WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інноваційне середовище у столичній освіті - Реферат

Інноваційне середовище у столичній освіті - Реферат

Авторська школа "Мілленіум" покликана виявляти обдарованих дітей у певних галузях практичної діяльності, здатних досягати значних успіхів у майбутньому, сприяти розвитку їхніх здібностей, творчого потенціалу через самопізнання, самовиховання, самовдосконалення, самоосвіту.

Основна ідея інноваційної програми зорієнтована на формування національної еліти шляхом забезпечення фундаментальної гуманітарної освіти учнів, поглибленого вивчення іноземних мов, української та світової літератури, історії культури, сучасної риторики тощо; створення авторських програм; використання комп'ютерних технологій у педагогічному процесі; урахування особливостей індивідуального розвитку обдарованих учнів, їх фазових інтересі і нахилів.

Програма "Інтеграція середньої та вищої школи в умовах навчально-виховного закладу" (Н. Наконечна, м. Київ) створена для подолання протиріччя між сучасними ринковими відносинами та відсутністю у людини економічного мислення. Тому особлива увага приділяється проблемі економічної освіти старшокласників. Основна ідея експериментальної програми полягає у пропедевтичній економічній підготовці школярів на основі інтеграції середньої та вищої школи.

Реалізація намічених цілей здійснюється факультетом додипломної освіти Університету підприємництва і бізнесу "Крок", який досліджує ситуацію у сегменті освітянських послуг, пов'язаних з неперервною економічною освітою, забезпечує слухачів ліцейних груп і класів можливістю подальшого продовження освіти, сприяє їх всебічному розвитку.

Мета програми полягає у розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-дидактичних підходів до системи професійної підготовки учнів до ВНЗ. Основними завданнями є: виявлення та обґрунтування соціально-педагогічних умов успішного функціонування системи навчання за інтегрованою програмою "Школа бізнесу"; конструювання дидактичної системи роботи факультетів підготовки до ВНЗ школярів і розробка технології впровадження її у практику навчання.

Демократичні перетворення в Україні сприяли відродженню національної школи. Ці тенденції виявилися, насамперед у розробці навчальними закладами нового типу освітнього середовища на ідеях національного виховання, що сприяють становленню нової людини, здатної переорієнтуватися з цінностей тоталітарного режиму на демократичні, стати відкритими європейській, світовій культурі і осягнути власну національну (особистісну) гідність та повноцінність. Реалізації цих положень присвячена комплексна програма "Колегіантьске братство" (О. Ковальчук, Л. Ващенко; гімназія "Києво-Могилянський колегіум", м. Київ).

Основними компонентами національно-демократичної ідеї є відродження традицій етнопедагогіки, де започатковані духовні цінності української нації з опорою на демократичні чинники, що забезпечують освітні потреби кожної особистості відповідно до її природних здібностей. Національно-демократична філософія навчального закладу сприяє розвитку гімназистів через педагогічні технології та зміст, які пронизані націєтворчими демократичним ідеями; шляхом піднесення ролі суб'єкт-суб'єктної взаємодії між усіма учасниками колегіантського братства. Утвердження національної самоідентичності через оволодіння історією, культурою, мовою допоможе молодим людям гідно увійти в полікультурний простір Європи, світу.

Розроблена модель сучасного навчального закладу є комплексною науково-обґрунтованою системою освітньої діяльності, що об'єднала традиції академічної освіти в Україні, засновані Києво-Могилянською Академією та інноваційні підходи, зумовлені технологічними та інформаційними чинниками сьогодні. В основу життєдіяльності гімназії покладена антропоцентристська модель особистості, згідно з якою формуються психолого-педагогічні умови для розвитку потенційних творчих здібностей колегіантів та професійного становлення вчителів. Створення відповідного освітнього середовища стане передумовою забезпечення кожного колегіанта цілісним сприйняттям навколишнього світу, механізмами самостійного оволодіння знаннями, уміннями їх реалізації у практиці життя.

