WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання екологічної свідомості. - Реферат

Виховання екологічної свідомості. - Реферат

Міністерство освіти України
Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
Р Е Ф Е Р А Т
з предмету "Природознавство"
на тему:
Виховання екологічної свідомості.
Правові аспекти екологічного виховання
Студентки групи
3-А курсу
педагогічного відділення
Бойчук Ірини
м.Коломия
1999 рік
ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
У тій кризовій екологічній ситуації, в якій перебуває наша країна (та й світ у цілому), школа не має морального права виховувати споживацьке ставлення до природи. "Розруха не в навколишньому світі, розруха в головах!" - говорив відомий літературний персонаж - професор Преображенський (М.Булгаков, "Собаче серце"). Однак більшістю людей екологічна криза уявляється, як щось зовнішнє по відношенню до людини, а не породжене нею самою. Духовний чорнобиль породив Чорнобиль екологічний. І вирішення екологічних проблем - це насамперед зміна свідомості.
Екологічна свідомість, - це сукупність уявлень (як індивідуальних, так і групових) про взаємозв'язки у системі "людина - природа" і в самій природі, існуючого ставлення до природи, а також відповідних стратегій і технологій взаємодії з нею.
Донедавна як у світі в цілому, так і в нашій країні формувалась екологічна свідомість антропоцентричного типу. Це така система уявлень про світ, згідно :" якою вищу цінність являє людина, а природа має цінність постільки, оскільки вона цінна для людини;
метою взаємодії з природою є задоволення потреб людини, а характер взаємодії визначається "прагматичним імперативом": правильним і дозволеним є те, що корисне людині і людству; діяльність з охорони навко-лишнього світу продиктована віддаленим прагматизмом - необхідністю зберегти природне середовище, щоб ним могли користуватися майбутні покоління,
До яких екологічних наслідків це призвело - ми вже знаємо. Тому на даному етапі розвитку суспільства постає потреба у формуванні екологічної свідомості ексцентричного типу. Це така система уявлень про навколишній світ, відповідно до якої вищу цінність являє собою гармонійний розвиток людини і природи, що є елементами єдиної системи;
метою взаємодії з природою є максимальне задоволення як потреб людини, так і природи, а характер взаємодії визначається екологічним імперативом: правильним і дозволеним с. те, що не руйнує екологічну рівновагу; етичні норми і правила однаковою мірою поширюються на взаємодію як між людьми, так і зі світом природи; діяльність з охорони природи продиктована необхідністю зберегти її заради неї самої.
Екологічна освіта й виховання молодших школярів здійснюється, як відомо, на міжпредметній основі. Провідна роль тут належить таким навчальним предметам, як "Ознайомлення з навколишнім", "Природознавство" та "Читання". Зміст чинних програм дає змогу сформувати у дітей елементарні природничі та природоохоронні уявлення й поняття, виробити окремі природоохоронні уміння і навички, розкрити взаємозв'язки між неживою та живою природою, природою і людиною.
Щоб надати процесу ознайомлення дітей з природою чіткої екологічної спрямованості, програми слід удосконалити, на нашу думку, у таких напрямках:
1) усунути антропоцентричний підхід до вивчення матеріалу;
2) у пояснювальній записці до програми виділити такі завдання, як: розвиток особистої відповідальності за стан збереження природної рівноваги навколишнього середовища, вироблення екологічно грамотної поведінки у природі, засвоєння етичних норм у ставленні до членів суспільства та об'єктів природи та ін.;
3) передбачити формування у молодших школярів елементарних, але науково достовірних екологічних уявлень та понять, розкриття існуючих у природі закономірностей, доступних для дітей цієї вікової категорії.
Для розуміння учнями необхідності збереження природної рівноваги, як того вимагає програма з природознавства, уже в початкових класах слід підвести школярів до усвідомлення загальної закономірності - "Все - взаємопов'язане" (один із законів екології Коммонера). Так, під час екскурсії з теми "Природа рідного краю" 3 (2) клас - розкриваємо у доступній для дітей формі суть цієї закономірності. Учитель пропонує дітям назвати серед оточуючого їх довкілля те, що належить до природи;
відшукати об'єкти та предмети неживої і живої природи; акцентує, що людина - складова частина живої природи. Звертає увагу школярів на залежність життя на Землі від Сонця (використовує загадки: "В небі я труджуся, знає мене кожен. Я на всіх дивлюся, на мене ж - не можна"; "Всі його люблять, всі на нього чекають, а хто подивиться - кожен скривиться" тощо). Вислухавши відгадки, вчитель уточнює, що життя на Землі без Сонця неможливе: якщо перестане світити Сонце, то зелені рослини загинуть, бо вони не можуть жити без тепла і світла;
тваринам і людям нічим буде живитись. Все живе замерзне від нестерпної холоднечі. Проте цього не станеться, бо Сонце - зірка, яка випромінює у простір силу-силенну тепла і світла. Його поперечник у 109 разів більший від поперечника Землі, але на небі ми бачимо Сонце маленьким, оскільки відстань до нього від Землі - 150 млн. км. Температура сонячної поверхні - 6000 градусів, а біля центру - 15 млн. градусів. Вчені підрахували, що Сонце світитиме ще мільярди років.
"Чи лише тепло і світло потрібне живим істотам" - запитує вчитель і в ході бесіди підводить дітей до висновку про значення для життя організмів води, повітря, грунту, рослин, тварин; про вплив діяльності людини. "У природі все взаємопов'язане" - узагальнює вчитель і пропонує виявити серед довкілля наступні взаємозв'язки: рослини - грунт;
комахи - квіти рослин; птахи - комахи; птахи - повітря; людина - рослини та ін.
Для кращою усвідомлення цієї закономірності проводиться екологічна гра "Павутинка". Учитель розподіляє ролі, кожній дитині прикріплює табличку з відповідною назвою чи малюнком. УЧНІ стають у коло, один з них тримає клубок ниток і розпочинає гру: "Я липа, мені потрібне Сонце"... Інші учні продовжують по черзі: "Сонце нагріває повітря", "Повітрям дихає білочка", "Білочка їсть горішки ліщини", "На ліщині живуть комахи", "Комах їдять жаби", "Жаб поїдають лелеки", "Лелеки приносять радість людині", "Людям потрібне Сонце"... Перший гравець тримає кінець нитки, а клубок кидає "Сонцю", від нього він мандрує до "Повітря", "Білочки", "Ліщини"... і так доти, поки всі гравці не будуть взаємопов'язані між собою клубком ниток. На

 
 

Цікаве

Загрузка...