WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз досвіду розробки програм - Реферат

Аналіз досвіду розробки програм - Реферат

Аналіз досвіду розробки програм

Рішення всіх завдань на стадії розробки проекту програми своїм результатом буде мати конкретизацію завдань управління якістю освіти за певних умов

На завершення стадії проектування шкільної програми управління якістю освіти необхідно визначити пріоритетні завдання та вибрати документальну форму презентації програми (самостійний документ, розділ програми розвитку школи, пакет освітніх проектів, кожний з яких спрямований на рішення певного автономного завдання).

Розглянемо та проаналізуємо результати опитування про досвід розробки програм управління якістю освіти, що було проведене в ряді регіонів.

Запитання: "Які саме програми, пов'язані з підвищенням якості освіти, діють у вашій школі?"

Відповіді на це запитання свідчать про те, що практично в кожній освітній установі або розробляється, або розроблена й уже діє яка-небудь педагогічна програма, що в тому чи іншому аспекті спрямована на підвищення якості освіти.

До програм, спрямованих на підвищення якості освіти, респонденти віднесли:

програми розвитку школи;

здоров'язберігаючі програми;

програму "Обдаровані діти";

програму "Самовдосконалення педагогів";

програму "Самовдосконалення особистості школяра";

програму "Адаптація" та ряд інших.

Представникам шкільної адміністрації було запропоновано вказати, які програми, пов'язані з підвищенням якості освіти, діють у їхній школі, позначити поставлену мету, завдання та визначити показники, за якими можна оцінювати та відслідковувати отримані результати. У підсумку був отриманий такий узагальнений варіант.

Програма "Розвиток індивідуальних здібностей учнів"

Цілі та завдання програми:

досягнення нової якості освіти;

побудова нових відносин між учасниками освітнього процесу;

розвиток індивідуальних здібностей учнів; створення умов, що забезпечують адаптацію учнів до життя в суспільстві;

збереження здоров'я школярів.

Основні показники, за якими відслідковуються результат досягнення поставленої мети та виконання завдань програми:

рівень здоров'я дітей;

якість навчання та виховання;

розвиток самоврядування;

сформованість стійкої моральної поведінки та навчальної діяльності учнів.

Програма профілізації та передпрофільної підготовки учнів

Цілі та завдання програми:

досягнення учнями відповідного освітнього рівня;

створення основи для вибору ними наступного освоєння професійних програм;

забезпечення варіативності, створення системи багаторівневої освіти, доступності, забезпечення умов для розвитку учнів у відповідності зі схильностями, здібностями.

Основні показники, за якими відслідковуються результат досягнення поставленої мети та виконання завдань програми:

схильності, здібності, інтереси учнів, їхнє бажання освоювати ті чи інші варіанти освітньої програми;

сформованість академічних навчальних досягнень;

здатність до самостійної роботи.

Програма "Якість освіти"

Мета: формування творчої індивідуальності школяра в умовах розвивального нового освітнього середовища.

Завдання: в умовах розвитку нового освітнього середовища створити умови переходу на різнорівневу, багатоступінчасту профільну систему освіти.

Основні показники:

створення нового навчального плану, програм навчання;

створення нормативно-правового забезпечення;

якість матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення;

освітні результати;

рівень професійної компетентності вчителів.

Програма "Модульна організація навчально-освітнього процесу"

Мета: технологічний підхід у навчанні.

Завдання:

ліквідація перевантаження учнів;

перехід від інформування до управління;

підвищення якості навчальних досягнень.

Основні показники:

ефективність самостійної роботи;

зниження перевантаження дітей;

стан здоров'я учнів.

Програма соціально-психологічної підтримки учнів

Мета: надання соціально-психологічної підтримки учням в умовах профільного навчання на основі професійної орієнтації, розвитку "самості", самопізнання, формування проективної діяльності, психологічного супроводу процесів профілізації та соціалізації особистості.

Основні показники:

відсутність тривожності, дезадаптації;

висока якість навчальних досягнень з обраного профілю;

відсутність зниження рівня здоров'я;

міцність знань, подальше продовження професійної освіти.

