WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ігрове моделювання шкільного розвитку - Реферат

Ігрове моделювання шкільного розвитку - Реферат

Четверта група запитів висувала вимоги до глибокої професійної компетентності консультанта щодо одного з виробничих питань. Звертання фахівців бували викликані необхідністю науково-методичного і супервізорского супроводу інноваційної діяльності щодо одного з напрямів шкільного життя. Робота з запитів цієї групи склала близько 30 % загальної кількості консультаційних зустрічей.

У нашій практиці робота з даної групи запитів була пов'язана зі створенням нових програм активного соціально-психологічного навчання і нових сфер діяльності освітньої установи. Чотири напрями такої діяльності походили протягом року паралельно і зажадали, звичайно, не однієї зустрічі з фахівцями в процесі здійснення роботи. Наш досвід свідчить про те, що частота зустрічей і кількість витраченого на них часу істотно просувають фахівців у виішенні конкретної практичної задачі. Протягом року цілком завершеною виявилася лише одна робота серед проведеної за напрямами даної групи запитів. Стан справ щодо інших дозволяв виразити впевненість у їхньому значному просуванні. Майже всі вони завершені і ввійшли в перелік виданих технологій, виконаних під нашим керівництвом фахівцями установ освіти.

Запити п'ятої групи були продиктовані бажанням керівників забезпечити науковість і єдину спрямованість інноваційної діяльності в освітній установі.

У кількісному відношенні вони склали близько 34 % від загальної кількості проведених консультацій.

Робота з проблем загальної реорганізації навчально-виховного процесу носила тривалий характер і набувала можливих форм на різних етапах її здійснення. Форми реалізації консультативної роботи із запитами цієї групи були задані предметом і логікою реорганізаційної діяльності (психологічний супровід науково-експериментальної роботи, розширення сфери діяльності шкільної психологічної служби до масштабів роботи соціально-психологічного центру в мікрорайоні і т. ін.). Форми роботи фахівця-консультанта із запитами такого роду вибиралися різні. Вони припускали не тільки консультації з питань організації і управління, але також розробку і проведення діагностичних процедур, психолого-педагогічних семінарів просвітительського характеру, групових співбесід і дискусій.

При проведенні роботи щодо запитів п'ятої групи вважаємо за необхідне брати до уваги три головних, на наш погляд, обставини.

Перша з них було пов'язана з урахуванням організаційної культури освітньої установи, її призначення, реальних (на противагу декларованим) цілей і задач. Питанням першорядної важливості в цьому випадку ставало формування спільності погляду на сутність освітнього розвитку педагогів і учнів, свого роду "філософії освіти" окремої школи.

Друга важлива обставина полягала в активному включенні психологічного змісту в педагогічну діяльність шкіл. Рефлексивний психологічний погляд на здійснення педагогічної активності дозволяв об'єктивувати діяльність і давав керівникам освітніх установ впевненість і сили не зводити інноваційну діяльність до створення іміджу елітарної школи, а реально створювати повноцінні умови для особистісного і соціального розвитку педагогів і учнів.

Третя обставина, що вимагає особливої уваги фахівця-консультанта, була пов'язана з наступним, крім того, що психологічна і педагогічна науки розділені, всередині кожної з них проглядається все більша тенденція до спеціалізації і деталізації предметів наукового пізнання, спрямованих на підготовку більш "вузького" фахівця. Школа ж, активно включаючись у все більший соціальний простір, орієнтована на широкого фахівця, компетентного, окрім психології, у загальній методиці, педагогіці і має великий соціальний кругозір.

Ми провели порівняння виявленого діапазону запитів із боку директорів і організаторів шкіл одного району міста із запитами інших груп керівників освіти. Проведена робота ще раз переконала нас у важливості дослідження загального соціально-культурного контексту ситуації перед початком роботи щодо вирішення конкретної проблеми керівника, який звернувся за консультацією. Як показав аналіз запитів слухачів факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації керівників освітніх установ (інших територіальних і новопризначених на керівну роботу осіб), потреби у змісті організаційно-управлінського консультування можуть бути іншими.

Дослідження запитів керівників про організаційно-управлінську підтримку

Керівники, які беруть участь в опитуванні, відповідають на запитання: "З яких проблем адміністративної діяльності вам потрібна консультативна підтримка?"

Порівняння груп запитань керівників району міста і району області дозволяє помітити дивну особливість. Якщо в міському районі питання науково-методичної підтримки окремих напрямів шкільного життя або її реорганізацій у цілому займали більш 60 % усіх запитань про консультації, то в керівників сільського району такі запитання не виникали зовсім. Уся їхня адміністративна енергія ішла на спроби злегка осучаснити традиційні форми роботи у школі, принагідно розбираючи внутрішні конфлікти і безладдя.

В іншій групі керівників, яка складається переважно з директорів-початківців і резерву шкільної адміністрації, переважали запитання трьох видів:

а) розв'язання міжособистісних конфліктів у колективі;

б) створення профільних класів і перехід у зв'язку з цим на нові навчальні програми;

в) подолання опору колективу інноваційним перетворенням. Не важко припустити, що реорганізаційні зміни в установі будуть блокуватися, якщо міжособистісні відносини його співробітників залишаться напруженими.

Опитування новопризначених керівників освіти показало, що проблема міжособистісних конфліктних взаємин з колективом була для них найактуальнішою. Особливо це стосувалося тих, хто зовсім недавно сам був рядовим співробітником того колективу, яким йому тепер доводилося керувати. Про це свідчили вказівки на 60 % поки що невирішених запитань цієї категорії працівників освіти. Прагнення молодих директорів і їхніх заступників у найкоротший термін затвердити свій соціальний статус і показати реальні досягнення керівної діяльності зрозуміле і виправдане. Що ж стосується довгострокових проектів формування організаційної культури установи та її освітньої філософії, то саме це і є резервом для спільної роботи вчених і керівників-початківців.

Надзадачею організаційно-управлінського консультування в освіті ми вважаємо розробку універсальної моделі освітньої підтримки ініціаторів інновацій. Консультативна робота з проблем реорганізації педагогічної діяльності спрямована на підтримку реальних позитивних змін і досягнення ефективних стійких результатів, що забезпечують просування школи по шляху розвитку.

Розглянуті матеріали дозволяють стверджувати, що організаційна підтримка керівників установ освіти - самостійний напрям професійної підготовки і перепідготовки. Організаційна підтримка забезпечує ефективність діяльності шкільної адміністрації такою ж мірою, як і предметна професійна перепідготовка.

Завдання для самостійної підготовки керівників до виступу на навчальних заняттях, семінарах, "круглих столах"

1. Складіть перелік питань, вирішення яких протягом останнього року роботи являло для вас деякі труднощі. Класифікуйте їх відповідно до описаних груп запитань керівників шкіл про організаційно-методичну підтримку.

2. Визначте, проблеми якого роду переважають у вашій діяльності.

3. Після обговорення цього на навчальному занятті з іншими директорами шкіл назвіть типові проблеми керівництва школою і ті, котрі викликані особливостями індивідуальної поведінки керівника.


 
 

Цікаве

Загрузка...