WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки - Реферат

Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки - Реферат

Реферат на тему:

Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами: друга половина 90-х – 2005 роки

Складність сучасних соціальних систем і процесів, темпи й перспективи їх подальшого розвитку обумовлюють необхідність суттєвих змін процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Болонська декларація, у рамках вимог якої тепер працює і наша країна, вимагає "...сприяння європейському співробітництву у сфері оцінки якості процесу підготовки фахівців завдяки розробці і впровадженню в практику критеріїв і методологій, що порівнюються" [21, с.8].

Основною метою учасників Болонського процесу є збереження кращих зразків та подальше підвищення якості вищої освіти.

Плідні й вагомі наслідки на цьому шляху дає міжнародне співробітництво на рівні вищих навчальних закладів (ВНЗ). Таке співробітництво передбачає участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну викладачами, студентами, аспірантами і науковими працівниками; організацію міжнародних конференцій, симпозіумів і конгресів, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах тощо [1, с.10]. Накопичений у другій пол. 90-х - 2005 роках вищими навчальними закладами досвід дозволяє розглянути це питання досить предметно, проаналізувати його позитивні сторони, визначити недоліки та проблеми, окреслити перспективи на майбутнє.

У низці провідних ВНЗ України, чию діяльність на вказаному напрямку визнано як показову, є Донецький національний університет (далі – ДонНУ). Так, за оприлюдненим у травні 2007 року рейтингом вітчизняних університетів, проведеним співробітниками міжнародного центру ЮНЕСКО-САПЕС, ДонНУ займає почесне сьоме місце серед усіх ВНЗ України III-IУ рівня акредитації [21, с.5]. Враховуючи ці обставини, автор ставить за мету розглянути найбільш важливі типові та інноваційні напрямки розвитку міжнародного співробітництва ДонНУ, які є цінними з теоретичної й практичної точок зору особливо для тих вищих навчальних закладів, які здійснюють відповідну діяльність.

Слід зазначити, що питання міжнародного співробітництва ВНЗ України не залишилось поза увагою наукових дослідників, серед яких – фахівці історичного, економічного, соціологічного, правового та інших напрямків.

Важливу роль для розуміння головних тенденцій розвитку досліджуваної сфери відіграли праці загальнотеоретичного характеру, зокрема, фундаментальна монографія "Україна: досвід та проблеми державотворення", яка присвячена новітній історії України, а саме – утворенню та розбудові незалежної держави. Її автор В.М.Литвин простежує також процеси, що відбулися у вищій освіті з моменту здобуття Україною державної незалежності [12, с.500-542]. У його наступній праці "Україна на межі тисячоліть (1999-2000 рр.)" майже цілий розділ присвячено аналізу процесу реформування вищої школи в контексті входження її в міжнародний освітній простір [11,с. 301-357]. Чималу роль в усвідомленні напрямів і процесів міжнародного співробітництва українських ВНЗ відіграла також фундаментальна монографія О.І.Навроцького "Вища школа України в умовах трансформації суспільства" [15, 240 с.]. Однак вищевказані наукові праці носять узагальнюючий характер; їх автори не ставили перед собою завдання розкрити конкретні особливості міжнародного співробітництва українських ВНЗ.

Спеціальні історичні дослідження, у яких значною мірою висвітлено досвід міжнародного співробітництва ДонНУ, з'явилися не так давно. Це колективні монографія "Донецький національний університет" за загальною редакцією ректора В.П.Шевченка у її першому (1998 р.) [8, 158 с.] і другому (2002 р.) виданнях [9, 340 с.], ювілейна монографія "Учені Донецького національного університету" [17, с.15-27], а також низка наукових та інформаційних статей, зокрема В.І.Масальського "Донецький національний університет як дійовий осередок фундаментальної освіти, науки і культури" [14], публікація М.П. Іваніцина "Плідне міжнародне співробітництво" [16, с.1]. Цікаві факти було почерпнуто з матеріалів науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти", що відбулася в ДонНУ у квітні 2006 року [18, 278 с.], із публікацій університетських багатотиражок [16, с.1-2], обласної газети "Наш дім" [10, с.4], республіканської – "Освіта" [1, с.10-11]. Але, на жаль, навіть у цих спеціальних публікаціях не знайшов свого повного відображення увесь комплекс напрямів і заходів щодо міжнародного співробітництва ДонНУ у визначений темою час. Саме це й надихнуло авторів на проведення спеціального дослідження досвіду практичного співробітництва ДонНУ з іноземними освітянськими партнерами в другій половині 1990-х – 2005 роках, який за своїм змістом є не тільки показовим, але й багато у чому повчальним.

Найбільших успіхів у визначеному напрямку діяльності в цей час ДонНУ досяг в організації чисельних представницьких зустрічей, обговоренні умов й укладанні міжнародних договорів та угод з іноземними освітянськими партнерами.

Широкий спектр міжнародної діяльності передбачала Програма співробітництва на 1997 – 2002 рр., укладена 10 червня 1997 року між ДонНУ та Куйнс Університетом (Бангладеш). Згідно з цією угодою, ДонНУ і Куйнс Університет здійснювали співробітництво переважно в таких галузях:

- підготовка іноземних студентів за фахом;

- обмін новими інформаційними технологіями та обчислювальною технікою;

- співробітництво в галузях фізики, радіофізики, нових технологій та матеріалів, екології;

- підготовка студентів із Бангладеш з гуманітарних дисциплін, таких як: східні мови, історія, релігія, правознавство, економіка, філософія тощо [4, спр.1, с.41].

Пізніше, у 2000 році, з метою здійснення співробітництва в галузі викладання, наукових досліджень, підготовки спеціалістів і різних обмінів було укладено Договір про співробітництво між австралійським університетом та ДонНУ.

Подібна робота передбачалась і Договором про співробітництво в галузі освіти, науки та обміну між м. Ніш (Сербія) і Донецьким державним університетом, який було укладено 07.04.2000 р. Він мав на меті розвиток співробітництва за такими напрямками: міжнародна економіка; економіка підприємств; маркетинг та менеджмент; управління трудовими ресурсами.

Відповідно до статті 2-ї цього договору, співробітництво базувалося на взаємовигідному обміні викладачами, аспірантами, студентами, а також науковою, навчальною та освітньою інформацією. У свою чергу стаття 5-та передбачала регулярну організацію й здійснення обміну студентами за програмами літніх шкіл та практики [5, спр. 1, с.26-32].

З 2001 року співпрацю за економічним напрямом передбачав Договір про співробітництво між Торговельно-економічним університетом споживчої кооперації (Білорусь) та ДонНУ. Він забезпечував організацію організувати процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також обміну спеціалістами з метою їх стажування [7, спр.5, с.19-21].

У 2002/03 навч. році було проведено низку переговорних зустрічей, за підсумками яких укладено Угоди між Університетом Суецького каналу (Єгипет) та Донецьким національним університетом. Ними передбачалося співробітництво між двома університетами у сферах викладання, здійснення наукових досліджень, а також обмін студентами або групами студентів для короткотермінового стажування [6, спр. 1, с.308-309].

У визначеному напрямку діяльності ДонНУ плідними були й наступні 2003-2005 роки. У цей час проведено декілька зустрічей і переговори з представниками Головного інституту гірничої справи (м. Катовіце, Польща), які завершилися підписанням 28 листопада 2003 року Договору про співпрацю, де передбачалося здійснення взаємної підготовки студентів у сферах промисловості й охорони навколишнього середовища [7, спр. 7, с.31-38].


 
 

Цікаве

Загрузка...