WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Адміністративна модель учнівського самоврядування - Реферат

Адміністративна модель учнівського самоврядування - Реферат

підготовка аналізу та пропозицій до ради освітньої установи;

аналіз роботи комісій.

Протоколи ВШР веде секретар ради.

На першому в новому навчальному році засіданні шляхом самовисування обираються голова ВШР, керівники комітетів, а також формується виконавчий орган.

Паралельно з ВШР функціонує рада СХІДу. Функції та компетенція цих двох рад розмежовані: рада СХІДу контролює й координує роботу дитячої організації. Однак обидва ці органи є рівноправними партнерами в розвитку шкільного самоврядування.

Виконавчим органом є рада "Лідер", що збирається раз на тиждень протягом усього навчального року. До складу ради "Лідер" входять також представники дитячої організації.

Функціями ради "Лідер" є:

колективне висування ідей у класах;

колективне обговорення й вибір прийнятних ідей;

колективне планування та прогнозування результатів;

вибір ради справи, розподіл доручень;

підготовка справи, інструктаж і навчання виконавців;

проведення роботи;

колективний аналіз та оцінка;

колективне визначення перспектив.

Особливою структурою тісно взаємодіючої з ВШР з радою "Лідер" і з радою СХІДу є "Рада одинадцатикласників", члени якої є "ветеранами" СХІДу, генераторами ідей, але в силу свого статусу випускника не мають можливості активно працювати у структурах самоврядування.

Вищим органом є віче — загальні збори учнів, що збирається один раз на рік у травні для рішення всіх питань життя учнівського колективу:

затверджує статут і вносить у нього зміни;

приймає програму діяльності на рік;

формує ВШР.

На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо з вожатою, заступником директора з виховної роботи, які входять до складу ВШР, і представниками піклувальної ради.

Вищий рівень: освітня установа.

Загальне керівництво установою здійснює виборний орган, рада установи, який складається з 13-ти осіб. Із них сім членів від педагогічного колективу, чотири члени від батьків, два члени від учнів 9–11-х класів. Головою ради може бути кожний із 13-ти членів ради. Рада установи обирається конференцією терміном на два роки. Конференція заслуховує звіт ради установи та її голови.

Повноваження ради установи:

затверджує концепцію розвитку установи, розроблені довгострокові освітні програми;

затверджує локальні акти установи;

затверджує правила для учнів;

затверджує положення про структурні підрозділи;

затверджує бюджет установи (кошторис доходів і витрат);

затверджує структуру установи за представленням директора;

приймає рішення з інших найважливіших питань життя установи, не віднесених до компетенції директора.

Засідання ради установи скликаються не рідше одного разу за півріччя. Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів облікового складу ради установи. Рішення ради установи є обов'язковими для всіх членів трудового колективу.

Безпосереднє керівництво установою здійснює директор, який пройшов відповідну атестацію і призначений засновником.

Додаток

Типове положення про представницький орган учнівського самоврядування

Затверджено радою (конференцією) навчального закладу

"___" ______ 200_ р.

1. Загальні положення

1.1. Велика шкільна рада (ВШР) є виборним органом учнівського самоврядування освітньої установи.

1.2. ВШР функціонує на підставі діючого законодавства, статуту школи та дійсного положення.

2. Цілі та задачі великої шкільної ради

2.1. Метою діяльності ВШР є реалізація освітньою установою права учнів на участь в управлінні.

2.2. Задачами діяльності ВШР є:

2.2.1. Представлення інтересів учнів у процесі управління школою.

2.2.2. Підтримка й розвиток ініціативи учнів у шкільному житті.

2.2.3. Захист прав учнів.

3. Функції великої шкільної ради

3.1. Виступає від імені учнів при рішенні питань життя школи: вивчає й формулює думки школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу.

3.2. Сприяє реалізації ініціатив учнів у позаурочній діяльності, створює умови для їх реалізації.

3.3. Сприяє вирішенню конфліктних питань: бере участь у рішенні шкільних проблем, узгодженні інтересів учнів, учителів і батьків, організує роботу із захисту прав учнів.

4. Права великої шкільної ради

ВШР має право:

4.1. Проводити на території школи збори, у тому числі й закриті, та інші заходи не рідше одного разу на тиждень.

4.2. Розміщати на території школи інформацію у відведених для цього місцях і у шкільних засобах інформації, одержувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.

4.3. Направляти в адміністрацію школи письмові запити, пропозиції й одержувати на них офіційні відповіді.

4.4. Знайомитися з нормативними документами школи та проектами та вносити до них свої пропозиції.

4.5. Одержувати від адміністрації школи інформацію з питань життя школи.

4.6. Представляти інтереси учнів перед адміністрацією школи, на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи.

4.7. Проводити зустрічі з директором школи й іншими представниками адміністрації не рідше одного разу на місяць.

4.8. Проводити серед учнів опитування та референдуми.

4.9. Виступати з ініціативою проведення дисциплінарного розслідування стосовно працівників школи, брати участь у проведенні дисциплінарного розслідування у відношенні педагогів за фактами порушення прав учнів.

4.10. Направляти своїх представників для роботи в колегіальних органах управління школою.

4.11. Організовувати роботу громадських приймалень учнівської ради, збір пропозицій учнів, проводити відкриті слухання, порушувати питання про рішення піднятих учнями проблем перед адміністрацією школи, іншими органами й організаціями.

4.12. Приймати рішення з розглянутих питань, інформувати учнів, адміністрацію школи й інші органи про прийняті рішення.

4.13. Користуватись організаційною підтримкою посадових осіб школи, які відповідають за виховну роботу, при підготовці та проведенні заходів учнівської ради.

4.14. Вносити в адміністрацію школи пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу у школі.

4.15. Вносити в адміністрацію школи пропозиції про заохочення й покарання учнів, а при розгляді адміністрацією школи питань про дисциплінарний вплив стосовно учнів давати висновок про доцільність його застосування.

4.16. Опротестовувати рішення адміністрації школи, що стосуються учнів, прийняті без урахування пропозицій учнівської ради.

4.17. Опротестовувати рішення адміністрації й інших органів управління школою, дії працівників школи, що суперечать статуту школи.

4.18. Створювати органи преси.

4.19. Брати участь у рішенні питань про призначення педагогів на посаду класного керівника та звільнення з цієї посади.

4.20. Установлювати стосунки й організовувати спільну діяльність з учнівськими радами інших навчальних закладів.

4.21. Направляти представників учнівської ради на засідання органів управління школою, що розглядає питання про дисциплінарні провини учнів.

4.22. Використовувати оргтехніку, засоби зв'язку й інше майно школи за узгодженням з адміністрацією.

4.23. Брати участь у вирішенні конфліктних питань між учнями, учителями та батьками.

4.24. Вносити пропозиції у план виховної роботи школи.

4.25. Представляти інтереси учнів в органах та організаціях поза школою.

4.26. Брати участь у формуванні складу шкільних делегацій на заходах міського рівня й вище.

4.27. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства та статуту школи.

5. Порядок формування та структура великої шкільної ради

5.1. ВШР формується на виборній основі терміном на один рік.

5.2. До складу ВШР входять учні 5–11-х класів по два представники від класу.

5.3. ВШР самостійно визначає свою структуру, обирає зі свого складу її голову.

5.4. У складі ВШР можуть бути сформовані комісії й ініціативні групи.

6. Заключні положення

6.1. Дійсне положення набирає чинності з моменту затвердження.

6.2. Зміни в дійсне положення вносяться загальними шкільними зборами — віче за пропозицією ВШР.


 
 

Цікаве

Загрузка...