WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

Алгоритм упровадження системи якості у школі

Технологію впровадження системи забезпечення якості на рівні конкретного навчального закладу можна представити як складний процес, що включає в себе три етапи: попередній (аналітичний), основний (проектувальний) і заключний (реалізаційний)

Хід і результативність упровадження системи забезпечення якості визначаються значною кількістю факторів. У системі шкільної освіти до них відносяться такі:

рівень автономності освітньої установи;

матеріально-фінансові можливості та ресурси;

стан нормативної бази шкільної освіти;

рівень різноманітності та складності освітньої системи, освітніх програм;

домінуючий стиль управління освітньою установою;

управлінська компетентність адміністративних працівників;

ціннісно-цільові та мотиваційні фактори й ін.

Рівень автономності освітньої установи стосовно механізму впровадження системи якості значною мірою задає спрямованість інноваційного процесу. У залежності від рівня автономності процес упровадження можна здійснювати або в режимі програмно-цільового управління, або в режимі саморозвитку, самоврядування. У першому випадку стратегічні орієнтири та цілі системи якості задаються суб'єктами управління вищого рівня, а сам механізм упровадження має характер зовнішнього управління. У другому випадку інноваційна діяльність ініціюється учасниками управлінського й освітнього процесу й має характер внутрішнього управління.

Кожний із названих варіантів має достоїнства та недоліки. Вибір механізму впровадження залежить від аналізу конкретних умов реалізації системи якості.

Урахування фактора матеріально-фінансових можливостей і ресурсів при впровадженні системи якості у школі важливе в першу чергу для ухвалення рішення про терміни та темпи її впровадження.

Вплив фактора "стан нормативної бази шкільної освіти" на механізм упровадження також має особливості. Вони виявляються на етапі визначення політики у сфері якості, розробки посібника й інших документів системи якості. Недостатність законодавчо-нормативної бази створює додаткові стимули для розробки системи документів на рівні освітньої установи. В окремих випадках система може за визначеними параметрами випереджати існуючі норми, вимоги, стандарти, а її впровадження не супроводжуватися скільки-небудь значущими стримуючими, гальмуючими впливами.

Такий вплив на механізм упровадження системи якості більш імовірний при чинній законодавчо-нормативній базі, що достатньо регламентує освітню практику у сфері якості.

Значний за ступенем впливу на механізм адаптації та впровадження системи якості фактор розмаїтості та складності освітньої системи регіону, освітньої установи й освітніх програм. Сутність впливу цього фактора полягає в тому, що взаємодія елементів системи якості будується за принципом тотожної складності. Тобто чим більш складною й різноманітною є освітня система, тим більш затратними за складністю процедур та операцій буде механізм упровадження системи якості.

Особливості впровадження системи якості залежать і від вихідних умов (ступінь упровадження в освітній установі системного підходу до управління якістю освіти). Якщо існуюча система адаптується до нових умов і вимог, то в механізмі впровадження можуть бути відсутні процедури й операції проектного, дослідно-експериментального характеру. Акцент при цьому переноситься на рішення задач інформаційного, методичного забезпечення. Якщо ж упровадження системи якості припускає інноваційну діяльність, акцент переноситься на проектну та пошуково-експериментальну діяльність.

Технологію впровадження системи забезпечення якості на рівні конкретного навчального закладу можна представити як складний процес, що включає в себе три етапи: попередній (аналітичний), основний (проектувальний) і заключний (реалізаційний).

На попередньому етапі аналізуються зовнішні та внутрішні умови, необхідні для впровадження системи.

Зовнішні умови, у відповідності зі стандартами ISO, установлюються виходячи з визначення освітніх потреб, запитів, очікувань учнів, вимог суспільства, державних органів тощо.

Можна визначити таку послідовність процедур та операцій з виявлення впливу зовнішніх умов:

оцінка можливості та необхідності реалізації у школі освітніх програм різного рівня складності та призначення;

визначення видів додаткових освітніх послуг, які необхідно ввести у практику навчального закладу;

аналіз і коректування освітніх програм відповідно до запитів споживача.

