WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки - Реферат

Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки - Реферат

У цьому ж 2003 році складено й прийнято до практичної реалізації Договір про науково-педагогічне і ділове співробітництво між ДонНУ та Шверинським університетом економіки (Німеччина). Порафований сторонами 12.05.2003 р. Договір передбачав співробітництво в таких галузях освіти, як підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, студентський обмін, спільні наукові дослідження і звіти. Сторони договору підтримали також обмін науковими працівниками, аспірантами, студентами в рамках їх відрядження до ВНЗ відповідних країн [6, спр. 2, с.267-278].

Протягом 2004 року здійснювалася значна підготовча робота до організації співробітництва між ДонНУ і провідним ВНЗ Росії – Санкт-Петербурзьким державним університетом (СПбДУ). Наприкінці 2004 – на початку 2005 року переговорний процес було урочисто завершено підписанням 06.02.2005 р. Договору про співробітництво, яким передбачалася реалізація програми обміну студентами, що навчалися за економічними спеціальностям у ДонНУ та СПбДУ. До неї були залучені представники кафедр статистики, обліку й економічного аналізу; комерції та управління персоналом; фінансових, кредитних і міжнародних економічних відносин; економіки та управління, а також економічної теорії та політики Санкт-Петербурзького державного університету [7, спр. 8, с.19-27]. Пізніше, 1 вересня 2005 р., між ДонНУ та СПбДУ було укладено наступну угоду, згідно з якою сторони зобов'язувалися розвивати та додатково здійснювати співробітництво за такими напрямками: організація спільних освітніх програм основної вищої професійної освіти, програм бакалаврату та магістратури, підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів; підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру по лінії міждержавних угод [7, спр. 8, с.61-66].

Отже, протягом другої половини 1990-х − 2005 років, незважаючи на різноманітні труднощі й негаразди, ДонНУ здійснював цілеспрямовану й плідну роботу щодо організації співробітництва з іноземними партнерами. Укладені в ці роки між ДонНУ та зарубіжними навчальними закладами міжнародні договори та угоди регламентували відносини партнерів у сфері надання освітянських послуг. Міжнародні договори передбачали здійснення програм бакалаврату, магістратури, підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів, підготовки наукових кадрів через аспірантуру й докторантуру, що плідно відбивалося на тогочасній і майбутній професійній діяльності ДонНУ.

Іншим важливим напрямком міжнародної діяльності ДонНУ стало надання послуг, пов'язаних із здобуттям іноземними громадянами в Україні вищої та післядипломної освіти. ДонНУ почав приймати іноземців на стаціонарне навчання з 1970 року. Саме тоді прибула перша група студентів із Німецької Демократичної Республіки, а через три роки – представники країн Азії, Африки та Латинської Америки [9, с.104]. У 1973 році почав діяти підготовчий факультет для іноземних громадян. Його перший набір складали 107 студентів з 11 країн світу [9, с.104].

З 1992 року змінилася специфіка прийому на навчання до ВНЗ України іноземних громадян: було припинено їх навчання за рахунок коштів держбюджету. Це призвело до значного скорочення контингенту іноземних студентів. Проте, незважаючи на ці труднощі, здобуття освіти в закладах освіти України ставало дедалі популярнішим серед молоді, особливо з країн Близького та Середнього Сходу, Азії та Африки [15, с.191]. У 2005/06 навч. році на Донеччині у 12 ВНЗ, які мали ліцензію на підготовку іноземних громадян, здобували освіту 1260 іноземців, із них у ДонНУ – 220 осіб [16, с.2].

Простежимо, як змінювалася кількість іноземних студентів, що навчалися в ДонНУ впродовж другої половини 1990-х – 2005 рр. На жаль, за відсутності в архівах багатьох фактичних даних, повну динаміку зміни кількості іноземних студентів, залучених до навчання у ДонНУ, встановити вдалося не за весь період, а лише за 1999-2005 рр.

