WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз виховного аспекту уроку - Реферат

Аналіз виховного аспекту уроку - Реферат

розкриття краси продуктивної праці, її результатів, моральної насолоди й задоволення від виконаного громадянського обов'язку;

розвиток художніх смаків учнів, формування вмінь насолоджуватися шедеврами мистецтва, набуття художньої освіти;

розкриття краси мови, емоційних відтінків слова як засобу спілкування людей;

прищеплення любові до книги, поезії як форми вираження духовного багатства, формування потреб у читанні;

сприяння пізнанню краси любові як найбільш чистого й потаємного людського почуття;

використання музики як засобу естетичного виховання учнів, що формує найтонші почуття сприймання та переживань;

формування творчої наснаги, в якій людина знаходить велике щастя;

душевне, емоційне викладання навчального предмета з метою максимального впливу на емоційну сферу учнів.

Фізичне виховання учнів у процесі навчання

Складовою змісту фізичного виховання є формування в учнів санітарно-гігієнічних навичок організації праці та розумного відпочинку, правильного чергування розумових занять із фізичними вправами та різноманітною фізичною діяльністю. Зміст фізичного виховання учнів передбачає обов'язковий розвиток у них рухових умінь і навичок, фізичних здібностей до окремих видів фізкультури та спорту.

Фізичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів як складова виховного аспекту уроку може бути відносно самостійним об'єктом переважного спостереження й аналізу.

Мета відвідування та спостереження: ефективність змісту, форм, методів, засобів фізичного виховання учнів у навчальному процесі.

Система оцінних параметрів стану фізичного виховання учнів на уроці:

формування в учнів цільової установки на фізичне вдосконалення та зміцнення здоров'я;

забезпечення оптимального навчального навантаження учнів протягом уроку з урахуванням динаміки їхньої працездатності, вікових та індивідуальних особливостей;

зміна видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, короткочасні відпочинки (фізкультхвилинка, музпауза та ін.);

вироблення правильної статичної та динамічної постави учнів на уроці;

диференціація та індивідуалізація навчання учнів на уроці з урахуванням стану їх здоров'я, темпу й ритму праці, рівня інтелектуального та фізичного розвитку;

забезпечення відповідних санітарно-гігієнічних умов праці на уроці;

санітарно-гігієнічне виховання учнів на уроці засобами змісту навчальних предметів;

культивування краси здорового людського організму, тіла, способу життя як основи фізичного здоров'я;

роз'яснювальна робота про заходи попередження та профілактики боротьби із хворобами ХХ століття - СНІД і наркоманією.

Економічне виховання учнів у процесі навчання

В умовах державотворення незалежної України, переходу на ринковий шлях розвитку економіки особливої ваги набувають зміст і засоби економічної освіти та виховання молоді. В організації роботи зі здійснення економічної освіти та виховання учнів важливу роль відіграє рівень економічної компетентності керівників і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета формування економічної свідомості - перетворення суспільно-громадських інтересів і потреб в особистісно значущі мотиви діяльності та поведінки кожної людини.

Мета спостереження й аналізу - ефективність економічного виховання учнів у процесі навчання.

На допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів пропонується система оцінних параметрів стану економічного виховання учнів у процесі навчання:

знання вчителями основних економічних понять, категорій, законів і закономірностей;

володіння методами економічного виховання учнів у процесі навчання;

розкриття засобом змісту навчального предмета особливостей ринкової економіки на сучасному етапі державотворення України;

зміст і методи виховання в учнів економічного мислення, інтересу до економічних знань;

здійснення економічного виховання в інтеграції з трудовим, моральним і фізичним вихованням;

забезпечення засвоєння учнями таких економічних і трудових категорій, як "розподіл і кооперація праці", "планування", "нормування праці", "облік", "контроль", "матеріальне й моральне стимулювання", "тендер" та ін.;

виховання бережливого ставлення до матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством; до шкільного майна, одягу, підручників та інших приладів навчання;

виховання учнів у дусі раціонального використання людських ресурсів (фізичних, духовних та емоційних сил);

навчання учнів у дусі економії часу, правильного його розподілу на навчальні заняття, позакласну діяльність за інтересами, спорт і дозвілля.

Екологічне виховання учнів у процесі навчання

Мета екологічної освіти та виховання - формування екологічної культури особистості як форми регуляції взаємодії людини з природою. При цьому основними її складовими є:

усебічні глибокі знання учнів про навколишнє середовище;

наявність в учнів світоглядних цінностей орієнтації по відношенню до природи;

екологічний силь мислення й відповідальне ставлення до природи та свого здоров'я;

набуття умінь і досвіду вирішення екологічних проблем місцевого та локального рівнів;

безпосередня участь учнів у природоохоронній діяльності;

сформованість передбачення можливих негативних наслідків природоперетворюючої діяльності людини.

Валеологічне виховання учнів у процесі навчання на уроці

Валеологія - це наука про збереження та зміцнення здоров'я. Це слово латинського походження: "валео" - бути здоровим, "логос" - учення, наука. Здоров'я людини залежить, в основному, від чотирьох факторів: 20 % - від стану навколишнього середовища, 10 % - від системи охорони здоров'я, 20 % - від генетичних впливів і 50 % - від способу життя.

Організація навчання з валеології повинна базуватись на таких засадах (згідно з Концепцією):

систематичне поновлення основних знань з питань формування, збереження, зміцнення здоров'я, прищеплення валеологічних навичок учням на заняттях з валеології та інших предметів, а також шляхом позакласної виховної роботи;

повсякденне валеологічне виховання (у школі, сім'ї, оздоровчому таборі), створення умов, що сприяють застосуванню на практиці набутих валеологічних знань і вмінь;

залучення дітей та молоді до участі в заходах, спрямованих на забезпечення та зміцнення здоров'я;

дотримання здорового способу життя вчителями, вихователями, медичними працівниками, батьками, учнями;

просвітницька робота з батьками за програмою валеології;

створення необхідних санітарних умов для формування валеологічних навичок в учнів;

намагання передбачати зміни в архітектурі будівель і приміщень, плануванні територій, характері власне навчального процесу, що сприятиме невимушеній поведінці, рухливості в межах розумного та прийнятного при виконанні навчальних завдань і позакласної виховної роботи.

Як компонент виховного аспекту уроку валеологічне виховання учнів може бути об'єктом переважного спостереження й аналізу.

Мета спостереження й аналізу: ефективність валеологічного виховання учнів на уроці.

Система оцінних параметрів, що розкривають сутність валеологічного виховання учнів у процесі навчання на уроці, така:

усвідомлення вчителем та учнями соціальної, фізіологічної, психологічної та санітарно-гігієнічної значущості валеологічних знань і валеологічної культури;

формування бережливого та дбайливого ставлення учнів до власного здоров'я як найвищої людської цінності засобами змісту навчального предмета та організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці;

робота вчителя над усвідомленням учнями того, що людина є частиною природи, від екологічного стану якої залежить життя на Землі та здоров'я людства в цілому й кожної людини зокрема (зміст, форми, методи);

дотримання принципів організації та здійснення розумової діяльності;

прищеплення учням навичок особистої гігієни, збереження та зміцнення власного здоров'я як важливого компонента загальнолюдської культури та формування особистості;


 
 

Цікаве

Загрузка...