WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки - Реферат

Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки - Реферат

Не менш важливою складовою міжнародного співробітництва ДонНУ у другій половині 1990-х – 2005 рр. стала участь у діяльності міжнародних освітніх організацій. Зокрема, ДонНУ увійшов до складу Асоціації університетів Європи, Євразійської асоціації університетів, а також Асоціації університетів Причорномор'я (AIMOS). У досліджувані роки ДонНУ брав участь у виконанні трьох європейських програм "TEMPUS" – "Управління університетом",

"TACIS" - "Економетрія", "TACIS" - "Дистанційне навчання". У процесі такого співробітництва в університеті було створено Центр дистанційної освіти, відкрито магістерську підготовку з прикладної економіки, удосконалено управління університетом [20].

Отже, міжнародна співпраця здійснювалася як у рамках двосторонніх договорів, так і в рамках міжнародних проектів. Серед партнерів ДонНУ – ВНЗ й організації Англії, Болгарії, Німеччини, Греції, Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Росії, Сербії, США, Вірменії тощо. Серед них: Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, Інститут проблем ринку РАН (м. Москва), Санкт-Петербузький державний університет економіки і фінансів; університети м.Сандерленда і м. Ноттінгема (Великобританія); університет ім.Аристотеля (м.Салоніки, Греція); Академія народного господарства ім.Д.А.Ценова (м. Свіштов, Болгарія); Всеросійський фінансово-економічний університет (м.Москва, Росія); університет м.Кордови (Іспанія); університет м. Барі (Італія); університет м.Утрехта (Нідерланди); технічний університет (м.Відень, Австрія); університет ім. В.Гете (м.Франкфурт на Майні, Німеччина); академія народного господарства (м. Ніш, Сербія); Молдавська економічна академія; Єреванський державний університет; Державна вища професійна школа (м.Калиш, Польща); Комітет ПАЧЕС із економічних, торгових, технологічних й екологічних питань у країнах Чорноморського регіону; Національна Рада з економічної освіти (Нью-Йорк, США); ПАЧЕС – Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва та ін. [Див.19, с.1].

Позитивний ефект для колективу ДонНУ від співпраці із зарубіжними партнерами виявляється в ознайомленні із сучасними методиками викладання, підвищенні рівня підготовки фахівців і поступовому наближенні до зарубіжних стандартів якості, придбанні досвіду впровадження кредитно-модульної системи освіти, поповненні банку літератури й ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, спільному написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультетів проходити стажування за кордоном і обмін досвідом роботи із зарубіжними колегами. Так, завдяки партнерству в рамках міжнародних проектів на економфаці ДонНУ у 2003 / 2004 навч. році, створено нову магістерську програму з прикладної економіки, випускники якої разом з державним дипломом магістра одержують сертифікат університету м.Сандерленд, який підтверджує еквівалентність українського диплома магістра англійському диплому магістра [3, с.17-19].

Наслідком співпраці у 1990-х – 2005 рр. стало створення декількох спільних наукових шкіл і напрямів досліджень. Серед них:

"Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвитку зовнішніх економічних зв'язків " (спільно з ученими з Болгарії, Англії, Німеччини);

"Проблеми і перспективи розвитку співпраці країн Південно-Східної Європи у рамках Організації Чорноморської Економічної Співдружності - ОЧЕС (із ученими Польщі, Вірменії, Молдови, Грузії, Латвії);

"Проблеми вдосконалення вищої освіти" (з ученими Великобританії);

"Розвиток і розміщення продуктивних сил" (спільно з Московським державним університетом ім. М. В. Ломоносова);

"Допомога в пом'якшенні соціальних наслідків реструктуризації вугільної промисловості в Донецькому регіоні" (спільно з університетом м.Сандерленд);

"Промислова і регіональна реструктуризація в Донецькому регіоні: еволюція чи інволюція?" (спільно з університетом м. Ноттінгема) та інші.

Одним із прикладів успішної міжнародної співпраці є проведена у вересні 2006 р. міжнародна конференція на тему: "Краща університетська практика –співпраця з підприємствами", присвячена проблемам удосконалення зв'язків між ВНЗ і підприємствами України [3, с.19].

Поряд із тим існувала низка об'єктивних труднощів, які негативно впливали на процес поглиблення співробітництва між ДонНУ та іноземними ВНЗ у досліджуваний період. Серед них можна виділити такі: невідрегульованість загального механізму добору та організації навчального процесу в системі ВНЗ України; низький рівень у порівнянні з міжнародними стандартами матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, а також побутових умов для іноземних студентів; відсутність загального механізму визначення плати за навчання іноземних студентів [13, с.261-262].

Висновки

Отже, колектив ДонНУ у період другої половини 1990-х – 2005 років здійснював цікаву (з точки зору накопиченого досвіду) і значущу (з точки зору наукових та економічних надбань) міжнародну співпрацю з іноземними освітянськими партнерами. Її основними напрямами були: участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну студентами, аспірантами та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів та конгресів, а також участь у міжнародних освітніх на наукових програмах. Виконуючи умови міжнародних угод, керівництво ДонНУ дбало про забезпечення високої якості навчального процесу та пошук кращих шляхів надання освітянських послуг студентам з інших країн. Найбільш масовим та ефективним напрямом співробітництва стала підготовка іноземних студентів з інших країн на міжнародному та основних факультетах.

Усе це є прямою відповіддю на вимоги Болонської декларації щодо створення єдиного європейського простору вищої освіти.

Література:

 1. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року, № 2984 – III // Освіта, 20 – 27 лютого 2002 р. – С.5 – 12.

 2. Про міжнародну діяльність університету і перспективи її вдосконалення: постанова Вченої ради Донецького національного університету від 27.05.2005 р. – Поточний архів Вченої ради ДонНУ.

 3. Про стан наукових досліджень на економічному факультеті та напрямки їх удосконалення: довідка. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С.17-19.

 4. Поточний архів Вченої ради ДонНУ: річний звіт за 1997/98 навч. рік.

 5. Поточний архів Вченої ради ДонНУ: річний звіт за 2000/01 навч. рік.

 6. Поточний архів Вченої ради ДонНУ: річний звіт за 2002/03 навч.рік.

 7. Поточний архів служби проректора з міжнародних зв'язків ДонНУ за 1996 – 2005 р.р.

 8. Донецький державний університет / Ред. кол.: В.П.Шевченко / (відповід.ред.) та ін. – Донецьк: МП "Отечество", 1998. – 160 с.

 9. Донецький національний університет / Ред. кол.: В.П.Шевченко та ін. Донецьк: Норд-Прес, 2002.- 340 с.

 10. Зельдіна Е. Міжвузівське братство // Наш дім. – 2001. - №12. - С.4.

 11. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 р.р.) – К.: Альтернатива, 2000. – 360 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...