WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інновації у виховних системах - Реферат

Інновації у виховних системах - Реферат

Семантичний зміст поняття "педагогічна підтримка" полягає насамперед у тім, що підтримувати можна лише те і допомагати тільки того, що вже мається в наявності, але на недостатньому рівні. Коли у самої дитини виникає бажання прилучитися до чогось і у нього виникають реальні труднощі - набирає сили педагогічна підтримка.

Таким чином, технологія педагогічної підтримки являє собою насамперед реакцію на ситуацію. У свою чергу, ця технологія передбачає різні прийоми.

Один із них - оціночно-алгоритмічний. Корекція й оцінка діяльності дитини: "погано", "неправильно", "можна-неможна" на визначеному віковому етапі задає дітям рамки поведінки. Цей прийом виявляється досить ефективним для учнів молодшого шкільного віку, на яких дуже впливає авторитет учителя. Але використання даного прийому вимагає від педагога строгої професійної етики, що у свій час П. Блонський визначив так: "Оцінюй культурне значення вчинку, а не людини, яка його зробила".

У середній і старшій ланці школи більш ефективним прийомом стає використання класичної літератури і вітчизняної історії, суспільствознавства, природознавства, мистецтва.

Але цей прийом працює за умови, що вчитель орієнтований не на передачу знань, а на людяний, проблемно-дослідницький підхід, розрахований на психологію сучасного підлітка, юнака або дівчини.

Ще одним прийомом для реалізації технології педагогічної підтримки є цілеспрямоване введення курсу соціальних навичок. Цей курс може бути представлений такими предметами, як етична культура, соціальна взаємодія, міжособистісне спілкування, технологія прийняття рішень, самопізнання. Принципово важливо, щоби ці предмети будувалися не академічно, а за принципом лабораторно-практичних занять або занять з колективної творчості для саморозкриття і набуття досвіду взаємодії і співробітництва.

Наступний прийом у здійсненні педагогічної підтримки - допомога педагога в створенні дитячої спільноти й організації самоврядування.

Тут ми повертаємося до старої відомої позиції: колектив і особистість. Але в даному випадку ми розглядаємо створення дитячого співтовариства не як самоціль, а як умову соціальної, творчої самореалізації кожного школяра.

Самоврядування не виникає за наказом, а виростає з інтересів дітей і підлітків і їхньої потреби самим захищати свої інтереси і права громадянина школи. Це самоврядування з'являється (і саме тут потрібна допомога педагога), коли є об'єднуючі дітей інтереси в рамках школи і сама школа улаштована як цивільне суспільство. Якщо підліткам захочеться об'єднатися, щоби провести дискотеку, піти в похід або провести який-небудь конкурс, то в цій ситуації і буде з'являтися локальний досвід самоврядування. А дорослі можуть стати в цій ситуації помічниками.

Обов'язковим елементом самоврядування є нормостворення. Важливе значення норм, законів, правил поведінки, що створюють самі діти, було помічено в педагогіці вже давно (завдяки роботам Дьюї, Шацького, Макаренка, Сороки-Росинського).

Створені самими дітьми правила об'єднують їх, дозволяють більш демократично вирішувати проблеми шкільного життя. Але головне полягає в тім, що такі правила задають рамки волі і відповідальності. Сприймаючи цей факт як могутній засіб розвитку самодисципліни, багато шкіл створюють власні Закони, Статути товариства, Кодекси честі.

Але цей прийом також таїть у собі певну небезпеку. Педагогам необхідно стежити, щоби одні діти не перетворилися в наглядачів над іншими. У цьому випадку в дитячому колективі може виникнути ворожнеча і поділ дітей на тих, хто виконує закони, і тих, хто проти них.

Таким чином, сукупність описаних вище прийомів (список їх звичайно може бути подовжений) визначає технологію для виконання нової мети - педагогічної підтримки, і в цьому змісті являє собою інноваційну технологію.

