WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Добір вправ і завдань з розвитку образного мовлення російськомовних учнів - Реферат

Добір вправ і завдань з розвитку образного мовлення російськомовних учнів - Реферат

Залежно від завдання оригінальний текст учнів може вписуватися в структуру первинного тесту під час переказування або становити окрему самостійну частину роботи.

Система попередніх вправ і завдань має зорієнтувати вчителя на мисленнєву діяльність учнів, пов'язану не лише з систематизацією, а й з конкретизацією знань про засоби виразності. Слушними є створення смислових груп та виділення опорних пунктів у пам'яті учнів.

Вони можуть реалізуватися в завданнях на побудову різного роду висловлювань, в основі яких лежить ситуативний прийом. Наведемо приклади: 1) Вам необхідно підготувати бесіду для молодших школярів на тему „Українська писанка". Які тематичні групи слів та засоби виразності ви використаєте? Доберіть їх. Запишіть текст вступу до бесіди. 2) Ви побували на виставці комп'ютерної техніки. Поділіться враженнями зі своїми однокласниками. Глибоко продумайте ті засоби виразності, якими ви можете вплинути на слухачів. 3) Уявіть, що вас запросили на радіопередачу „Портрети видатних людей". Про кого ви розкажете? Які засоби образності використаєте? Текст виступу запишіть.

Такі завдання закріплюють знання учнів про функціонально-комунікативні можливості слова, сприяють активізації словника і формують уміння свідомо добирати словесні засоби, виховують увагу до образного слова. У зв'язку з цим актуалізуються завдання інтерактивного характеру, серед яких:

1. „Бесіда з Григорієм Сковородою". У класі створюється уявна ситуація присутності великого українського філософа. Учні під керівництвом учителя шукають можливі відповіді на проблемні питання або допомагають знайти правильну відповідь чи вводять у безвихідь. При цьому використовується спільна творча діяльність, коли вчитель запитує, говорять учні; питання будуються у певній послідовності, передбачена попередня підготовка учнів. Результатом стає продукт самостійних роздумів учнів. Орієнтовна тематика бесід така: „Чи можна збагнути складність української душі", „Струнка берізка чи струнка, як смерека", „Кому повім мою печаль між хмародряпів і проваль", „Червоне - то любов, а чорне - то журба", „Чому люди бувають самотні", „Здоров'я нашої душі" та ін.

2.Ділова гра, у якій відтворюється поведінка та образномовленнєва діяльність учнів. За метою найкраще використовувати інноваційні ігри, бо саме в них розвиваються творчі процеси, винахідливість, фантазія, алгоритм винаходу. За характером моделювання найефективнішими є гра-імітація (відновлює повний процес спілкування), гра-тренінг (моделює певну мовленнєву поведінку відповідно до існуючих уявлень і знань), гра-дослідження (моделюється певний процес, в якому нема відповідників у реальному житті). Взаємодія учасників може бути різною: суперництво, співробітництво, змагання. Наведемо приклади тем ділових ігор: „Конкурс на кращий проект телешоу", „На будівництві Вавілонської вежі", „На конкурсі мов світу", "Драма "Весілля" у ХХI столітті", "Зустріч з пришельцями ".

3. „Редакційний кошик". До „кошика" учитель відправляє тематику завдань до творів малої форми на окремих аркушах паперу, а учні дістають їх та виконують завдання. Результати аналізуються колективно. Наприклад, до теми "Традиції українців" - завдання: „Топчемо ряст", „Готуймося до Великодня", „Щедрий вечір, добрий вечір...", „Коляда, коляда...", „Вишиваю сорочку на щастя, на долю", „Берегиня-обереги", „Ясніють на клумбах квіти любові", „Секрети українського віночка" та ін.

4. „Мізкова атака". Клас поділяється на дві групи: генератори ідей і критики. Пошук спрямовується лише на один об'єкт, наприклад, тропеїчні засоби виразності. Не допускаються критичні зауваження до виказаної думки, а ідеї, що отримали визнання, доброзичливо підтримуються.

5. „Акваріум". Частина класу сидить у центрі, в оточенні інших, і веде дискусію. Кожний, хто сидить навколо, стежить за учасниками дискусії і потім висловлює свої зауваження та коментарі. Темою можуть виступати прочитані художні твори, переглянуті колективно відеофільми, абстрактна малярська картина чи скульптура.

У результаті такої діяльності творче висловлювання стає для учнів оригінальним, розрахованим на слухачів, виразним викладом своїх думок, поглядів, переконань за поданою темою, у якому створюється можливість найбільш доцільно використати образномовленнєвий резерв. Висловлювання можуть мати різні способи викладу думок: розповідного характеру, усні описи, розповідь з елементами опису і навпаки, висловлювання за прислів'ями чи афоризмами, відгуки на твори різних галузей мистецтв та ін.

Розвиток образного мовлення здійснюється шляхом створення учнями усних та писемних висловлювань малої форми. Створенню самостійних замальовок, есе, мініатюр, етюдів передують вправи та завдання, про які згадувалося вище. Робота над самостійними творами має пройти етапи: спостереження – аналіз – власний твір (робота зі зразками, колективне створення, самостійне написання за ключовими виразами, за початком, самостійно). Робота над твором дає вчителю великі можливості допомогти дітям побачити навколишню дійсність розвинути їхню душу, почуття, розум, а тому під час планування роботи слід ураховувати мотивацію створення тексту, індивідуальні можливості дітей.

Відтак, у розвитку навичок образного мовлення важливу роль виконують вправи та завдання, які активізують пізнавальну діяльність та сприяють виробленню умінь використовувати образні засоби виразності. Урахувується значення, емоційно-експресивне та стилістичне забарвлення, сфера спілкування, конкретна ситуація мовлення, а також осмислення функцій образного мовлення й прийомів його використання. Мета висловлювання полягає в увиразненні інформативності, емоційності й експресивності. Так, через систему описаних вправ і завдань у дітей формується поняття про взаємозв'язок у висловлюваннях нейтральних і стилістично забарвлених мовних засобів.

Література:

 1. Бабов К. Методика русского языка в болгарской средней школе. – София, 1983. – с. 40.

 2. Бестужева О.Н. Система упражнений для закрепления грамматического материала // Иностранный язык в школе. – 1954. - № 1, с. 17-39.

 3. Грузинская И.А. Методика преподавания английского языка в средней школе. – М., 1947. – с. 54-61.

 4. Донченко Т. Уроки мови мають стати уроками словесності. // Дивослово. – К.: Вид-во „Логос", 1995. - № 4. – с. 36-38.

 5. Есаджанян Б.М. Система упражнений по развитию речи // Русский язык в нац. шк. – 1968. - № 6, с. 51-63.

 6. Золотницкая С.П. Упражнения для обучения учащихся 5-6 классов пониманию речи со слуха // Иностранный язык в школе. – 1960. - № 6, с. 11-19.

 7. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.

 8. Ломизов А.Ф. Обучение пунктуации в средней школе: Проблемы методики / Под ред. А.В. Текучева. – М., 1975, с.175-210.

 9. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад: Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1984. – 276с.

 10. Пассов Ю.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: просвещение, 1991. – 722с.

 11. Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання. – К.: Рута, 2000. – 128с.


 
 

Цікаве

Загрузка...