WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інновації у виховних системах - Реферат

Інновації у виховних системах - Реферат

Важливою умовою ефективності гуманістичної виховної системи школи є об'єднання дітей і дорослих у загальний колектив (хоча і різнорідний за своїми функціями - діти, педагоги, батьки). Діяльність і спілкування дітей між собою, дітей і дорослих породжують певні відносини, що, у першу чергу, і визначають виховний потенціал системи. Такі відносини стають предметом особливої турботи педагогів.

Будь-яка гуманістична виховна система є відкритою системою. У її становленні, функціонуванні і розвитку велику роль відіграє середовище, причому не тільки як зовнішній фактор, але і як компонент цієї системи.

Закінчуючи порівняльний аналіз двох різних типів виховних систем, особливо відзначимо, що виховна система впливу і гуманістична виховна система розрізняються також у своєму предметному змісті. Перша вивчає насамперед соціальну картину світу, друга - способи вивчення людиною самого себе. Передаючи певні соціальні норми, цінності, відносини, виховна система впливу не ставить перед собою задачу розвитку в дітей здатності до самопізнання - це не є її предметом.

Інша справа - гуманістична виховна система. Коли людина виступає як суб'єкт вибору, мається на увазі, що людина здійснює цей вибір стосовно себе, а виходить, без процесу самопізнання реалізація цієї системи неможлива. Тому різні гуманістичні виховні системи розвиваються сьогодні саме в цьому напрямку.

Згадуючи робоче визначення інновації (як усвідомлене привнесення якісно нового), покажемо на конкретному прикладі, як формуються інновації при філософському аспекті розгляду виховної системи.

Інновації в рамках кожного з представлених вище підходів (виховна система як вплив і гуманістична виховна система) будуть щоразу пов'язані з якоюсь новою ідеєю, хоча б конкретизацією, що є одним із підходів.

Так, наприклад, обговорюючи гуманістичну парадигму виховання, О. С. Газман пов'язував мету виховання насамперед з ідеєю саморозвитку і педагогічною підтримкою.

Більшість сучасних авторів, що дотримуються у своїх дослідженнях гуманістичної парадигми розвитку особистості, підходять до поняття саморозвитку (або розвитку власної "самості") з різних сторін. Одні автори виходять із широкого тлумачення цього слова: "добудувати себе до загального", "відповідати усьому, що властиво для всіх людей", тобто виходять за контекст ідеологічних вимог того або іншого соціуму, підкреслюють значимість загальнолюдського в процесі саморозвитку.

Друга ж група авторів загострює свою увагу на іншому: людина розвиває свою індивідуальність, свою "самість" (що часто включає індивідуально виражені способи прояву загальнолюдського).

О. С. Газман у своїй роботі "Педагогіка волі: шлях у гуманістичну цивілізацію ХХІ століття" запропонував у терміні "саморозвиток" об'єднати два вищевказаних значення і представити саморозвиток як процес збирання, інтеграції людиною в собі штучної (культурної) і природної для освіти нової якості, що і може бути представлено тільки в єдиному суб'єкті.

Уявлення про дитину як про істоту не тільки соціальну і біологічну, але і вільну вимагає доповнення принципів культуродоцільності і природодоцільності принципом свобододоцільності.

Свобододоцільне виховання інтегрує в собі два процеси: забезпечення "волі від", що припускає захист дитини від придушення, гноблення, у тому числі й від власних комплексів, і виховання "волі для", що означає створення максимально сприятливих умов для творчої самореалізації і розвитку.

У цьому контексті поняття "воля дитини" звучить парадоксально: дитинство, отроцтво по визначенню є віком залежності від дорослих (харчування, житло, безпека тощо). А дорослішання є рух від залежності до незалежності, тобто боротьба за волю. Дорослі люди дають дитині духовні і фізичні сили для саморозвитку, але вони ж і протидіють прагненню дітей до волі.