У цілому відновлення будь-якої виховної системи здійснюється за рахунок інновацій. Причому відбуватися це може (як вважають автори колективної монографії В. А. Караковський, Л. И. Новикова, Н. Л. Селіванова) двома шляхами - революційним і еволюційним.

Перший, як правило, виникає внаслідок надзвичайних обставин у власному житті, у школі або суспільстві.

Другий шлях можливий при ефективному педагогічному керуванні виховною системою, тому що механізми відновлення закладені в самій системі. Добре поставлена об'єктивна інформація про стан і функціонування системи, спрямованість педагогів і учнівського колективу на постійний творчий пошук роблять відновлення виховної системи процесом планомірним і керованим.

Аналіз дидактичного аспекту становлення інноваційної школи дозволяє зробити наступні висновки.

1. Дидактичний розгляд процесу становлення інноваційної школи здійснюється через три різних аспекти:

філолофсько-методологічний (цілі навчання);

теоретичний (зміст, структура й закономірності процесу навчання);

технологічний (нормативні принципи процесу навчання).

2. Філолофсько-методологічний аспект дидактичного розгляду полягає в наступному. Незалежно від змісту того або іншого соціального замовлення, процес конкретизації цілей завжди повинний задаватися вибором визначеної педагогічної стратегії.

Такий вибір необхідно роботи всім, хто реально бере участь у процесі переходу від соціального замовлення до конкретних цілей організації процесу навчання: вченим-дидактам, адміністрації шкіл і, в першу чергу, вчителям інноваційних шкіл, що розробляють нові освітні моделі.

Існують чотири лінії вибору між різними педагогічними стратегіями:

гранична задача всієї сфери освіти в цілому;

співвідношення процесів навчання і розвитку;

орієнтація на визначений тип концепції змісту освіти;

представлення про структуру людської культури.

Цей вибір визначеної педагогічної стратегії принципово не може бути вирішений об'єктивними науковими засобами. Він пов'язаний із загальним світоглядом, методологічними, філософськими, антропологічними поглядами кожної конкретної інноваційної групи.

3. Інноваційність школи при філолофсько-методологічному аспекті дидактичного розгляду крім принципової новизни самої ідеї може бути зафіксована в наявності у школі процесу цілеспрямування. Воно обумовлює існування інноваційної школи і, в свою чергу, безпосередньо обумовлюється нею.

4. Теоретичний аспект дидактичного розгляду (зміст навчання, структура і закономірності процесу навчання) становлення інноваційної школи полягає в наступному. В умовах сучасної освітньої ситуації фактично кожна школа має реальний шанс за рахунок визначення варіативної частини, а потім й конкретизації інваріантного ядра виробляти власну педагогічну стратегію. Тобто сучасний базовий навчальний план починає діяти не тільки як фактор, що сприяє виникненню різних інновацій, але і як реальний стимул.

5. Теорія навчання (структура і закономірності процесу навчання), на відміну від змісту навчання, не є простором для виникнення інновацій, але виступає в ролі обмежувача для інновацій, що виникають при технологічному аспекті дидактичного розгляду становлення інноваційної школи.

6. Технологічний аспект дидактичного розгляду становлення інноваційної школи полягає в наступному. Існує взаємозв'язок між змістом навчання і технологією. Зміна в змісті навчання (наприклад, уведення схем, що організують мислення школяра) негайно вимагає створення нової педагогічної технології, здатної передати цей зміст. І, навпаки, визначені технології висувають свого роду обмежники обсягу змісту навчання, наприклад, щодо тривалості або широті охоплення.

7. Будь-які інновації при технологічному аспекті дидактичного розгляду, представлені у вигляді конкретних педагогічних технологій. З одного боку, вони завжди обмежені теорією навчання і реальними педагогічними цілями, а з іншого, характеристикою того підходу (технологічного або пошукового), у який повинна буде "вписатися" дана інноваційна технологія.

8. Аналогічно різним аспектам дидактичного розгляду становлення інноваційної школи існують дослідження щодо інновацій, розглянутих при філософському і технологічному аспектах становлення виховної системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...