WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ігрові вправи - Реферат

Ігрові вправи - Реферат

навчальний процес - це взаємодія всіх: і учителів, і учнів. При цьому успіх в навчанні - це результат колективного використання всіх можливостей для навчання.
Широкі можливості для активізації навчального процесу дає використання рольових ігор.
Відомо, що рольова гра являє собою умовне відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу вибухом мотивації, підвищенням інтересу до предмету.
Рольова гра мотивує розумову діяльність, так як учні опиняються в ситуації, коли актуалізується необхідність щось сказати, попросити, дізнатись, доказати, чимось поділитись з співбесідником. На відміну від діалогу чи п'єси, які навчають тому, як сказати, рольова гра відповідає на запитання чому (мотив) і навіщо (мета) треба щось сказати.
Таким чином, центром уваги партнерів стає зміст бесіди, що само по собі є позитивним фактором. Учні наочно переконуються в тому, що мову можна використовувати як засіб спілкування.
Гра активізує прагнення дітей до контакту один з одним і вчителем, створює рівні умови в розмовній діяльності, руйнує традиційний бар'єр невпевненості. В звичайній дискусії учні-лідери, як правило, захоплюють ініціативу, а невпевнені - мовчать.
В іграх учні оволодівають такими елементами спілкування, як вміння почати бесіду, підтримати її, перервати співбесідника, в потрібний момент погодитися з його вмінням чи відкинути його, вміння цілеспрямовано слухати співбесідника, задавати запитання, що уточнюють і т.д.
Рольова гра вчить бути чутливим до соціального використання іноземної мови. Добрим співбесідникам часто є не той, хто краще користується структурами, а той, хто може найбільш чітко розпізнати (інтерпретувати) ситуацію, в якій знаходяться партнери, урахувати ту інформацію, яка вже відома (із ситуації, досвіду) і вибрати ті лінгвістичні засоби, які будуть найбільш ефективні для спілкування.
Практично весь навчальний час в рольовій грі відведено на розмовну практику, при цьому не тільки розмовляючий, але й слухаючий максимально активний, так як він повинен зрозуміти і запам'ятати репліку партнера, співвіднести її з ситуацією, визначити, наскільки вона релевантна ситуації, і правильно відреагувати на репліку.
Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, сприяє свідомому засвоєнню іноземної мови. Вони сприяють розвитку таких якостей, як самостійність, ініціативність; вихованню почуття колективізму. Учні активно, захоплено працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх друзів; вчитель тільки керує навчальною діяльністю.
Найбільш основні вимоги до рольових ігор
1. Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в учнів інтерес і бажання добре виконати завдання, її варто проводити на основі ситуації, адекватної реальній ситуації спілкування.
2. Рольову гру треба добре підготувати: як зміст, так і форми, чітко організувати. Важливо, щоб учні були впевнені в необхідності добре виконати ту чи іншу роль. Тільки при цій умові їхня мова буде природною і переконливою.
3. Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.
4. Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, викликає в учнів почуття задоволення, радості. Чим вільніше почуває учень себе в рольовій грі, тим ініціативнішим він буде в спілкуванні. З часом у нього з'явиться почуття впевненості в своїх силах, в тому, що він може виконувати різні ролі.
5. Гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному розумовому спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати навчальний матеріал, що відпрацьовується.
6. Учитель неодмінно сам вірить в рольову гру, в її ефективність. Тільки за цієї умови він зможе досягти добрих результатів.
Роль вчителя в процесі підготовки і проведення гри постійно змінюється. На початковому етапі роботи вчитель активно контролює діяльність учнів, але з часом він стає лиш спостерігачем.
Це співпадає з положенням дидактики про роль вчителя в навчальному процесі. В сучасній дидактиці більша увага приділяється активній самостійній діяльності учнів по засвоєнню нових знань, формуванню навиків і вмінь. Не можна не погодитись з думкою Ю.К.Баранського, що сам навчальний процес неможливий без активної діяльності учнів як суб'єктів навчання. Це нерозривно пов'язано з тим, що акцент зміщується з активної діяльності учителя на уроці на активну діяльність учнів. Цим самим підвищується роль учителя як організатора навчально-виховного процесу. Він керує активною і свідомою діяльністю учнів по засвоєнню навчального матеріалу.
7. Більше значення в цьому зв'язку набуває вміння учителя встановити контакт з дітьми. Створення сприятливої атмосфери на уроці - дуже важливий фактор, значення якого важко переоцінити.
В процесі гри вчитель інколи може взяти собі якусь роль, але не головну, щоб гра не перетворилась в традиційну форму роботи під його керівництвом.
Бажано, щоб соціальний статус цієї ролі допоміг би йому ненав'язливо направити розмовне спілкування в групі.
Зазвичай вчитель бере собі роль лише спочатку, коли учні не засвоїли даний вид роботи. В подальшому необхідність в цьому щезає.
В процесі гри сильні учні допомагають слабшим. Учитель керує процесом спілкування: підходить то до одного, то до іншого учня, котрий потребує допомоги,вносить необхідні корективи в роботу.
В ході гри учитель не виправляє помилки, а лише непомітно для учнів записує їх, щоб на наступному занятті обговорити їх.
Рольова гра може використовуватись як на початковому етапі так і на першому. В ній завжди представлена ситуація, яка створюється як вербальними, так і невербальними засобами: винахідливими, графічними, монологічними (діалогічним текстом і т.д.). Ситуація вказує на умови створення подій, описує події, які потрібно створити, і задачу, яку треба вирішити. Події і задача можуть бути простими чи складними для виконання, тому і комунікація партнерів може бути або простою, або складною і за змістом і за використанням мовних форм.
В ситуації необхідно дати інформацію про соціальні взаємовідносини партнерів, наприклад офіційні / неофіційні. В розділі ролі міститься список ролей. Опис ролі подається в рольовій карточці, при цьому інформація може бути представлена детально: подана інформація про людину (добра, чесна, лінива і т.д.), про його життєвий і розумовий досвід, про звички, захоплення і т.п. Але інформація не повинна викладатись надто детально, адже в цьому випадку учасник гри не має можливості проявити творчість. Опис може бути коротким, щоб учень міг додумати образ персонажа, роль якого він буде виконувати.
Учням треба дати час, щоб вони ввійшли в роль.
Кожен учасник рольової гри створює мовні події, зумовлені ситуацією спілкування, але за кожним з них залишається визначена свобода дій, мовних вчинків.
Ролі розподіляє вчитель, їх можуть вибрати і самі учні. Це залежить від особливостей групи і особистих характеристик учнів, а також від ступеню володіння ними іноземною мовою.
Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь в ній учнів, вчителю варто проявити такт особливо при оцінці результатів першої рольової гри. Незадовільна оцінка її учасників обов'язково приведе до зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри з успішних моментів і лише потім перейти до

 
 

Цікаве

Загрузка...