.2. Уклад шкільного життя.

Коректування норм взаємодії суб'єктів освітнього процесу (учні, педагоги, батьки).

Розробка норм захисту прав дітей в освітній установі.

Розвиток різних форм освітньої діяльності (шкільне навчання, самоосвіта, додаткова освіта, досвід соціально-творчої діяльності).

Стимулювання програм шкільного самоврядування.

Узгодження прав та обов'язків учасників освітнього процесу.

Підтримка педагогічних і соціальних ініціатив.

Розвиток програм соціального проектування.

Реалізація програм громадської експертизи та громадської атестації результатів шкільної освіти.

6.3. Освітнє середовище школи.

Реалізація програм взаємодії школи з дошкільними установами, установами додаткової освіти, навчальними закладами професійної освіти, установами культури, спортивними організаціями.

Реалізація програм взаємодії з батьками як педагогічними партнерами.

Реалізація програм взаємодії із громадськими організаціями.

Реалізація програм взаємодії з державними організаціями й установами, підприємствами різних форм власності.

6.4. Підготовка педагогічних кадрів до рішення завдання досягнення нової якості освіти.

Розробка системи управління педагогічним цілепокладанням.

Розробка форм і методів підвищення кваліфікації.

Реалізація програми росту професійної майстерності вчителів.

Розробка засобів стимулювання професійного росту вчителів.

Коректування способів взаємодії членів педагогічного колективу.

7. Процес проектування програми управління якістю освіти припускає модернізацію підходу до визначення цілей і проектованих результатів шкільної освіти. Аналіз досягнутих та оцінка можливих результатів шкільної освіти є відправною точкою процесу запуску програми підвищення якості освіти в умовах школи. Оцінка освітніх результатів повинна являти собою сполучення зовнішньої та внутрішньої оцінки, державної та громадської експертизи.

Першочерговим завданням є аналіз таких результатів:

адаптивність учня до умов ОУ й до реального життя за стінами освітньої установи;

відповідність навчальних компетентностей, отриманих в освітній установі, вимогам до продовження освіти;

відповідність профільної спрямованості навчання в середній школі вибору програм професійної освіти;

оптимальність розподілу прав і відповідальності учасників освітнього процесу;

комфортність діяльності учасників освітнього процесу;

задоволення освітніх потреб учасників освітнього процесу.

8. Процес оцінки результатів повинен завершитись процедурою постановки мети, котра повинна прогнозувати результати управління якістю освіти на рівні школи.

9. Варіант шкільної програми може вибиратись на основі сполучення аналізу та прогнозу.

9.1. Процес вибору варіанта шкільної програми може бути забезпечений засобами розробки матриць змін з кожного напряму модернізації.

9.2. Вибір варіанта шкільної програми цілком відноситься до компетенції освітньої установи.

9.3. Розробка шкільної програми управління якістю освіти повинна містити в собі підготовку "кейс-стаді", що включає набір програм, проектів, методик, які забезпечують організацію процесу управління якістю освіти. Зміст "кейс-стаді" може містити в собі:

рекомендації зі складання програми управління якістю освіти;

методики аналізу освітніх результатів;

програми підготовки педагогів до рішення завдань управління якістю освіти в період її модернізації;

методичні рекомендації з аналізу освітньої програми школи, етапів розробки робочих навчальних програм, процедури вибору навчальних видань;

методики вибору варіанта програми управління якістю освіти;

інші матеріали.

10. При переході школи з режиму функціонування в режим розвитку, у тому числі при розробці та реалізації школою програми управління якістю освіти, традиційні форми професійної взаємодії педагогів можуть видозмінюватися залежно від етапу інноваційної діяльності. На окремих етапах форми професійної взаємодії можуть бути замінені надпредметними проектними групами, тимчасовими творчими колективами. На певних етапах форми професійної взаємодії можуть будуватись на поєднанні традиційних та інноваційних форм професійних об'єднань.

11. Шкільна програма управління якістю освіти може містити в собі такі етапи:

оцінки результатів;

визначення мети;

розробки та реалізації локальних проектів і програм.

внутрішньої та зовнішньої експертизи.

Послідовність, наповнення та тривалість етапів школа визначає самостійно. Процедура прийняття програми становить окремий етап і являє собою процес включення до програми всіх суб'єктів освітнього процесу (учнів, педагогів, батьків).

12. Програма підготовки педагогів до рішення завдань управління якістю освіти реалізується на кожному етапі.

12.1. Для запуску програми необхідний аналіз ситуації, що склалась у суспільстві стосовно стратегії модернізації, її змісту, умов упровадження.

12.2. Громадська й соціальна значущість стратегії модернізації визначає необхідність співвіднесення корпоративних оцінок з оцінками громадськими, що актуалізує необхідність організації дискусій із проблем освіти, учасниками яких поряд із педагогами могли би стати представники різних верств суспільства.

12.3. Основним моментом підготовки педагогів до рішення завдань модернізації освіти є оволодіння способами інноваційної діяльності, відмова від звичних стереотипів відтворення вже освоєних, але застарілих і неефективних прийомів професійної діяльності.

12.4. Поза залежністю від особливостей конкретної школи програма підготовки педагогів до інноваційної діяльності може мати єдиний алгоритм і містити в собі такі основні елементи:

узгодження цілей інноваційної діяльності;

розвиток операційної готовності до реалізації інноваційної діяльності;

трансформацію змісту педагогічної взаємодії та співробітництва;

проектування педагогічних програм, орієнтованих на досягнення нових освітніх результатів.

13. Формування програми управління якістю освіти являє собою безперервний процес, що включає в себе й етап реалізації програми.


 
 

Цікаве

Загрузка...