У 1999 році у ДонНУ навчалися студенти з 13 таких держав: Бангладеш - 4 особи, Бахрейн - 1, Індія - 3, Йорданія - 15, Китай - 4, Ліван - 1, Нігерія - 2, Пакистан - 1, Палестина - 4, Перу - 1, Сирія - 24, Судан - 1, Туніс - 1 [7]. Загалом, у Донецькому національному університеті в 1999 році навчалося 62 іноземці.

У 2000 р. зменшилася і кількість країн (на 5), і кількість іноземних студентів на 10 осіб, а їх контингент мав такий вигляд: Бангладеш - 3 особи, Йорданія - 5, Йордан - 1, Китай - 5, Ліван - 1, Палестина - 4, Сирія - 20, Туніс - 13, що загалом складало 52 іноземних студенти [5, спр.1, с.46-49].

У наступному 2001 році можна спостерігати приблизно такі ж показники за назвами країн, а за кількістю – зменшення на 6 осіб: Бангладеш – 3 особи, Іран - 4, ЙАР - 1, Йорданія - 6, Китай - 10, Ліван - 2, Сирія - 10, Перу - 1, Палестина - 2, Туніс - 7. Усього 46 іноземних студентів [5, спр.1, с.52-53].

З 2002 року почалася певна стабілізація показників і за кількістю країн і за кількістю контингенту. ДонНУ вже мав 11 освітянських партнерів, серед яких: Бангладеш - 2 особи, Іран - 2, Йорданія - 6, Китай - 18, Конго - 1, Палестина - 1, Ліван - 1, Саудівська Аравія - 1, Туреччина - 2, Сирія - 7, Туніс - 8. Кількість іноземних студентів збільшилася на 3 особи порівняно з попереднім роком [6, спр.1, с.54-55].

2003 рік для Донецького національного університету став, можна вважати, переломним з точки зору відновлення кількості контингенту студентів. На навчання до ДонНУ прибуло 100 громадян із таких держав: Бангладеш - 3, В'єтнам - 1, ЙАР - 1, Іран - 2, Йорданія - 7, Китай - 58, Марокко - 1, Пакистан - 2, Нігерія - 1, Перу - 1, Судан - 1, США - 1, Туреччина - 2, Сирія - 27. Переважну частину іноземних студентів становили громадяни з Китаю [6, спр.2, с.61-64].

У 2004 році кількість студентів зросла до 116 осіб за рахунок 1 студента з Грузії та 7 осіб із Росії, що були зараховані на навчання до ДонНУ [7].

Протягом 2005 навч. року контингент іноземних студентів у ДонНУ зріс у порівнянні з попереднім роком більше ніж на 100 осіб і складав загалом 226 іноземців [7, спр.8, с.101].

Ще одним напрямом міжнародного співробітництва ДонНУ із зарубіжними навчальними закладами є партнерство у взаємообміні науково-педагогічними кадрами. Партнерство як необхідний механізм ділових відносин є ключовим моментом ефективної й довгострокової діяльності компаній, підприємств, установ, навчальних закладів тощо. Міжнародне партнерство у зв'язку з цим додає співпраці тон значущості, широкоформатного обміну досвідом. У досліджувані роки таке партнерство у вигляді співробітництва здійснювалося шляхом відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів з метою проведення викладацької або наукової роботи відповідно до укладених міжнародних угод України, а також прямих договорів ДонНУ з вищими навчальними закладами поза межами країни, тобто - з іноземними партнерами.

Тільки протягом 2003 – 2004 навчального року різні країни світу з діловими візитами відвідали 68 вчених ДонНУ. У свою чергу колективи економіко-правового, економічного, фізичного факультетів та факультету іноземних мов неодноразово приймали у себе зарубіжних спеціалістів [17, с.2]. Прикладом міжвузівських контактів стала спільна наукова діяльність викладачів і вчених ДонНУ і Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, регламентована Договором про співробітництво у сфері освіти та наукових досліджень, а також договорами, укладеними між факультетами університетів. Так, у рамках існуючої в ті роки угоди, наукове стажування у Москві пройшов декан історичного факультету ДонНУ П.В.Добров, який закінчив у російській столиці роботу над докторською дисертацією і згодом захистив її [10, с.4].


 
 

Цікаве

Загрузка...