Виявлення внутрішніх умов здійснюється за допомогою:

визначення ресурсів навчального закладу;

установлення внутрішніх і зовнішніх протиріч освітньої системи;

аналізу якості функціонування та результатів освітньої системи;

вивчення ефективності функціонування всіх ланок і структур управління школою й освітнім процесом.

Аналіз готовності освітньої установи до впровадження системи якості на попередньому етапі дозволяє знайти своєрідну "точку відліку", фактологічну базу для проведення подальших робіт, прийняття найважливіших управлінських рішень.

Метою проектувального (основного) етапу впровадження системи якості, у відповідності зі стандартами ISO, є проектування моделі системи якості, документування всіх елементів, вимог і положень, необхідних для її функціонування.

На цьому етапі розробляється концепція навчального закладу, що включає в себе провідні тенденції та ідеї, закономірності та принципи політики у сфері якості, задачі та процедури з її забезпечення, управління або поліпшення.

Основні документи, що супроводжують систему якості:

політика у сфері якості;

посібник з якості;

програми якості;

описи процедур;

довідники;

облікова документація з якості та первинні носії інформації про якість.

Розробка документації спрямована на єдине розуміння політики якості, чіткий розподіл відповідальності, прав та обов'язків із забезпечення якості, установлення порядку взаємодії підрозділів і виконавців.

Розробка політики припускає вибір пріоритетних і перспективних напрямів розвитку на основі об'єктивної оцінки реального стану, стратегічних орієнтирів, цілей і задач школи у сфері якості.

Політика у сфері якості освіти є елементом загальної політики у сфері освіти. Її можна сформулювати у вигляді цільових настанов або у вигляді принципів діяльності навчального закладу у відношенні якості.

Політика у сфері якості повинна відбивати стратегічні орієнтири розвитку освітньої системи школи; концепцію її стабільного функціонування та розвитку в умовах реалізації освітніх стандартів; зобов'язання школи з якості; напрями представлення політики школи широкій громадськості.

Політика якості навчального закладу викладається в окремому документі та затверджується директором школи. Основні задачі реалізації політики якості у відповідності зі стандартами ISO 9000 : 2000: планування, управління, забезпечення якості та поліпшення в рамках спроектованої системи.

Виходячи з політики якості, розробляється цільова програма (програма якості) - документ, що регламентує конкретні заходи у сфері забезпечення якості, розподілу ресурсів і послідовність дій для досягнення поставлених цілей.

У програмі повинні бути відбиті:

1. Цілі у сфері якості.

2. Система критеріїв, на базі яких буде здійснюватись оцінка реалізації мети.

3. Етапи реалізації програми з переліком процедур оцінки, контролю та перевірки, що відповідають кожному етапу.

4. Розподіл прав та обов'язків посадових осіб і структурних підрозділів на різних етапах реалізації цілей.

5. Методи та процедури коректування програми якості в ході її виконання.

Цілі розробки програми якості у школі:

аналіз виконання встановлених вимог до рівня підготовки випускників;

аналіз вимог різних споживачів освітніх послуг;

визначення стадій та етапів, на яких проводяться контроль та оцінка;

визначення методів і засобів перевірки, у тому числі тих, котрі можна стандартизувати;

визначення періодичності перевірок.

Метою школи у сфері якості є досягнення випускниками рівня освіченості, що дозволяє успішно адаптуватись у суспільстві, освоювати програми професійної освіти, реалізуватись у різних сферах діяльності.

Механізм переходу від загального уявлення про якість підготовки випускників до її конкретного розуміння можна представити у вигляді ступенів:

I - аналіз різних вимог до особистості випускника школи

II - цілі системи шкільної освіти

III - цілі конкретної школи, її місія

IV - мета освітнього процесу


 
 

Цікаве

Загрузка...