Програма "Класична гімназія - центр духовно-інтелектуального розвитку"

Мета: створення ефективної системи роботи з виявлення, розвитку, реалізації пізнавальних і творчих здібностей гімназистів, оволодіння учнями змістом освіти підвищеного рівня в галузі гуманітарних наук.

Основні показники:

урахування індивідуальних досягнень учнів із навчального предмета;

стійкість навчання за підсумками року;

порівняльний аналіз підсумкових та екзаменаційних оцінок;

рейтинг учнів;

самоаналіз діяльності учнів.

Програма допомоги в адаптації знову прибулих учнів при переході до середньої ланки

Цілі та завдання: скорочення періоду адаптації учнів 1, 5, 9, 10-го класів з метою їхнього якнайшвидшого включення у виконання шкільних планів; створення максимально сприятливих умов для самоорганізації особистості дітей.

Основні показники:

готовність дошкільників до навчання в 1-му класі школи;

розвиток пізнавальних процесів учнів;

рівень успішності;

причини прогалин у знаннях;

рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок;

міжособистісні відносини між учасниками освітнього процесу.

Якщо розглядати реалізацію шкільних програм управління якістю освіти в контексті змісту концепції модернізації освіти, то можна відзначити, за відповідями шкільних адміністраторів, які беруть участь у дослідженні, що реалізовані у школах програми найчастіше пов'язані з такими напрямами модернізації освіти, як "формування нових відносин між учасниками освітнього процесу" та "досягнення нових освітніх результатів". Тому можна стверджувати, що наявні програми відповідають основним завданням модернізації освіти.

Для проаналізованих програм характерно, що вони спрямовані на рішення обмеженого ряду завдань. Разом із тим рішення таких завдань може дати системний ефект, тобто вплинути на розвиток освітньої системи школи. Кожна з перерахованих вище програм припускає зміни в усіх ланках освітньої системи - освітньому процесі, способі життя, освітньому середовищі, кадрових ресурсах і т. д.

Звичайно, заплановані заходи можуть призвести лише до часткових змін у кожній із ланок освітньої системи, але ці зміни можуть створити передумови для більш глибокої модернізації освітньої системи школи.

Можливий інший перехід до формування програми управління якістю освіти - розробка комплексної програми розвитку школи, що охоплює всі основні напрями модернізації освітнього процесу.

Нижче наводиться фрагмент із цих рекомендацій.

Можлива система документів у школі (надлишковий базовий список)

У підсумковий варіант програми системної та структурної модернізації освітнього процесу рівнів школи можуть увійти такі розділи.

1. Коротка аналітична записка, що включає на кожному рівні:

аналіз стану освітнього процесу на цьому рівні в конкретній школі (як виявляються в даній школі зазначені вище проблеми; чи є специфічні для даної школи проблеми; із чим вони пов'язані);

аналіз альтернативних підходів у побудові освітнього процесу на цьому рівні;

формулювання мети освіти в початковій школі у вигляді результатів (без розгорнутого обґрунтування).

2. Рекомендації з організації переходу з одного рівня на інший (від дошкільної до шкільної освіти; з початкової школи до основної; з основної школи до старшої), що включають.

а) Початкова школа:

пропозиції з організації введення першокласників у навчальний процес;

характеристику особливостей зарахування учнів у початкову школу, комплектування класів (включаючи посилання на нормативні документи);

специфічні особливості організації першого року освіти в умовах школи (або дитячого садка).

б) Основна школа:

організацію введення учнів у навчальний процес в основній школі;

характеристику особливостей зарахування учнів до основної школи, комплектування класів (включаючи посилання на нормативні документи).

в) Старша школа:

характеристику особливостей зарахування (прийому) учнів до старшої школи, комплектування класів і навчальних груп залежно від типу побудови профільного навчання в різних видах освітніх установ (включаючи посилання на нормативні документи);

організацію введення учнів у навчальний процес у старшій школі.

3. Рекомендації з використання освітніх програм, що включають.

а) Початкова школа:

обґрунтування вибору певної освітньої програми для початкової школи (традиційне навчання, система Ельконіна-Давидова, система Занкова, система Монтессорі, вальдорфська педагогіка, "діалогу культур" і т. п.);

посилення мовної підготовки в початковій школі; забезпечення комунікативної спрямованості вивчення іноземної мови в початковій школі;


 
 

Цікаве

Загрузка...