У колі завдань передбачається:

відродження та розвиток традицій української освіти в гімназії "Києво-Могилянський колегіум" як сучасного колегіально-самоврядного навчально-просвітницького центру (складової цілісної системи);

модифікація змісту програм навчально-виховного процесу, структури його організації, пошуки сучасних педагогічних технологій відповідно до поставленої мети;

розширення світогляду учнів шляхом інтеграції знань про людину, забезпечення їх навичками використання об'ємних інформаційних потоків;

вивчення сучасних навчально-виховних інноваційних технологій міжнародного та вітчизняного педагогічного досвіду з метою їх подальшого запровадження;

органічне поєднання виховного та навчального процесів з науково-дослідницькою, пошуковою, творчою, соціально-благодійною, міжнародною діяльністю суб'єктів колегіантського братства;

формування у суб'єктів освітнього процесу навичок здорового способу життя, саморегуляції фізичного, психічного, духовного здоров'я;

розробка критеріїв прикладного дослідження.

Передбачалося, що в результаті роботи за програмою прикладного дослідження "Колегіантське братство" будуть розроблені: структура навчально-виховного середовища; навчальні плани та програми; освітньо-виховна система "колегіантських конвокацій"; індивідуальні програми розвитку учасників навчально-виховного процесу; модель управління закладом освіти в умовах експериментально-дослідницької діяльності; а також підготовлені: діагностичні методики по забезпеченню психолого-педагогічного супроводу прикладного дослідження; нова Концепція розвитку гімназії "Києво-Молигянський колегіум".

Особлива роль в інноваційній сфері столичного регіону належить ідеї підготовки сучасного керівника освіти. Реалізація цих ідей знайшла відображення у програмі "Школа резерву" (Б Жебровський, Л. Ващенко; ГУОН, м. Київ), яка під впливом тенденцій модернізації освіти передбачає суттєво змінити стратегію й тактику кадрової політики в системі освіти столичного регіону.

Проблема підготовки педагогічних працівників, підвищення їх фазової кваліфікації вимагала врахування нових освітніх технологій, вітчизняного та зарубіжного досвіду. Особливо ця проблема актуалізується у контексті підготовки керівника закладу освіти. Від його кваліфікації, розуміння сучасних потреб суспільства, уміння працювати в нових економічних умовах залежить успіх реформ.

Апробація програми сприяє пошуку механізмів відбору здатних до управлінської діяльності освітян, дає можливість визначити роль і місце головного управління освіти і науки, як навчально-методичного центру в підготовці сучасного керівника. Мета програми полягає у забезпеченні системи столичної освіти керівниками високої фахової компетентності.

У процесі реалізації експериментальної програми передбачається:

організувати роботу "Школи резерву" з метою відбору потенційно здатних до управлінської діяльності освітян та їх подальшого навчання;

розробити експериментальну навчальну програму для підготовки майбутніх керівників;

вивчити ефективність підготовки майбутнього керівника на основі моніторингу;

провести моніторинг якості практичної діяльності керівника закладу освіти за перший рік роботи;

організувати стажування слухачів школи (терміном 6 днів) у кращих директорів міста;

організувати академічний семінар для керівників, які мають стаж роботи від одного до п'яти років;

підготувати пакет документів юридично-правового та науково-методичного забезпечення діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах розвитку освіти столичного регіону.

Як видно, у підготовці програм сталися помітні позитивні зміни. Ураховуються науково-методичні вимоги щодо прикладних досліджень, зокрема: обґрунтовується ідея; формулюється мета; всі завдання мають приладний характер і вказують на характер змін існуючої практики. Оскільки попередні результати аналізу інноваційних процесів виявили складність у підготовці відповідних матеріалів (вони, в основному, мали теоретичний характер викладу), були розроблені методичні рекомендації на допомогу шкільним адміністраторам у складанні інноваційного проекту (програми).

Подальший аналіз інноваційного середовища в регіоні свідчить про те, що у період його становлення й розвитку в системі загальної середньої освіти столичного регіону (1997-2002 рр.) відбулися такі зміни:

зросла кількість експериментальних педагогічних програм у 4,8 рази, відповідно з 10 до 48 програм;

збільшилася питома вага навчальних закладів, які працюють в інноваційному середовищі відповідно з 2 % (за показниками 1997 року) до 9 % (за показниками 2002 року). У кількісному відношенні ця різниця склала 23 ЗНЗ проти 105.


 
 

Цікаве

Загрузка...