Таким чином, поява в педагогічній свідомості й освітній практиці гуманістичної виховної системи надає зовсім нове розуміння саморозвитку.

Реалізація цих нових цінностей вимагає виконання нових задач: поглиблення розуміння індивідуальності кожної дитини; розробки психологічного обґрунтування специфіки педагогічної підтримки; психолого-культурних основ її технології, методів і прийомів; орієнтації виховання на турботу про дитину.

У своїх останніх дослідницьких роботах О. С. Газман показав, що зміст такої виховної діяльності може бути виражений в нових ключових словах.

У поняття "турбота" він включив задоволення базових потреб дітей (тепло, харчування, свіже повітря, гігієна й інші фактори, що забезпечують здоров'я); захист дітей від несприятливих природних чинників і негативного впливу соціального середовища (фізична, пси-хічна і соціальна безпека дітей); задоволення первинних інтересів дітей (надання іграшок, різних матеріалів для творчої і самостійної діяльності, створення умов для всіляких занять та ігор).

На відміну від цього під педагогічною підтримкою О. С. Газман розумів спільне з дитиною визначення її інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем), що заважають йому зберігати людське достоїнство і досягати позитивних результатів у самовихованні, спілкуванні, визначеному способі життя.

Таким чином, педагогічна підтримка відноситься до іншої культури виховання, що виростає на внутрішній волі, творчості, справжньому демократизмі і гуманізмі взаємин дорослого і дитини.

Це принципово нове розуміння мети виховання як педагогічної підтримки по суті є інновацією при філософському аспекті розгляду виховної системи. Воно спричинило розробку нової, відповідної цій меті, виховної технології.

Виховна технологія - це система спеціальних педагогічних прийомів, спрямованих на досягнення визначеної мети виховання. Будь-яка виховна методика складається з виховних технологій, наприклад технології організації колективного планування, технології встановлення контакту з підлітками, технології педагогічної діагностики тощо.

Якщо технологія - це закінчена частина виховної методики (її одиниця), то прийом, у свою чергу, це відносно закінчений елемент виховної технології, зафіксований у загальній або особистій педагогічній культурі. Якщо прийом стабільно поєднується з якою-небудь виховною задачею, він стає най-простішою виховною технологією.

Так, наприклад, способи розподілу класу на мікрогрупи (за інтересами, внаслідок жеребкування або визначення лідера тощо); способи створення ігрових ролей у спільній діяльності; порядок виступу при груповому обговоренні - усе це приклади конкретних прийомів виховної роботи. Але жоден з них не пов'язаний прямо з якоюсь конкретною виховною задачею, тому їх можна вмонтувати у всілякі технології.

Той же прийом розподілу на мікрогрупи може працювати і на колективну постановку цілей, і на спільне планування, і на технологію проведення загальної справи, і як спосіб організації групового аналізу, і як прийом проведення вправ під час проведення тренінгу спілкування.

Відповідно розроблені технології педагогічної підтримки також можуть являти собою сукупність уже відомих раніше прийомів, але складена у певному порядку їх послідовність може відповідати новій виховній задачі.

Технологія педагогічної підтримки - це фактично система використання засобів, що сприяють усвідомленню молодою людиною власної відмінності від інших, своєї слабості і сили - фізичної, інтелектуальної, моральної, творчої. Це необхідно для самостійного й успішного просування в навчанні, у виборі власного сенсу життя і життєвого шляху.

Реалізація даної технології починається з питання школяра: ким бути? яким бути, саме мені? Спільне обговорення цих питань з педагогом породжує й інше питання: як жити?

Через спеціально організовані консультації поступово вибудовується властивий саме цьому школяреві індивідуальний спосіб життя, вибір оптимального режиму інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень. Школяр за допомогою педагога знаходить аде-кватний для себе спосіб реакції на удачі і негоди, визначає необхідний тип трудової діяльності, форми проведення вільного часу, характер відносин з людьми.


 
 

Цікаве

Загрузка...