WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інноваційні технології у роботі з педагогічним колективом - Реферат

Інноваційні технології у роботі з педагогічним колективом - Реферат

Інноваційні технології у роботі з педагогічним колективом

Упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес спрямоване на розвиток здатності орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог. У освітньому процесі такий підхід - найактуальніший. Ми переходимо до системи стимулювання самостійної пізнавальної діяльності, створення умов для особистісного зростання як учнів, так і педагогів

Кожна сучасна інноваційна технологія - це модернізований технологічний потенціал учителя (за Т. Гришиною). До предмета освітньої технології входять такі аспекти:

формування потрібного професійного забезпечення;

новий зміст технологічного потенціалу вчителя (його модернізований обсяг - аспекти, функції, відношення);

нові якісні параметри (прогнозування та характер діяльності вчителя).

Ми ясно бачимо, що вчителю відводиться провідна роль у втіленні інновацій. Але ефективність упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес можлива за умови організації підготовки як тих, хто навчається, так і тих, хто навчає. Перед управлінською командою гімназії постала проблема: навчити педагогічний колектив працювати в умовах застосування інноваційних технологій. Шлях розв'язання її бачимо у створенні моделі співуправління розвитком гімназії та активізації роботи творчої лабораторії гімназії.

Пріоритетною ідеєю у вирішенні цих питань є ідея діяльнісного підходу та формування в педагогів стійкої мотивації навчання новому. Безумовно, застосування проектів і тренінгових програм - це найбільш ефективний метод в роботі творчої лабораторії гімназії. Запровадження проективної технології передбачає системне й послідовне моделювання проблемних ситуацій. Оптимальний шлях їх розв'язання вимагає від учасників проекту пошукових зусиль.

Проект „Урок року"

Мета: ознайомлення з творчими доробками вчителів, демонстрація професійної майстерності.

Критерії оцінювання педагогічної майстерності учасників проекту:

розвивальна функція уроку;

оригінальність структури уроку;

застосування інноваційних методик;

теоретичний рівень уроку;

практична спрямованість уроку;

висока виховна функція уроку;

пізнавальна спрямованість уроку.

Оновлюються зміст і функції управління гімназією з метою забезпечення оптимального функціонування системи роботи гімназії та сприяння її розвитку в умовах переходу до нового якісного рівня. Керівництво гімназії прагне досягти цього за рахунок упровадження сучасних технологій та наукових досягнень у роботі з педколективом.

Система управлінської діяльності гімназії

Мета: створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморегуляції індивідуального розвитку особистості.

Пріоритетні напрямки:

формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості;

реалізація особистісно зорієнтованого підходу до освітнього процесу через оновлення змісту освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій;

створення системи управління на основі моніторингу.

Очікувані результати:

підвищення рівня навченості учнів;

досягнення оптимального рівня вихованості;

сформованість загальнонавчальних компетенцій на конструктивному рівні;

створення творчо працюючого колективу вчителів.

Працюємо над модернізацією методів управління. Поряд із традиційними вербальними та ілюстративно-наочними методами широко використовуємо дослідницькі та техніко-технологічні. Найбільш оптимальними вважаємо методи діалогічного спілкування:

диспут;

самоаналіз;

"мозкову атаку";

моделювання;

конструювання;

ситуаційні та проблемні завдання;

захист творчих проектів;

тренінг.

Діалог є визначальним методологічним принципом.

Наводимо приклади використання методів діалогічного спілкування в управлінській практиці гімназії.

Педагогічна рада: „Розвиток творчих здібностей учнів на основі особистісно зорієнтованого підходу"

Конвертна мозкова атака "Моя проблема, пов'язана з творчістю в роботі".

Роздуми менеджера "Чи можливо навчити творчості?"

Дискусія "Я - вчитель?!".

Поради психолога "Особливості розвитку пізнавальних процесів учнів".

Обмін думками "Використання в навчальній діяльності завдань творчого характеру: успіх чи невдача".

Педагогічна рада: „Особистість учня та особистість учителя як діалогічна цілісність в особистісно орієнтованому освітньому процесі"

Форма проведення: карта презентації

Об'єкти карти презентації:

шкільний архів;

особистісно зорієнтована освіта;

педагогічна майстерність;

лабораторія вчителя;

перші результати;

наші плани.

Підсумки педради: використання прийомів "Дайте оцінку моїх успіхів", "Побажання колег"

Педагогічна рада: „Ефективний урок. Шляхи досягнення його ефективності"

Тренінг "Можливі шляхи досягнення ефективності уроку";

моделювання уроку заданого типу (праця у групах);

інтерактивна гра "Кути";

дискусія після перегляду відеофрагментів уроків;

рефлексія "Розподіли ролі".

Результативне управління навчально-виховним процесом здійснюється не тільки адміністрацією гімназії, а й педагогами-майстрами. У колективі гімназії працює 22 вчителя. З них мають вищу кваліфікаційну категорію 8, здобули звання "Вчитель - методист" 5.

Визначаючи рельєф педагогічного колективу гімназії, можемо охарактеризувати рівень активності вчителів - суб'єктів НВП як конструктивний. Стиль управлінської діяльності не авторитарне керівництво, а коректна методична допомога та взаємодопомога. Контроль діяльності педагогів змінюється від адміністративного до моніторингового, велику роль починає відігравати самоконтроль.

Шукаючи шляхи поєднання звичного й нового, прагнемо модернізації наявного особистого потенціалу кожного педагога. Досягнення бажаного результату - прояв власної творчості та ефективне запровадження інновацій в освітній процес - здійснюється.


 
 

Цікаве

Загрузка...