WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

Якість уроку (заходу), системи уроків (заходів), навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності в цілому можна виразити згадуваними вище критеріями функціональності, надійності, ефективності, продуктивності, скоректованими з урахуванням специфічності й масштабу об'єкта представлення. Зокрема, педагогічну ефективність уроку, системи уроків можна діагностувати через показники сформованості знань, навичок і вмінь учнів. Педагогічну ефективність навчальної діяльності з боку учнів і вчителів - через задоволеність сукупними результатами, повноту реалізації потенційних можливостей тощо.

Продуктивність уроку (системи уроків) виражає внесок в успішність освоєння конкретної теми, окремого розділу навчальної програми. Продуктивність навчальної роботи визначає її внесок у сукупні підсумки ОП.

Якість навчальної, методичної, виховної, наукової праці в рамках ОП найбільш повно можна виразити через аспекти педагогічної, соціальної ефективності:

задоволеність суб'єктів цих видів діяльності працею, стан здоров'я учнів;

рівень освіченості (навченості, вихованості, розвитку) школярів:

рівень професійної компетентності, творчості в роботі вчителів.

Найважливіший критерій якості навчальної роботи - оптимальність. Зміст критерію оптимальності полягає у співвіднесенні сукупних витрат часу, сил, ресурсів та отриманих результатів, віддачі; виборі змісту, що забезпечують максимально можливі в даних умовах результати в освіті, вихованні й розвитку школярів при дотриманні науково встановлених норм часу на класну й домашню роботу учнів і вчителів.

Якість складу та діяльності учасників ОП. Найважливішими критеріями якості складу вчителів служать стабільність і гармонійність. Критерій стабільності припускає керованість динаміки кадрів, стійкість ключових кадрів учителів, наявність механізму наступності у змінюваності, ротації кадрів. Критерій гармонійності доповнює стабільність, відбиває сполучуваність і взаємодоповнюваність у педагогічному колективі досвідчених і молодих кадрів, фахівців різних категорій, віку, досвіду роботи. Якість складу учнів виражається критеріями підготовленості й однорідності та припускає, в основному, вихідне оцінювання (при прийомі дітей у школу та протягом перших трьох років навчання). Підготовленість можна діагностувати за допомогою застосування психологічних і педагогічних тестів, спостереження у процесі навчальної діяльності, аналізу успішності й ефективності цієї діяльності. Критерій підготовленості у процесі руху учня по індивідуальному освітньому маршруту послідовно й поступово трансформується в педагогічну ефективність. Критерій однорідності складу учнів переважно відбиває розкид у значеннях показників підготовленості. Він важливий для вибору концепції класу, навчальних програм визначеного рівня складності, варіантів диференціації (за темпом, за обсягом, за рівнем труднощів).

Якість діяльності вчителів, учнів, адміністрації, учених, методистів, фахівців - психологів і валеологів найбільш повно можна представити критерієм працездатності. Працездатність - це вид стану, при якому учасники ОП, керівники, фахівці можуть правильно виконувати покладені на них функції. Тобто в них позитивна спрямованість, їх цілі відповідають цілям системи, вони вмотивовані стосовно даної діяльності. У них необхідний професійний рівень, біологічне забезпечення життєдіяльності, рівень їх соціальної, психологічної біологічної сумісності з піделементами системи та зовнішніми елементами. Працездатність можна оцінити через показники компетентності, благополуччя, задоволеності взаєминами, спрямованості особистості й колективу, активності в самовдосконаленні, наявності творчого компонента в діяльності.

У силу багатомірності даного критерію його можна діагностувати різними видами оцінок: диференційованими, комплексними, змішаними.

Якість реалізації основних функцій з управління освітнім процесом ототожнюється в основному з якістю організації ОП і педагогічного контролю. Найважливішими критеріями якості організації ОП є критерії надійності, ефективності, функціональності, зміст яких описаний вище. Показниками для діагностики й оцінювання в даному випадку можуть бути показники:

реальності планування;

ретельності;

якості виконання запланованих заходів;

загальної організації;

ритмічності ОП у школі;

збалансованості режиму дня;

задоволеності учасників ОП укладом шкільного життя;

наявності вільного часу в учнів і вчителів;

реалізації управлінських рішень на всіх рівнях організації ОП;

залученості учасників ОП у вироблення управлінських рішень;

погодженості в діяльності всіх підрозділів і посадових осіб;

представленості всіх основних рівнів і контурів управління;

раціональності (балансу) централізації й децентралізації;

стійкості процесів з керування ОП;

несуперечності управлінських рішень.

Якість педагогічного контролю можна виразити через цілий ряд критеріїв-принципів: дієвість, технологічність, об'єктивність, систематичність, усебічність, диференційованість.

Дієвість педагогічного контролю відбиває ступінь його впливу на процесуальні й результуючі характеристики якості ОП, його властивість виявляти та коригувати відхилення контрольованих параметрів. Її можна виразити через відповідні коефіцієнти кореляції, експертні оцінки й т. п.

Технологічність припускає простоту, економічність, ступінь освоєння методик і процедур контролю. Показниками для її діагностики можуть служити експертні оцінки, різні коефіцієнти (наприклад, співвідношення реально використовуваних в ОП методик і всіх наявних).

Об'єктивність відбиває здатність педагогічного контролю точно передавати інформацію про стан контрольованого об'єкта, процесу. Представляється дуже важливою наявність у загальній номенклатурі показників, що мають об'єктивне походження (результати діяльності, показники часу, витрат і т. п.).

Систематичність - критерій, що характеризує педагогічний контроль з боку його здатності охоплювати всі основні дії в управлінському циклі, усі етапи освітнього процесу.

Усебічність. Даний критерій характеризує повноту контролю різних сторін ОП. Усебічність можна визначити як відношення активно оцінюваних, керованих чи контрольованих зв'язків, властивостей до всіх потенційно можливих.

Диференційованість. Зміст даного критерію у глибині поділу властивостей контрольованого об'єкта, процесу, представленні його через систему елементарних властивостей з наступним виходом на узагальнені показники. Про рівень диференційованості педагогічного контролю можна судити за обсягом елементарних показників.

Якість нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес, доцільно представляти через критерії ефективності й сучасності. Критерій ефективності навчальних планів, програм відбиває насамперед міру реалізації їх потенційної якості. Її можна визначити через показники економії навчального часу, приросту навченості й т. д.

Сучасність навчальних планів і програм виражає ступінь їх відповідності загальним вимогам до добору змісту освіти, потребам усебічного й повноцінного розвитку особистості учня, сфер професійної освіти й використання. Сучасність можна виразити фіксованою точкою на кривій морального старіння, оцінити із залученням компетентних експертів.

Якість розвитку освітнього процесу у школі повною мірою характеризується таким критерієм, як динамічність. Динамічність містить у собі:

оцінку темпів змін кадрового, науково-методичного й іншого потенціалів школи;


 
 

Цікаве

Загрузка...